Website Stompwijk, Dorpsketting, Nieuws ! Wie vindt het belangrijk !

Website Stompwijk.nl krijgt langzaam een nieuwe vorm
wie komt ons daarbij helpen en
wie komt er naar de jaarvergadering op 22 juni.

Het heeft lang geduurd en we zijn er nog lang niet, maar WWW.STOMPWIJK.NL is terug. Een volledige site met alle berichten vanaf 2002 circa 150 per maand. Maar dat niet alleen, we worden wat selectiever. Stompwijk.nl zal meer een meer een “portal” vorm gaan krijgen. Dat wil zeggen dat je vanuit deze website zo’n beetje alle websites die over Stompwijk gaan en voor Stompwijk iets betekenen, kunt vinden.
Het zal niet meer zo zijn dat een artikel wat in de Dorpsketting geplaatst per definitie ook op de website wordt gezet.

Ook gaan we meer aan de actualiteit werken en nog belangrijker zal de site niet meer parallel met de Dorpsketting opgemaakt worden, maar wat vaker in de week. Veel plannen en ideeën die natuurlijk ook handjes kosten.

We zitten in een periode waarbij we ook nadenken over de toekomst van De Dorpsketting. Aan de ene kant wordt de redactie wat ouder en gaan ze aan andere dingen denken, die ook belangrijk zijn, aan de andere kant willen we ook dat de nieuwsvoorziening in Stompwijk blijft bestaan. De gedachten hierover zijn wisselend. Vorig jaar hebben we dan ook een aantal mensen gevraagd om met ons mee te denken, genaamd de “denktank”. Voorzichtige conclusie is dat “De Dorpsketting” als blad nog wel zal blijven bestaan, maar dat de manier van nieuwsvoorziening met Facebook, Twitter, Instagram en website aan het veranderen is. Wij denken dat we als Dorpsketting hier in mee moeten gaan. Hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk, maar dat zal langzaam maar zeker wel vorm gaan krijgen.

We zijn dus ook op zoek naar mensen, die het misschien wel leuk vinden om in dit veranderingsproces van de nieuwsvoorziening (Boekje, website, bestuur) van Stompwijk een bijdrage te leveren. Lijkt je dat wat , kom eens een keer langs op maandagavond in de pastorie of stuur een mail naar redactie@dorpsketting.nl .

Wil je wat meer weten over “De Dorpsketting” en “Stompwijk.nl”, kom dan naar de jaarvergadering op woensdag 22 juni.

Bestuur Dorpsketting