Nieuwe fase voor bouwplan 34 woningen Westeinderweg

De voorbereiding van het bouwplan aan de Westeinderweg in Stompwijk gaat een nieuwe fase in. Onlangs is de anterieure overeenkomst voor de bouw van 34 woningen getekend door de gemeente en WDevelop. De ondertekening is het startmoment van de planologische procedure. Wethouder Jan-Willem Rouwendal: “Ik ben blij dat we deze volgende stap hebben gezet in het realiseren van de zo gewenste nieuwe woningen in Stompwijk. Het is een prachtig plan met een diversiteit aan woningen voor verschillende doelgroepen”.

Het nieuwbouwplan aan de Westeinderweg 1A – 5 bestaat uit 34 woningen en parkeervoorzieningen. Er komen 23 eengezinswoningen, 8 beneden-boven-woningen en 3 appartementen. De 8 beneden-boven-woningen worden sociale huurwoningen. Daarnaast wordt door de initiatiefnemer voor 2 woningen een afdracht in het sociale vereveningsfonds gedaan.

De locatie aan de Westeinderweg is altijd in gebruik geweest met een agrarische bestemming. Woningbouw op deze plek is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Met een zogenoemd projectafwijkingsbesluit kan hiervan worden afgeweken. Hiervoor is een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad nodig. De gemeenteraad besluit in oktober over het plan. Bij een positief besluit komt het plan voor een periode van 6 weken digitaal ter inzage te liggen. Als er geen bezwaren zijn kan in december 2021 een definitief besluit worden genomen..