Toerclub Stompwijk

Verslag A2 – Vinkeveen – 12 september

Bij aankomst op de parkeerplaats van Stompwijk ’92 keek Frans verrast op. Het hele seizoen had ik immers nog geen clubrit gereden. Frans maakte prompt van de gelegenheid gebruik om mij als routeplanner aan te wijzen. Na kort overleg werd besloten om naar Vinkeveen te fietsen. Met het windje in de rug reden we met 10 man door menig polder naar de drassige veengronden in de noordwesthoek van de provincie Utrecht. Voor de verandering koos ik ervoor om Vinkeveen aan de noordkant via het mooiklinkende buurtschap Botshol – een gebied waar we niet vaak komen – binnen te fietsen. Normaliter gaan we altijd naar eetcafé De Schans, maar die gaat tegenwoordig pas om 12:00 uur open. Dat is natuurlijk veel te laat voor ochtendfietsers. Het alternatief was echter snel gevonden: café restaurant De Veensteker. Snelle en correcte bediening en de appeltaart met ECHTE slagroom was niet te versmaden. ’t Is dat broer Loek het appeltaartenklassement niet meer bijhoudt, maar deze zou zomaar met stip in de top drie belanden. Een aanrader dus die Veensteker.

Paul en Theo boden spontaan aan om samen de rekening te betalen. Op de vraag naar het waarom van dit mooie gebaar kwam een vaag antwoord als “zomaar”, maar na enige aarzeling wilde Theo nog wel kwijt dat het besteedbare inkomen van de familie Van Velzen recentelijk met 20% is gestegen. Dacht dat dit soort exorbitante salarisverhogingen alleen aan topmanagers toebehoorde. Maar nee, gelukkig is dit ook weggelegd voor de gewone Boer en Burger. Zou de BBB onder bezielende leiding van Caroline van der Plas al zoveel impact hebben?

Sjaak van Santen