Contributie ijsclub

Facturering telebankieren

Op de facturen voor het telebankieren is abusievelijk het rekeningnummer van de ijsclub komen te vervallen. Hierbij alsnog het juiste nummer om het factuurbedrag op over te maken: giro 2659661.