Oktober

Wij gaan een nieuwe maand in en wel de maand oktober. De herkomst van de naam oktober komt nog uit de tijd van de Romeinen, dus vanuit het begin van onze jaartelling. “Octo” is in het Latijn de naam voor het getal 8, denkt u maar aan het woord ”Octaaf”, de acht tonen hoger in de muziek. Oktober was toen de 8e maand van het jaar, want in de tijden van de Romeinen eindigde het jaar met de laatste dag van februari, dat was oudejaarsavond. Nieuwjaarsdag viel eeuwenlang op 1 maart. De oude benamingen in deze streken in vroegere tijden voor de maand october waren Wijnmaand, in deze maand was de druivenoogst, of de Zaad maand, ook wel genoemd “de Rozenkransmaand”.Voor menigeen uit voorbij de tijden nog volop gevuld met de herinneringen van de ringen van de kokosmat in de knieën. De maand oktober werd in het oudnederlands ook wel genoemd de “Aarselmaand”, van ons woord “aarzelen”, want oktober was nog even aarzelen, gaan we de herfst in of wachten we nog even. Ook gaf men vroeger deze maand de naam van “Reuzelmaand”, want in deze maand begon het slachten al. We gaan met deze oktobermaand een tijdvak in, waarin we de betrekkelijkheid ervaren van al wat bestaat. We hebben de natuur zien opkomen in de lente, we hebben ze tot volle groei en bloei zien komen in de mooie zomer, we hebben de bloemen vrucht zien zetten en dat is de langste periode, de echte bloeitijd is maar kort. Nu zien we de natuur haar pracht inleveren en leert zij ons de betrekkelijkheid van alles ook van onszelf. Laten we op deze wijze de maand oktober in gaan en doorgaan en de Schepper onze dank uitzeggen en uitzingen. Een mooie maand, een maand met levenswijsheid en een maand waarin we elkaar zien in de kerk, om de Schepper te danken. Graag tot ziens in de weekendvieringen.

B.v.d.Plas pastoor