E.H.B.O.

De E.H.B.O. is voornemens om bij voldoende deelnemers een nieuwe cursus te starten op de maandagavond in het Dorpshuis, te beginnen medio november. Aanmelden en inlichtingen bij A. van Swieten, tel. 071 5803299 of H. Tettero, tel. 079 3213210.