Herfst in Park Rozenrust

Op zaterdag 11 oktober verzorgen Ria Hoogstraat en Charlie van Marrelo namens de Stichting Bomen Over leven en de Haagse afdeling van het IVN een herfstexcursie. Deze wordt gehouden in het Leidschendamse park Rozenrust. Hetthema: vruchten, zaden en paddestoelen. Park Rozenrust in Leidschendam is het restant van een tuin in Engelse landschapsstijl, die omstreeks 1850 is aangelegd door de beroemde tuinarchitect Jan David Zocher. De tuin behoorde bij de Villa Rozenrust, thans restaurant. Het park is in 2000 gerenoveerd en wordt sindsdien ecologisch beheerd. Dit jaar is op diverse plaatsen de zeldzame klimopbremraap opgekomen.
Start: om 14.00 uur: parkeerterrein Park Rozenrust, Veursestraatweg 102 A, Leidschendam. Duur: circa 1,5 uur. Bereikbaar met bus 45, halte Rozenrust. Kosten: een vrijwillige bijdrage ten behoeve van de natuurprojectenrekening van de Stichting Bomen Over Leven bij de ASN Bank onder vermelding van: excursie 11 oktober, is welkom op bankrekeningnummer 898014352 van de Stichting Bomen Over Leven, postbus 7124, 2701 AC Zoetermeer. Met het saldo dat zich aldus vormt, wil de stichting natuurprojecten financieel mede mogelijk maken. Te denken valt aan de aanplant van jonge bomen en struiken, maar ook het behoud van oude, waardevolle bomen.
Op de website van de stichting: www.bomenoverleven.nl vindt u op de pagina actueel het laatste nieuws van de Stichting Bomen Over Leven. Tevens kunt u een abonnement nemen op de gratis digitale nieuwsbrief Natuur Net Nieuws en voor kinderen van 6 tot 12 jaar Natuur Net Nieuws Junior. Ook kunt u meedoen aan de inspirerende landelijke campagne Kijken naar bomen, waarmee prachtige prijzen te winnen zijn. Op de pagina natuuractiviteiten staat het complete overzicht aan natuuractiviteiten tot en met december.