Vragen sluiting consultatiebureau

Antwoord op vragen over sluiting consultatiebureau

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 september j.l. gaf wethouder van de Brugge antwoord op de door mij gestelde vraag over de sluiting van het consultatiebureau per 18 november a.s.
Zorggroep Horst en Vlietstreek krijgt te maken met zeer forse bezuinigingen. Daar de lokatie in Stompwijk niet meer voldoet aan de gestelde eisen en ook het computer netwerk aangepast moet worden, wegen de kosten niet meer op tegen de baten. Er is besloten het consultatiebureau niet per 18 november a.s. te sluiten. Dit zal wel op termijn gaan gebeuren, maar niet eerder dan dat de wethouder en Zorg en Vlietstreek gezamenlijk goede alternatieve mogelijkheden hebben onderzocht. De wethouder zal voor 1 januari 2004 met nieuwe informatie naar de raad komen.

Namens de CDA fractie, Carla Bregman