Zonnepanelen

Zonnepanelen op kinderboerderij Rusthout

Zaterdag 4 oktober, werelddierendag, heeft Lisette van Pelt, voorzitter van Semen (Stichting Educatie Milieu en Natuurbeleving), op kinderboerderij Rusthout zonnepanelen in gebruik gesteld en het nieuwe kippenhok feestelijk geopend. Kinderen hebben zonnetjes en vlindermaskers gemaakt. Ook konden kinderen meedoen met een prijsvraag: bedenk een leuke naam voor het nieuwe kippenhok. De zonnepanelen op het dak van de kinderboerderij vervullen een educatieve functie. De gemeente Leidschendam/Voorburg heeft ze geplaatst om inzichtelijk te maken hoe zonne energie werkt. Een informatiepaneel in de kinderboerderij laat zien wat de zonnepanelen op dat moment aan elektriciteit leveren en hoeveel er in totaal al aan energie is opgewekt. Voor het plaatsen van de zonnepanelen heeft de gemeente subsidie gekregen van ENECO Energie. De zonnepanelen sluiten goed aan bij het jaarprogramma voor NME (natuur en milieueducatie) dat de gemeente voor het basisonderwijs heeft samengesteld. Zo is dit schooljaar het leskistenaanbod uitgebreid met de pakketten Duurzame Energie en Zonne energie, en wordt een deel van de excursies op of in de omgeving van kinderboerderij Rusthout gegeven. Voor consumenten is het tot 16 oktober 2003 nog zeer voordelig om zonnepanelen aan te schaffen. Zij kunnen voor meer informatie terecht bij ENECO Energie, telefoon (0900) 2353632 (€ 0,13 per minuut) of www.eneco.nl. Met ingang van 16 oktober stopt de energiepremieregeling 2003 en vervallen de interessante subsidies.