Openhouden Raboservicepunt

KBO STOMPWIJK WIL HET RABOSERVICEPUNT OPENHOUDEN

DORPSGENOTEN,
Wij, dat zijn de leden met het bestuur van de KBO Stompwijk, willen dat het onbemand maken van het Raboservicepunt aan het Hoefblad per 1 januari 2003 niet door gaat. Wij vinden namelijk dat een groot gedeelte van onze gemeenschap door hun verminderde mobiliteit en de complexheid van de aangeboden diensten zeer gedupeerd is door de sluiting van het servicepunt. De door het bestuur van de Rabobank aangevoerde reden, dat er gemiddeld maar drie bezoekers per ochtend komen, is te weerleggen. Door de slechte inrichting van het kantoor is de scheiding tussen wachtruimte en behandelruimte namelijk ver te zoeken, waardoor er geen privacy voor de klant bestaat. Bovendien is dit weer een stuk kwaliteitsvermindering voor het wonen in Stompwijk, waar wij als inwoners tegen moeten protesteren. Wij willen dit onderstrepen met het ophalen van zoveel mogelijk handtekeningen. Deze worden op de vergadering van 20 oktober in het Blesse Paard overhandigd aan de daar aanwezige vertegenwoordiger van de Rabobank. Dus mocht u benaderd worden door de handtekeningenjagers werk dan mee en zet uw naam op de lijst,het is in het belang van de gehele gemeenschap.

Het bestuur en de leden van de KBO Stompwijk