SWOL

Nieuws van de S.W.O.L.

Sinds kort hebben we een speciale telefoonlijn voor allerlei vragen van senioren opengesteld, “De Bellijn” genaamd Dat wil zeggen dat ertussen 9.00 en 10.00 uur iedere werkdag een ouderenadviseur bereikbaar is. U kunt bellen indien u informatie en advies wenst op de terreinen wonen, welzijn en zorg. De ouderenadviseurs kunnen u helpen met uw vraag c.q. bemiddelen bij het krijgen van de juiste hulp of u vertellen waar u moet zijn voor een antwoord op uw vraag. Zij kunnen ook behulpzaam zijn met het invullen van allerlei formulieren. Daarnaast kan via deze telefoonlijn ook een afspraak worden gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Het telefoonnummer van deze “Bellijn” is 070 4442425.

Een ander project waarmee we zijn gestart is “Administratie Thuis”. Zelfstandig wonende ouderen vanaf 65 jaar, die moeite hebben met het op orde brengen en/of houden van de (financiële) administratie kunnen gebruik maken van deze dienstverlening. In overleg met de ouderenadviseur wordt gekeken of deze dienstverlening voor u geschikt is. Indien dit het geval is wordt er vastgelegd wat precies moet gebeuren. Vervolgens komt er één keer per week of één keer per twee weken een vaste vrijwilliger bij u thuis. Zij nemen de administratie niet volledig over; u blijft zelf verantwoordelijk. Deze dienstverlening is gratis. Alleen vragen wij éénmalig een bedrag van € 10,00 voor de opbergmap waarin uw administratie volgens een vaststaand systeem wordt geordend. Voorts dient men m.i.v. 2004 lid te worden van de Vrijwilligers Hulp Centrale (V.H.C.L.) à € 10,00 per jaar. U kunt voor informatie en aanmelden contact opnemen met een ouderenadviseur op het bovenstaande nummer.

Daarnaast kunt u ieder maandag tussen 11.00 en 11.30 uur, vrijblijvend het spreekuur van de ouderenadviseur bezoeken. De locatie is het Kruisgebouw ingang Zorggroep, van Santhorststraat 1. Maandag 27 oktober echter zal dit spreekuur niet plaatsvinden.

Teddy Nieuwenbroek, ouderenadviseur