STIL STAAN BIJ MEDEMENSEN

Op 5 oktober, de eerste zondag van deze maand, werd in Rome heilig verklaard ene Arnold Janssen. Deze Arnold Janssen werd in 1837 geboren in het Duitse dorp Goch. In zijn jeugdjaren was er in Duitsland een antigodsdienstige stemming in de politiek. Arnold Janssen werd priester, maar voelde in die jaren het verzet
tegen de kerk in Duitsland. Hij week uit naar Nederland en stichtte in het Limburgse plaatsje Steyl een 3 tal congregaties van paters, broeders en zusters. De eerste congregatie kreeg de naam ”Het Gezelschap van het Goddelijke Woord” (S.V.D. ofwel Verbum Dei Gods Woord). Deze congregatie richtte zich vooral op het doorgeven van de geloofskennis en de bijbelse verhalen. Hij stichtte voor de dames de congregatie van ”De Missiezusters, de Dienaressen van de H.Geest”, zij zijn vooral werkzaam in de arme gebieden en dan voor ziekenzorg. Als 3e congregatie stichtte Arnold Janssen een congregaties van slotzusters, genaamd “Dienaressen van de H.Geest van de altijddurende aanbidding”. Zij beleven hun leven achter de muren en zingen God steeds de lof toe. Deze 3 congregaties tellen iets meer dan 10.000 leden in 69 landen. Deze Pater Janssen stierf in 1909 in het Limburgse Steyl en ligt daar begraven. In 1975 werd hij zalig verklaard en op 5 oktober j.l verklaarde Paus Johannes Paulus hem te Rome Heilig. Een Heilige dus, die in ons land ligt begraven.
Meer bekend is Moeder Teresa. Zij werd in 1910 geboren in Macedonië in de Balkan. Zij trad in haar land in bij zusters, die werkzaam waren in het onderwijs. Ze had een rustig leven kunnen hebben, met ruim het dagelijkse brood in haar klooster. Maar dit kleine zustertje vertrok naar India en begon daar ook eerst te werken in het onderwijs. Maar in 1948 ging zij in de wereldstad Calcutta in India met oud leerlingen de straten op om stervenden letterlijk uit de goot te halen. Het waren vooral de allerarmsten, die daar langs de wegen lagen. In 1952 opende zij een tehuis voor de vele stervenden langs de weg in de wereldstad en kort daarop opende zij een tehuis voor vondelingen langs de stadswegen en sloppen. Dit waren veelal meisjes, die niet meetelden in de opvattingen van India in die dagen. Er kwamen steeds meer vrouwen, die in haar voetspoor traden en naar haar bezielend voorbeeld hetzelfde werk deden. Moedertje Teresa stichtte een beweging, die ze noemde “Missionarissen van de Naastenliefde”. Deze beweging bestaat uit zusters, broeders en leken. Die beweging heeft nu meer dan 500 kloosters over de gehele wereld. Ook hier in ons land zijn ze aanwezig voor de daklozen in Rotterdam en Amsterdam. We hebben ze een keer bezocht en hun werk gezien, overtollig brood en groenten ophalen, dan koken en gratis uitdelen aan een hele fanclub, die dagelijks daar binnenkomt. Moedertje Teresa stierf op 5 september 1997 in Calcutta. In 1999 werd haar proces tot zaligverklaring ingezet. Dat is heel bijzonder, want normaal genomen is dit nooit eerder dan 5 jaar na iemands overlijden. A.s. zondag zal de Paus haar Zalig verklaren. Een zalig moedertje van de mensen in de sloppen, ze was er voor oud en jong. Dan nog deze mededelingen dat Johannes Paulus de 2e deze week 25 jaar de zetel van Petrus bezet en een paus is die van alle pausen in de 2000 jaar Christendom de meeste wereldreizen heeft gemaakt en de meeste gelovigen Zalig en Heilig heeft verklaard. Zo hoort U even iets over 3 mensen in onze wereldkerk we mogen ze niet aan ons voorbij laten gaan.

Pastoor B.v.d.Plas