Kijken naar vogels

Kijk uit naar kolganzen en smienten.

Ieder najaar komen diverse vogelsoorten uit het kouder wordende Noord Europa naar onze streken. Bijvoorbeeld kolganzen en smienten. De kolgans is talrijk in ons land van oktober tot in maart. Ook smienten komen graag naar ons land, dat vanwege zijn plassen en weiden erg in trek is.
De kolgans is een middelgrote, compacte gans, met oranjerode poten. Hij wordt zo genoemd omdat volwassen exemplaren een grote witte vlek (kol) hebben, aan de basis van zijn roze snavel. Ook heeft de volwassen kolgans onregelmatige, zwarte dwarsbanden op de buik. Bij jonge exemplaren ontbreken deze kenmerken. De kolgans is 66 tot 76 centimeter groot. Hij broedt op de toendra, voorbij de boomgrens.
Gemiddeld overwinteren in ons land wel circa 700.000 smienten. Deze vogels broeden aan meren in bossen en moerassen op de toendra in Noord Europa. De mannetjes zijn gemakkelijk herkenbaar aan hun kastanjebruine kop en een roomgelig voorhoofd. De vrouwtjes vallen met hun roestbruine kleur minder op. Beide hebben een opvallend witte buikvlek. Smienten zijn de komende maanden grazend als ganzen te zien op weiden en akkers, of in grote groepen bij elkaar, rustend op meren en plassen. Je hoort ze onder andere als ze in de nacht overvliegen, maar ook overdag laten deze mooie vogels zich horen. Hun geluid is een fluitende roep. Daarom worden ze ook wel fluiteenden genoemd. De smient is ongeveer 46 centimeter groot.
De Stichting Bomen Over Leven houdt voor het derde achtereenvolgende jaar een leuke, landelijke buiten kijk actie en vraagt iedereen, uit te kijken naar kolganzen en smienten. Met deze actie wil de stichting het kijken naar en herkennen van wilde vogels in de natuur, stimuleren. Voor een goede herkenning kunnen de afbeeldingen van kolganzen en smienten worden bekeken op de website van de stichting of in een vogelgids. Deze actie duurt tot en met 31 maart 2004.
Heeft u kolganzen of smienten gezien? Laat dat dan per e mail weten. Vermeld welke vogels u zag, waar, wanneer en (ongeveer) hoeveel. Uw mailtje is welkom op: wintergasten@bomenoverleven.nl of schrijf naar SBOL, postbus 7124, 2701 AC Zoetermeer. Onder de inzenders worden diverse vogelgidsen in kleur en een fraaie verrekijker verloot. Deze is te zien op de pagina actueel van de site van de Stichting Bomen Over Leven: www.bomenoverleven.nl. Via deze site kan men ook een gratis abonnement nemen op de maandelijkse digitale nieuwsbrief Natuur Net Nieuws.