Collecte Alzheimer Stichting

Collecteren tegen nationale ramp

De stichting Alzheimer Nederland heeft van 2 tot en met 8 november haar jaarlijkse collecte. In heel Nederland gaan dan ruim 12.000 collectanten de straat op. Ook in uw plaats komen de collectanten langs de deur. Met de opbrengst van de collecte werkt Alzheimer Nederland aan de ernstige problematiek rond dementie, ook bij u in de regio. De ziekte van Alzheimer mag geen nationale ramp worden.