Vergaderingen Gemeente

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de volgende openbare vergaderingen:
* Commissie Maatschappelijke Activiteiten op maandag 3 november 2003
* Commissie Openbaar Gebied op dinsdag 4 november 2003

Beiden vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in
Huize Swaensteyn, Herenstraat 72/74 te Voorburg