Vrouwenvereniging

Voor de knutselavond op 11 november moet u zelf een schaartje, hobby mesje, en eventueel een prikpen en prikmatje meenemen. Voor alle andere benodigdheden zorgen wij. De kosten zijn € 1,25 per kaart met alles er op en er aan. Op deze avond kunt u zich ook opgeven voor de kerstviering. Ook dit jaar is deze in het Dorpshuis en na het succes van vorig jaar hebben we Anchalee wederom gevraagd om voor ons een warm en koud buffet te maken. De kosten hiervoor zijn € 15, . De puzzel kunt nog inleveren tot 1 november. Helaas zijn er ook heel wat dames die hun lidmaatschap nog niet betaald hebben, wilt u dit zo snel mogelijk doen, overmaken kan ook naar rek.nr. 375329153 t.n.v. de Vrouwenvereniging Stompwijk.

Hilda Klerks