Halloween

Halloween, wordt ook wel genoemd All Hallows eve(ning). Dat is de engelse naam voor Allerheiligen. Het wordt 31 oktober gevierd, de avond voor Allerheiligen. De viering van Halloween is een Keltisch nieuwjaars feest en gaat wel 2000 tot 5000 jaar terug. Het feest heette toen Samhain (einde van de zomer), omdat de dagen korter werden. Dit werd ook op 31 oktober gevierd. Men geloofde dat de zielen van hun doden nu het dichtste bij waren. Op dit tijdstip kon je het beste contact met ze zoeken en raad vragen.Ze vierde ook natuurlijk dat de oogst binnen was gehaald.Voor meer informatie kunt u kijken op 310ctober.tripod.com/index1.htm. Wij hebben dit jaar voor het eerst Halloween gevierd en ik mag wel zeggen: “Het was een zeer geslaagd feest.” We hadden het weer mee, want we gaven het feestje in de tuin. Iedereen zag er hartstikke leuk uit. Daarom wil ik iedereen bedanken voor het slagen van dit feest, ook de mensen die kinderen aan de deur snoepjes hebben gegeven. Ze hadden een aardige buit. Ook al mijn buren aan de van Santhorststraat bedankt. Ik verheug me alweer op volgend jaar.

Groetjes Debbie