Vieringen met onze gezinnen

A.s.zondagmorgen om 11 uur hopen wij de ouders en hun kinderen weer in de kerk te zien. Opa’s en Oma’s zijn dan ook van harte welkom. Wij willen luisteren, kijken en nadenken over twee woorden, die aan het begin van deze week in de hele wereld zijn genoemd binnen de kerken, de woorden “Allerheiligen en Allerzielen”. Het is goed om bij deze twee woorden stil te staan, maar vooral wat deze twee woorden ons te zeggen hebben. Vraag thuis alvast eens aan papa en mama wat die twee moeilijke woorden betekenen en kom dan zondag eens kijken en luisteren. Dan kan je aan het einde van de viering zeggen: ”Ik heb hele geleerde en knappe ouders. Zij wisten het en nu zal ik het ook nooit meer vergeten, want in de kerk heeft de pastoor er verhalen over verteld. Het koor van de kinderen, onze “Laurentius Kids” zullen uit volle borst zingen, dus het kan niet missen.Dus tot a.s. zondag 11 uur en ik hoor jullie al roepen: ”pastoor, U kunt op ons rekenen en we brengen de familie mee”. DUS TOT ZONDAG.

Groetjes van B.v.d.Plas, pastoor