DONATEURSAKTIE

De tijd van het jaar is weer aangebroken voor het ophalen van de donatiegelden van “Stompwijk 92”. Alle donateurs krijgen zeer binnenkort daartoe een schrijven in de bus met bijgevoegde acceptgiro. U kent de doelstelling van onze vereniging: het aanbieden van velerlei takken van sport tegen redelijke en betaalbare contributies. De steun van onze donateurs blijft een zeer waardevol instrument in het bereiken van deze doelstelling.
Mede door Uw bijdragen hebben wij dit jaar voor alle leden van “Stompwijk 92 de contributies niet behoeven te verhogen. In deze duurder wordende tijd een prestatie die slechts weinig verenigingen ons kunnen nazeggen. Wij vertrouwen erop dat U daarom met Uw donatie voor het jaar 2003 weer aan ons zult denken en zeggen U daarvoor bij voorbaat dank.