OBLIGATIES

Tijdens de laatste jaarvergadering is weer een cijfer uitgeloot en wel 0. In de loop der jaren zijn nu de volgende cijfers uitgeloot: 0,1,3 8. U kunt Uw obligatie verzilveren bij onze penningmeester dhr. Cock Hoogerdijk, Waterviolier 9 alhier.