Alzheimer Nederland

In de week van 2 t/m 8 november gingen in heel Nederland ongeveer 12.000 collectanten langs de deuren om geld bijeen te brengen voor Alzheimer Nederland. De collecte in Stompwijk heeft dit jaar € 912,00 opgebracht. Namens Alzheimer Nederland willen wij de gulle gevers, collectanten en iedereen, die zich heeft ingezet om de collecte te doen slagen bedanken voor hun inzet. Heeft u de collectant gemist en wilt u alsnog Alzheimer Nederland steunen?
U kunt dan uw gift overmaken op giro 2502 t.n.v. Alzheimer Nederland te Bunnik. Wilt u zich aanmelden als nieuwe collectant of organisator in uw dorp of wijk, dan kunt u contact opnemen met Alie van Veen, tel. 071 5803112.