Collegenieuwsflits

College nieuwsflits Leidschendam Voorburg 11 november 2003

* Gladheidbestrijding komende winter
Het college heeft kennisgenomen van de manier waarop de gladheidbestrijding de komende winterperiode plaatsvindt. In Leidschendam en Stompwijk wordt de glad heid bestreden door gemeentelijke teams, in Voorburg zijn dat ploegen van Avalex. Het is de laatste winter dat de organisatie in de kernen verschilt; de gemeente voert vanaf november 2004 de gladheidbestrijding in de hele gemeente in eigen beheer uit. Om goede en eenduidige informatie over het weer te krijgen is er een contract afgesloten met een professioneel weerbureau, dat tijdig de juiste informatie levert. Als uit die informatie blijkt, dat de kans op gladheid groot is, komt de gladheidbestrijdingsorganisatie in actie. Bij opkomende gladheid gaan vier grote strooiwagens in eerste instantie de belangrijkste doorgaande hoofd wegen in de gemeente strooien; gelijktijdig gaan drie kleine strooiers de gladheid op de fietspaden te lijf. Na de hoofdroutes komen de wijkontsluitingswegen (2e prioriteit) en de overige wegen (3e prioriteit) aan de beurt. Het streven is erop gericht de hoofdwegen vóór de ochtendspits te hebben gestrooid.In Voorburg wordt deze winter nog gestrooid met droog zout. In Leidschendam en Stompwijk hanteert de gemeente sinds een paar jaar de zogenaamde ´nat zoutmethode´. Die houdt in, dat het droge strooizout bij het uitstrooien wordt vermengd met een zoutoplossing, waardoor dit zout als een papperig goedje op het wegdek komt. Deze methode kent een aantal voordelen. Zo is het mogelijk preventief te strooien, dus voordat de gladheid optreedt. Nat zout werkt eerder en strooiwagens kunnen sneller rijden dan ´droogstrooiers´. Bovendien is er veel minder zout nodig om het gewenste resultaat te bereiken, dus heeft het een minder negatief effect op het milieu. De gemeente wil alle wegen uiteraard zo snel mogelijk weer veilig hebben voor de gebruiker, maar het weer blijft enigszins onvoorspelbaar. Soms blijkt het nodig de hoofdroutes, die de hoogste prioriteit hebben, voor een tweede keer te strooien, nog voordat de minder drukke wegen aan de beurt zijn geweest. Hier door kan het gebeuren dat de strooiploegen wat later aan de binnenwegen toe komen. Voor het buitengebied geldt een aanvullende regeling; afhankelijk van de weersvoorspelling worden op de Stompwijkseweg ´s avonds en ´s nachts controles naar opkomende gladheid uitgevoerd, zodat adequaat kan worden gehandeld. Echter, als bij grote hoeveelheden sneeuw sneeuwploegen worden ingezet, is vanwege de slechte staat van het wegdek slechts een zeer matig resultaat mogelijk. Vanaf het winterseizoen 2004 2005 wordt in alle kernen gestrooid volgens de natzoutmethode.