Oudejaars vreugdevuur

De Dorpsraad heeft van de gemeente Leidschendam/Voorburg de volgende brief ontvangen ter informatie en wil deze toch graag publiceren. Het betreft een vuurlocatie voor oud en nieuw in de woonkern Stompwijk.
Gebleken is dat de huidige locatie aan de Dr.v. Noortstraat niet voldoet aan de nu geldende veiligheidseisen. De zandplaat die gestort wordt voor de huidige vuurlocatie ligt n.l. gedeeltelijk op de openbare weg. In dat kader deel ik u mee dat de verplaatsing van de huidige locatie, op advies van de politie en brandweer als noodzakelijk is beoordeeld. Een aanvraag voor een vreugdevuur kan tot uiterlijk 1 december geschieden. Tot op heden is er nog geen aanvraag voor een vuur in de woonkern Stompwijk gedaan. Voor de goede orde deel ik u mee, dat een aanvraag de goedkeuring behoeft van de wijkagent voor de woonkern Stompwijk, de heer S. Duit. Bij navaag aan een bestuurslid van Orion via de heer G. Belt, is Orion niet van plan een aanvraag in te dienen en ook geen vreugdevuur te houden. Het is zelfs zo dat zij geen enkele verantwoordelijkheid voor het houden van een vreugdevuur voor het Dorpshuis nemen. Let wel, als men zich niet aan deze regel houdt, riskeert men een fikse boete en bovendien zal de schade ook verhaald gaan worden. Wilt u toch zo’n gezellig vreugdevuur, neem dan even contact op met onze wijkagent, maar doe dit voor 1 december a.s. Wij hopen u in ieder geval geïnformeerd te hebben. Namens de Dorpsraadleden Bea van Bemmelen