HERINNERING****HERINNERING****HERINNERING

Zoals u enige keren heeft kunnen lezen in de Dorpsketting gaan wij dinsdag 9 december en woensdag 10 december vanaf 9 uur ’s morgens de kerk schoonma ken. Hiervoor zijn veel helpende handen nodig, er is veel werk te doen. Er hebben zich al heel wat mensen aangemeld, maar we kunnen nog veel hulp gebruiken. Meldt u zich aan bij de koster, Hoefblad 52, tel. 5801563 Wij rekenen op uw medewerking!
Werkgroep schone kerk

De zalving
De zalving voor hen uit ons midden, die terug mogen zien op vele jaren. Zondagmiddag j.l mochten we met velen samen zijn in de zaal van ons Dorpshuis. Heel zinvol vierden we met 32 medeparochianen de zalving van de levensavond.Dank aan het zangkoor en de begeleiding, dank aan koster Adriaan, die alles heeft klaargezet. Dank ook aan Rinus Odijk en Annie van Rijn voor de assistenties met lezen, dank aan allen voor hun inzet. Heel indrukwekkend is het om de handen en de ogen te zalven van deze generatie onder ons, die de gehele wereld hebben zien veranderen in hun mensenleven en die van alles met de handen hebben gedaan, waar we nu machines voor hebben. Zij hebben soms veel uit handen hebben moeten geven en velen zien komen, maar ook velen zien gaan. En in heel hun doen en laten en met de grotere gezinnen dan nu veel liefdevol werk verricht. Daarmee zijn zij zoals Jezus geweest, die ook de Christus, ofwel de Gezalfde werd genoemd, kostbare mensen zijn die gezalfden onder ons. Dank voor alle inzet.
O, kom er eens kijken…….
O, kom met ons samen, we gaan samen op weg naar Kerstmis. A.s.zondag om 11 uur willen we samenkomen in de kerk om met de LaurentiusKids zingend, luisterend en nadenkend op weg gaan naar Kerstmis, waar toen de engelen zongen “oh, kom er eens kijken, wat er in het kribbetje ligt…? Mogen we rekenen op de gezinnen zondagmorgen om 11 uur, ook opa’s en oma’s zijn van harte welkom. Dus kom ook kiKken, kom zingen en vieren. Graag tot dan…. B.v.d. Plas, pastoor