Parochieberichten

Parochieberichten H.Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Overleden: Antonius Jozef Joannes Lelieveld in de leeftijd van 82 jaar.

Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochiekern

Dinsdag        4 dec. 19.00 uur Avondwake voor Antonius Jozef Joannes Lelieveld.

Donderdag   6  dec. 11.00 uur Eucharistieviering voor Antoon Lelieveld met parochiekoor waarna bijzetting in het familiegraf op       het kerkhof naast de kerk.

                    Voorganger Em. Pastoor v.d. Plas

20.00 uur Kerstbijeenkomst wijkcontacten.

Zaterdag      8 dec. 19.00 uur geen viering

Zondag        9 dec. 11.00 uur 2e zondag van de advent, Eucharistieviering met Parochiekoor.

                     Voorganger pastoor J.v.d. Bie.

Misintenties

Zaterdag 8 dec. 19.00 uur  geen viering.

Zondag  9 dec.11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Bert de Jong, Lena de Jong – v.d. Geest, Cornelis en Piet Olijhoek, Joyce Granneman, Jeanne Granneman – Zits, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Kees v. Dijk, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg –v. den Kerkhof, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v.Leeuwen,  Gerarda de Jong – v.d.Poel, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman v. Veen, Sjaak Vurens, Kees Luk

Kerkhulpen                                             Kosters           Lectoren           Misdienaars

Dinsdag       4 dec. 19.00 u                      A.v.S                  geen               geen

Donderdag  6 dec.  11.00 u                     Adriaan H.          geen               geen

Zaterdag     8 dec. 19.00 u                      Adriaan H.          geen                geen   

Zondag       9 dec. 11.00 u                       Adriaan H.         Jan Havik         Annika Luk/Inge Rottev.