parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius

 

Zaterdag 13 april   19.00 uur        geen viering

Zondag   14 april    11.00 uur        1e  H. Communie,        eucharistieviering met kinderkoor

                                              voorganger pastoor J.v.d. Bie

                  10.30 uur      1e communiekanten in de pastorie

Misintenties:

Zondag 14 april 11.00 uur: Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Hillegonda Adriana Scholtes – Knijnenburg, Jaargetijde Rie Onderwater, Jaargetijde Cornelis en Piet Olijhoek, Piet Disseldorp, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Opa Tinus van Leeuwen, Opa Gerard Lelieveld, Oma Lelieveld – Noordover, Johannes Emanuel van der Salm, Barry van Bohemen, Jan v.d. Krogt, Overleden ouders Vreeswijk v. Leeuwen, Jan Kerkvliet, Magda v. Santen-v. Paassen, Gerardus van Steen, Dora Disseldorp – Luk, Jacobus Vurens, Antonius Lelieveld, Gerarda de Jong-van der Poel, Gijs Onderwater, Cornelis Caspers, Francine Overdevest – Nederpelt, Frans Groen in ’t Woud, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman v. Veen, Gerrit van Santen, Wim Suijten en Hans de Winter.  

 

                                                               Kerkhulpen                 Kosters                    Lectoren                    Misdienaars

Zaterdag 13 april 19.00 uur                                                         Adriaan H.               geen                             geen

Zondag 14 april 11.00 uur                                                           Adriaan H.             geen                            Bart S. en Simon

 

Mededeling uit het secretariaat:  

Er kan zondag 14 april na de eucharistieviering geen koffie gedronken worden in de pastorie. !

 

 

De opbrengst van de Paascollectie voor Syrië heeft het mooie bedrag van € 435,- opgebracht. 

Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage