De Blazersklas blaast er vrolijk op los!

blazersklas

De Blazersklas blaast er vrolijk op los!

Na eerst een aantal weken vooral de theorie kant van de muziek te hebben bestudeerd en verschillende ritmes te hebben geleerd is het echte muziek maken nu begonnen! Inmiddels beschikken de leerlingen van groep 5 van de Maerten van de Velde school al een aantal weken allemaal over een blaasinstrument en spelen zij er vrolijk op los. Iedere woensdagochtend heeft de hele klas gezamenlijk een echte repetitie waarin ze met elkaar, allemaal te gelijk, muziek maken onder leiding van de dirigent. Door deze speciale samenwerking tussen de Fanfare en de School hebben de kinderen van groep 5 niet alleen een extra leuke muziekles maar tegelijk ook een beetje extra rekenles (want hoelang duurt die noot nou?) en een goede oefening in samenwerken!

Voor het tot stand komen van de Blazersklas is een hoop werk verzet en zijn een flink aantal nieuwe instrumenten aangeschaft. De aanschaf van instrumenten is mogelijk gemaakt door de medewerking van de sponsoren.

Wij willen daarvoor het Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds 1818, het Van Ravesteijnfonds, het Vlietgemeenschapsfonds ,Atelier Pfeiffer Blaasinstrumenten en Baker Tilly Berk N.V., Accountants en Belastingadviseurs, hartelijk bedanken!

De rest van het schooljaar spelen de leerlingen van groep 5 door op hun instrumenten en natuurlijk zullen zij ook een keer echt van zich laten horen! Groep 5 heel veel plezier en succes!

 

Met muzikale groeten,

Fanfare Juliana