Berichten RK Parochie Kern H. Laurentius Stompwijk

Berichten- RK  Parochie Kern  H. Laurentius – Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Email adres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur op afspraak.

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

 

Bijdrage voor misintenties  op rekening nr.NL 36 RABO 0361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekening nr. 1433.26.430

 

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius

Zaterdag  7  dec.               19.00 uur                   geen viering

Zondag     8  dec.              11.00 uur                   2e zondag v.d. Advent eucharistieviering met parochiekoor.

                                                                         Voorganger pastoor J. v.d. Bie

                                       13.00 uur                    doopviering

De volgende kinderen worden in deze doopviering gedoopt:

Maud Fréderique Antoinette van der Haar

Fenna Elisa Adriana Hogervorst

Misintenties 

Zondag 8 december  voor de overleden armen en weldoeners v.d. parochie.

Bert de Jong, Lena de Jong – v .d .Geest, Cees v. d. Geest, Cornelis en Piet Olijhoek, Jeanne Granneman – Zits, Joyce Granneman, Kees Luk, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Jan Kerkvliet, Theo v. Geijlswijk, Nico Verhagen, Cok v. Geijlswijk, Wim Suijten, Herman Bennis, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor v.d. Plas, Rie Luiten, Bea v. Bemmelen –Turnhout, Surat “Kaew” Knijnenburg – Pesol, Jopie Lexmond – v. Santen.

Kerkhulpen                       Kosters           Lectoren             Misdienaars

Zondag   8 dec. 11.00 u      John O.            Jan Havik             Ashley J / Annika L

Mededeling uit het secretariaat

Doopvieringen, worden in overleg met de betrokken personen vast gesteld.

Contact via het secretariaat.

Het secretariaat