Uw mening/ idee over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat!

De Herinrichting van de Doctor van Noortstraat maakt deel uit van het programma ‘bereikbaar Stompwijk’ met als doel het vergroten van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van de kern en het buitengebied van Stompwijk. Met de aanleg van de Veenpoldersweg wordt beoogd de Doctor van Noortstraat te ontlasten van, met name, zwaar verkeer. Met de herinrichting van de Doctor van Noortstraat wordt de weg teruggebracht naar een straat voor voornamelijk bestemmingsverkeer. Er zijn verschillende inrichtingsvarianten mogelijk.

De gemeente zou graag een antwoord van de Adviesraad willen ontvangen op de volgende vragen:

1. Welke inrichtingsvarianten (profielschetsen) hebben uw voorkeur en waarom?

2. Kijkt u positief aan tegen het instellen van (een deel) eenrichtingsverkeer op de Doctor van Noortstraat?

De Adviesraad wil graag haar advies zoveel mogelijk baseren op wat er in Stompwijk leeft.

Middels dit formulier kunt u uw voorkeuren, maar ook ideeën en suggesties kenbaar maken. De Adviesraad verzamelt deze gegevens en zullen bij het advies aan de gemeente toegevoegd worden. 

Uw naam en emailadres wordt enkel gebruikt om doublures te voorkomen en wordt niet verder door gecommuniceerd. Aangezien we in een fase terechtkomen van beslissingen, verzoeken wij u hier even de tijd voor te nemen. We kunnen de herstructurering maar één keer doen, maar dan wel goed. We weten ook dat het niet gemakkelijk is, maar wel nodig. In dit stadium zullen we dus allemaal water bij de wijn moeten doen. Veel succes met het invullen en op voorhand alvast dank voor uw bijdrage en deelname.

Ga naar: www.stompwijk.nl/index.php/enquete-herstructurering-dr-van-noortstraat/

De Adviesraad