Alzheimer, sámen stoppen we dementie!

de collecteweek is ……van 7  t/m 13 november.

Gezocht: collectante voor:

   Hoefblad – Waterviolier – Pinksterbloem

   van Santhorststraat – van Raephorststraat

Het mooiste is ‘n collectant(e)  die zélf in één van deze straten woont of heeft gewoond, dan komt er tijdens de collecteweek, ‘n bekend gezicht aan de deur en dit geeft meer vertrouwen.

Heb jij zin om ons gezellige  collectanten-team te komen versterken? Neem dan contact op met Coby, via tel. 06-25120644 óf info@hotelboerderij.nl

Dinsdag 26 oktober om 20.00 uur, bijeenkomst in  d’ Oude Hooiberg, van Boerderij Akkerlust, Stompwijkseweg 55 A, 2266 GD Stompwijk. Hier praten we ‘n beetje, bij, drinken ‘n bakkie met ‘n plakkie,  nemen de collectebus en toebehoren mee, om je alvast in te lezen en te zorgen dat we 7 november in de startblokken staan! Wij zijn écht  ontzéttend blij met jou!

Alvast héél hartelijk dank, voor alle enthousiaste aanmeldingen/reacties, namens alle 11 collectanten.

Mét elkaar, hebben we Stompwijk zó gelopen. Ieder jaar is de collecteweek ontzettend belangrijk, voor het werk van Alzheimer Nederland. We halen geld op voor onderzoek, naar een toekomst zónder dementie en betere ondersteuning van mensen mét dementie én mantelzorgers. De groep mensen met dementie groeit snel en is erg kwetsbaar. Doorbraken om de ziekte te stoppen zijn van levensbelang. Wij hebben uw gift, méér dan ooit nodig, voor ons doel: een toekomst zónder dementie!

Coby van Boheemen- Heemskerk