Herinnering

Beste bewoners,

Hierbij herinneren wij u eraan dat u nog tot en met 16 januari 2022 uw reactie kunt geven op de verschillende (verkeerskundige) varianten en inrichtingsprofielen voor de Doctor van Noortstraat.

Dit kan:

via het invullen van het contactformulier op www.lv.nl/DvN of via

het sturen van een e-mail naar ondersteuningPMA@lv.nl

Wat gebeurt er met uw reactie

Onze antwoorden op alle reacties zetten wij in een verslag en gebruiken we bij de uitwerking van de voorkeursvariant naar een schetsontwerp. Wij plaatsen het verslag (geanonimiseerd) op www.lv.nl/DvN

U kunt het verslag ook per e-mail toegezonden krijgen. Laat het ons dan weten via het contactformulier op www.lv.nl/DvN of via e-mail aan

ondersteuningPMA@lv.nl

Vragen

Heeft u vragen over dit bericht, dan kunt u daarover contact opnemen met de omgevingsmanager van Bereikbaar Stompwijk, de heer Ad de Hoon, via telefoonnummer 06 53 79 44 55.