Obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk
gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting. Inmiddels zijn alle cijfers uitgeloot. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op het secretariaat in de pastorie van de kerk in Stompwijk. Vermeld op of bij de obligatie uw naam en bankrekeningnummer.
Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening. U kunt het bedrag natuurlijk ook gebruiken als gift aan de kerk (fiscaal aftrekbaar) of voor misintenties.  Een hartelijk dank voor uw medewerking.

Beheercommissie Laurentiuskerk

Kaartje voor Adriaan

Sommigen hebben het waarschijnlijk al gehoord, maar onze oud-koster
Adriaan Hilgersom is gevallen. Voordat hij weer naar huis terug mag moet hij revalideren. Dat doet hij in een vestiging van Wijdezorg in Hazerswoude Dorp. Voor wie hem een kaartje wil sturen, hieronder het adres.

Adriaan Hilgersom

Zorgcentrum Driehof, kamer 24

Dorpsstraat 27

2391 BB Hazerswoude Dorp  

Inleveren kerstspullen

Tot eind van deze maand kunt u de kerstspullen die over zijn van de kerststukjes of die u niet meer gebruikt inleveren bij de kerk of bij ondergetekende. Eind van dit jaar worden deze spullen verkocht op de kerstmarkt of gebruikt voor nieuwe kerststukjes. Wij zijn er dus heel blij mee.

Marianne Turk

Komende zondag EMS-viering

Zondag 23 januari is er weer een EMS-viering. Het thema is: Het Heilige boek. Uit het thema kunt u al opmaken dat het over de bijbel gaat. Maar veel belangrijker is natuurlijk wat dat boek ons vandaag de dag nog te vertellen heeft en wat wij er mee kunnen of moeten. Het EMS-koor kan nog niet met het hele koor zingen, maar er zijn twee voorzangers. U bent van harte welkom.