Herinrichting Doctor van Noortstraat

De gemeente richt samen met het hoogheemraadschap van Rijnland de Doctor van Noortstraat opnieuw in.  Gemeente en hoogheemraadschap vinden het belangrijk dat  bewoners van de Doctor van Noortstraat kunnen meedenken over het verbeteren van de woonkwaliteit.

Op donderdag 12 mei 2022 was er een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Doctor van Noortstraat.

Op deze bijeenkomst heeft u een hand-out kunnen meenemen van de presentatie.

Deze presentatie met daarin opgenomen het ontwerp kunt u ook digitaal bekijken op www.ingesprekmetlv.nl/projecten+stompwijk/

herinrichting+doctor+van+noortstraat/default.aspx

Schriftelijke vragen en reacties

U kunt nog tot 30 mei 2022 uw vragen of reactie met betrekking tot de herinrichting van de Doctor van Noortstraat schriftelijk indienen door het sturen van een e-mail naar ondersteuningPMA@lv.nl