Van de redactie

Dat wij een op elkaar afgestemde geoliede machine zijn bleek afgelopen week maar weer. Zodra er  ergens een knik in de kabel komt heeft dat een sneeuwbaleffect. Storing bij printer, kopij is niet uitgeprint en na verwerking buiten beeld. Als de vaste indeler een avondje ander werk en de ander avonddienst heeft, geeft dat enige onrust binnen de gelederen. Als er dan niet gereageerd wordt op alarmerende appjes, telefoontjes en mail, dan wordt het verder knoeien en vergeten we de eindcontrole.

Printjes verdwijnen tussen de wijken van de bezorgers, via een omweg aangeleverde kopij wordt vergeten en gelukkig is daar Facebook om onze fouten weer enigszins recht te treken. 

Kopij graag aanleveren via de mail waar de gehele redactie bij kan en niet via messenger, of privé Whats-appjes met verwijzingen naar eerder ingeleverde kopij dat inmiddels weggezakt is. En aan ons de boodschap, meer elkaars taken overnemen en af te wisselen en niet verzuimen!

Petra