Vlietnieuws

Bouwplannen Vlietland in bestemmingsplan

B&W willen de bouw van een recreatiepark met 222 woningen, een bedrijfswoning en enkele centrale voorzieningen zoals een receptie, in natuur- en recreatiegebied Vlietland mogelijk maken. Bij het zwemstrand moet bovendien een horecavoorziening van 900 vierkante meter komen. Een en ander blijkt uit een wijziging van het geldende bestemmingsplan dat B&W ter inzage hebben gelegd.

Oorspronkelijk zouden er 120 gestapelde en 102 grondgebonden recreatiewoningen en een bedrijfswoning komen. Nu alleen nog grondgebonden recreatiewoningen. Dit om geen uitzicht te hebben op de 14 meter hoge viaducten van de Rijnlandroute en de (te verleggen) A4 die vlak langs Vlietland gaat lopen.

De ene horecavoorziening bij het zwemstrand, met uitkijk over het water, komt in de plaats van het gedachte restaurant van 400 vierkante meter plus en twee restaurants met voorzieningen bij de recreatiewoningen met ieder een bebouwd grondoppervlak van 250 vierkante meter. De ene voorziening voor de woningen en het strand is bedrijfseconomisch beter dan de bouw en exploitatie van drie aparte restaurants. Een indoor tennisbanencomplex en een clubhuis voor een golfbaan zijn uit de plannen geschrapt.

De realisatie van grondgebonden woningen heeft een andere ruimtelijke impact door minder hoge bebouwing, stellen B&W. Met name het bebouwingsfront aan de plas komt hierdoor te vervallen. Hierdoor zal de bebouwing minder nadrukkelijk aanwezig zijn in het landschap en vanaf het water, de woningen gaan op in het groene landschap. Het groene karakter van het gebied wordt hierdoor meer benadrukt.  Door in te zetten op grondgebonden woningen is er meer variëteit mogelijk en (individuele) architectonische expressie van de recreatiewoningen.

B&W: ‘De ontwikkeling zorgt ook voor een heldere functionele indeling van het gebied. De functies verblijfsrecreatie en horeca worden gescheiden. Dat betekent dat ter plaatse van recreatiepark een rustiger klimaat gecreëerd wordt; de reuring wordt geconcentreerd in het zuidelijk plandeel’.

Bij het te realiseren restaurant kunnen bezoekers met de auto de parkeren op de huidige en nog te realiseren grote gratis parkeerterreinen. Bij het restaurant worden ten behoeve van de verhuur van watersportartikelen ook ligplaatsen gerealiseerd.

B&W melden dat de mogelijkheid om binnen 200 meter van het zwemstrand maximaal twee gebouwen ten behoeve van horecabedrijven en sanitaire voorzieningen neer te zetten uit het bestaande bestemmingsplan blijft gehandhaafd. ‘Vooralsnog zijn deze voorzieningen voorzien als uitgiftepunten bij het Aquapark, ten westen van het nieuwe restaurant, en ten zuiden van de spartelvijver’.

Volgens B&W hebben alle voornemens geen sprake belangrijke nadelige effecten op het milieu. Er hoeft geen milieueffectrapportage te worden opgesteld.