VrouwActief ….. einde seizoen

Afgelopen dinsdag 10 mei was alweer de afsluiting van ons seizoen 2021-2022. We begonnen met de jaarvergadering geopend door voorzitster El, daarna de mededelingen en de verslagen van de secretaris en de penningmeester. Vanwege de corona hebben we drie avonden (december, januari en februari) niets kunnen organiseren, maar de andere avonden hebben we gelukkig  toch wel veel leuke dingen kunnen doen met onze leden. We hadden steeds met een aardige bezetting van rond de 40 vrouwen, met een uitschieter op de bloemschikavond naar maar liefst 50 deelneemsters. Een teken dat iedereen er weer zin in had om wat te ondernemen in maart. Wij bedanken de kascommissie Marja (aftredend) en Marijke voor de controle en we hebben in Helmi een nieuw lid gevonden om dit volgend jaar mede te doen. El en Ria waren aftredend maar zijn herkozen om hun taken nog een termijn te doen. Bij de rondvraag werden we bedankt voor de communicatie naar de leden en gaf men aan dat de geste in december erg op prijs was gesteld.

Cees in actie, privé archief

Na de vlotte vergadering even snel aan de koffie want Cees stond al in de coulissen om zijn verhaal te doen over zijn werk als commentator bij de NOS tijdens de Olympische Spelen afgelopen jaar in China. Een heel team was daar gestationeerd en Cees vertelde hoe hij een spoedcursus verslaggever kreeg, niet rustig een middag in de studio maar direct live tijdens de 3 daagse EK shorttrack. In China was alles vanwege de Corona zeer streng afgebakend tussen het verblijf en de stadions, ook de contacten met de atleten was zeer beperkt. Wij kregen mooie beelden te zien van het immense stadion waar de shorttrackers reden en wat een afstand voor een commentator om in die wirwar van shorttrackers de juiste informatie door te geven aan de mensen thuis. Wij kijken er nu toch wel anders naar.

Het 2e deel van zijn presentatie ging over de Invictus games. Wat een organisatie, in 2020 stond alles klaar en moest het afgelast worden, uiteindelijk kon het in april 2022 doorgaan en wat is er een werk verzet om het tijdelijke overdekte stadion waar start en eind, maar ook alles wat daartussen werd georganiseerd plaats vond, in een aantal weken op te bouwen, heel het Zuiderpark werd omgetoverd om een week lang te fungeren als verblijf voor alle atleten en hun twee meegenomen familieleden/buddy’s die een extra steun konden zijn voor de deelnemers die ofwel lichamelijk ofwel geestelijk uit een oorlogsgebied zijn gekomen. Indrukwekkend zoals Cees zijn ontmoetingen en ervaringen met sommige deelnemers met ons deelde. Het sporten is voor de meeste deelnemers een manier om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij, het meedoen aan dit evenement is dan ook veel belangrijker dan het winnen.

De winst is weer een doel in het leven te hebben! Cees bedankt dat jij ons al die mooie verhalen met een kwinkslag zoals alleen jij dat kan, hebt willen vertellen.

Namens bestuur VrouwActief, Ria Luiten