Alle berichten van Redactie Dorpsketting

Dorpsketting zoekt enthousiastelingen voor communicatie en media!

Na het prachtige kerstnummer is het een beetje stil aan het worden bij de Dorpsketting….

Het wordt tijd dat alle verenigingen, stichtingen, groeperingen etc. weer van zich gaan laten horen en uit de winterslaap komen. Dit is vooral gericht aan alle Stompwijkse verenigingen, stichtingen etc. Laat horen waar u mee bezig bent, of wat u wil gaan doen of ondernemen. De Dorpsketting wordt op het ogenblik meer gevuld met berichten van buiten Stompwijk dan van uit Stompwijk.  Terwijl de Dorpsketting er juist is van alle Stompwijkers voor alle Stompwijkers.

Het is inderdaad gemakkelijker om in een of andere FaceBookgroep je buurman voor gek uit maken.  Als dat dan al het nieuws is wat in Stompwijk belangrijk is, dan is het er treurig mee gesteld. 

Bij de Dorpsketting zit een redactie die hiervoor waakt en die net zo goed FaceBook en een website onderhouden, zodat al het nieuws op diverse manieren en middelen verspreid wordt.  De Dorpsketting staat voor verbinding en dat heeft niets met ouderwets of oubollig te maken.  Voor elke doelgroep is er wel iets.

Dus doe je iets met communicatie of media  en vind je het leuk om redactioneel werk op allerlei platforms te ontwikkelen, laat je horen bij

redactie@dorpsketting.nl

Naast de redactie heeft de Dorpsketting ook een stichtingsbestuur.  Ook daarvoor zijn we op zoek naar energieke (jongere) Stompwijkers, die  het belangrijk vinden om een bijdrage te leveren aan de vitaliteit van Stompwijk. 

Bemoei je ermee en doe er wat aan. De bal ligt bij U!

Redactie en bestuur Dorpsketting  

Adviesraad Stompwijk …. Meld je aan!

Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen zal in maart de Adviesraadsverkiezing plaatsvinden.  

Voor de Adviesraad kan elke inwoner van Stompwijk en het buitengebied zich kandidaat stellen. Hier wordt al enkele weken aandacht aan geschonken in de media en door de gemeente LV. 

De belangrijkste taak van de Adviesraad is om de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven op alle vraagstukken die zich over Stompwijk voordoen.  Vooral het afgelopen jaar is er veel met B&W gepraat over Stompwijk en het buitengebied.

Als Adviesraad kun je mee denken in wat er  op de gemeente LV afkomt met klimaat, energietransitie, woningnood, wegenbouw  etc… maar vooral ook kun je ervoor zorgen dat Stompwijk met zijn 2000 inwoners niet ondersneeuwt. Je vooral laten horen is erg belangrijk. Hoeveel je als Adviesraad voor het dorp voor elkaar kan krijgen, ligt dus ook een beetje aan de Adviesraad zelf.

De Adviesraad is zelf flink aan het rondkijken en rondvragen op zoek naar nieuwe kandidaten. Het moet gezegd, de politiek is niet alleen landelijk dood, ook in Stompwijk is de animo niet bijster hoog.

Toch zijn er al een aantal nieuwe kandidaten, waar de Adviesraad erg blij mee is. Maar er kunnen er nog meer bij.

Bepaal voor jezelf bij welke groep je hoort! Er zijn mensen die

A. Ervoor zorgen, dat er dingen gebeuren

B. Kijken naar de dingen, die gebeuren

C. Verwonderd zijn over wat er gebeurd is

Vooral doet zij een beroep op de ‘jongere Stompwijkers’. 

Dus vind je Stompwijk belangrijk en wil je dat Stompwijk wat meer – niet alleen letterlijk – maar ook figuurlijk aan de weg timmert,  meld je aan bij de adviesraad@stompwijk.nl    

                    We hebben nog een lange weg te gaan……….

Obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk
gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting. Inmiddels zijn alle cijfers uitgeloot. De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op het secretariaat in de pastorie van de kerk in Stompwijk. Vermeld op of bij de obligatie uw naam en bankrekeningnummer.
Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening. U kunt het bedrag natuurlijk ook gebruiken als gift aan de kerk (fiscaal aftrekbaar) of voor misintenties.  Een hartelijk dank voor uw medewerking.

Beheercommissie Laurentiuskerk

Kaartje voor Adriaan

Sommigen hebben het waarschijnlijk al gehoord, maar onze oud-koster
Adriaan Hilgersom is gevallen. Voordat hij weer naar huis terug mag moet hij revalideren. Dat doet hij in een vestiging van Wijdezorg in Hazerswoude Dorp. Voor wie hem een kaartje wil sturen, hieronder het adres.

Adriaan Hilgersom

Zorgcentrum Driehof, kamer 24

Dorpsstraat 27

2391 BB Hazerswoude Dorp  

Inleveren kerstspullen

Tot eind van deze maand kunt u de kerstspullen die over zijn van de kerststukjes of die u niet meer gebruikt inleveren bij de kerk of bij ondergetekende. Eind van dit jaar worden deze spullen verkocht op de kerstmarkt of gebruikt voor nieuwe kerststukjes. Wij zijn er dus heel blij mee.

Marianne Turk

Komende zondag EMS-viering

Zondag 23 januari is er weer een EMS-viering. Het thema is: Het Heilige boek. Uit het thema kunt u al opmaken dat het over de bijbel gaat. Maar veel belangrijker is natuurlijk wat dat boek ons vandaag de dag nog te vertellen heeft en wat wij er mee kunnen of moeten. Het EMS-koor kan nog niet met het hele koor zingen, maar er zijn twee voorzangers. U bent van harte welkom.

Leidschendam-Voorburg steunt signaal gemeenten voor meer balans in coronamaatregelen

Het is vijf voor twaalf voor ondernemers in Leidschendam-Voorburg en de rest van het land. Daarom geven een groot aantal gemeenten gezamenlijk een signaal aan het kabinet. Wethouder Astrid van Eekelen (Economie): “De coronamaatregelen raken de samenleving hard. Iedereen wordt geraakt: ondernemers, de cultuursector, het onderwijs en de zorg. Dagelijks hoor ik wat de gevolgen van de maatregelen voor onze inwoners zijn en wat dit met hen doet. De nood is hoog en de rek is eruit. Dat geldt zeker voor onze ondernemers. We hopen dat Nederland onder voorwaarden weer open gaat. Het is goed dat we als gemeenten een duidelijk signaal geven aan het kabinet en dat we dit samen doen.”

Benedikte Zijlstra, voorzitter MKB Leidschendam-Voorburg: “De grenzen zijn bereikt. De emotionele en economische impact van een nog langere lockdown is te groot. Het water staat de ondernemers aan de lippen. Ik begrijp dat we in een spagaat zitten, maar zo doorgaan is geen optie. Ik denk dat het goed mogelijk is om alle sectoren weer te openen, weliswaar met in achtneming van de basisregels. Ook de horeca moet een kans krijgen hun werk te doen. Net als winkelen op afspraak zou dineren met reservering moeten kunnen. Je kan een langere lockdown niet meer verlangen van onze (horeca) ondernemers!”

De gemeenten willen dat het kabinet bij het nemen van maatregelen meer aandacht heeft voor het evenwicht tussen de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Zij pleiten met elkaar voor het veilig openstellen van de samenleving door samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is. En als er maatregelen zijn, dan moeten er gelijktijdig steunpakketten komen die dekkend zijn en gelijk bijdragen aan een sterkere economie en samenleving.

Corona gaat niet zomaar weg. Daarom is het belangrijk om na te denken over beleid op de lange termijn en te waken voor een situatie waarin we van lockdown naar lockdown gaan. Een beleid dat ondernemers duidelijkheid geeft en perspectief voor de toekomst biedt. De gemeenten roepen op dit samen met kabinet en sectoren uit te werken.

Schatzoeken,

hoe vind je tweedehands parels?

We mogen weer! De winkels zijn weer open! We kunnen weer lekker shoppen en genieten van al die gekochte spulletjes uit de échte winkel! Niet meer de klik van de muis, maar eerst aanraken, naar de kassa, en afrekenen!   

Ook de kringloopwinkels zijn weer open om te snuffelen naar ‘nieuwe’ hebbedingen of hoognodige items. In deze tijd waarin duurzaamheid hoog in het vaandel staat een mooi initiatief.

Dit boek geeft een heel goed inzicht in het shoppen in de kringloop. Met handige tips, en heel wat adressen in het land. Verschillende stijlen, komen ter sprake, maar ook hoe nep van echt is te onderscheiden. Wat is vintage en wat is gewoon leuk om te hebben..

Maar daarbuiten ook gewoon leuk om te bekijken en door te bladeren.

5 Mensen die hun huis hebben ingericht hebben met kringloop en 2e hands spulletje laten je binnen kijken en geven tips en tricks… 

Te reserveren bij de bibliotheek. 

Wat mij bezighoudt

Minibieb Pinksterbloem

Ik ben in onderzoek naar een hufterproef lichtgewicht kastje voor een minibieb, nu uitsluitend voor kinderen. Zodat deze gemakkelijker weggehaald kan worden. Wist U dat er meerdere minibieb’s in Stompwijk staan? En dat het Dorpspunt Stompwijk ook weggeef boeken heeft staan? En dat er in de flat op de Pinksterbloem in de hal, ook wordt nagedacht over een kastje voor de minder mobiele bewoners aldaar? Misschien ook leuk voor de Akkermunt? 

Wie wil dat doen? Ik heb boeken genoeg!

Speelplek Pinksterbloem

Er is een haag geplant, langs de openbare weg en langs het wandelpad. Mede om te voorkomen dat kinderen achter de bal aan de weg oprennen. Ook om het nog mooier te maken. En er komt verlichting, de gemeente heeft ingestemd, 2 lantaarnpalen. Stedin denkt over een half jaar ruimte daartoe te hebben.

Er komt een drinkwaterpunt, nee geen kraan die je opendraait en waar je jouw auto mee kunt wassen. Wist u dat daar fondsen voor aangeschreven zijn? Dat dat een dure aanschaf is en Dunea er intern al mee bezig is? Dat iemand daar de jaarlijkse afrekening van krijgt en dus dat dit niet allemaal vanzelf gaat? De eerste 10 jaren zitten in het contract, maar daarna?!

Wist u dat er een vrijwilliger, erkend instructeur, nadenkt om op de speelplek voor Stompwijkers een fitness circuitje wekelijkse te organiseren? Hoe leuk is dat! Nu kan het allemaal niet van een kant komen. Dus ik vraag jullie: praat eens met je kinderen, de kinderen van je buren, of met de buren zelf, over het behoud van de speelplek. Niet iedereen zit op FaceBook of leest de Dorpsketting.

Over de nieuwe aanplant, die is jong en er uitrukken is geen probleem! Ook blikjes en rommel, pak eens wat op en gooi het in de prullenbak aldaar. Het zijn niet alleen de bewoners van de Pinksterbloem en de gemeente die daarvoor verantwoordelijk zijn. Iedereen kan een steentje bijdragen.

Schaakstukken, pionnen, dambordstukken. Er wordt straks e.e.a. aangeleverd, behorend bij de speelplek. Die stukken raken kwijt als niemand dat beheert en logisch, niemand wil dat ook beheren en achter deze stukken aan gaan! Deze zullen hooguit op mooie zon en feestdagen aldaar worden neergelegd, maar kwijt is kwijt. Mijn idee is dan ook, als je het leuk vindt, schaf zelf deze stukken aan en neem ze mee als je een spel wilt doen. Ook voor de kinderen.

Kinderen praten met de gemeente

Een 6-tal enthousiastelingen heeft met de gemeente gepraat en is op school langs alle klassen gegaan om ideeën op te halen! Op eigen initiatief! We gaan met de gemeente in gesprek om te kijken wat wel en niet haalbaar is. Bijvoorbeeld een skatebaan is een grote wens van veel kinderen, maar of dat gerealiseerd kan worden is natuurlijk de vraag.

Kleine activiteiten als graffiti of TikTok filmpjes leren maken ligt meer voor de hand. Of wat te denken van weer eens hutten bouwen/activiteiten in de zomervakantie. De bedoeling is eigenlijk om na corona weer e.e.a op te kunnen starten, voor de jeugd en jongeren.

De Base is al op zoek naar 16 plussers teneinde na 2 jaar een doorstart te kunnen maken en ook het Dorpspunt wil mee organiseren voor de jeugd.

Kortom er gebeurt veel achter de schermen en uitsluitend sprekend over mijzelf: ik ben een oude enthousiaste Bep. Ik maak me druk over iets waar ik me eigenlijk niet druk om zou hoeven te maken. Maar ik gun de jongeren van Stompwijk een leuke jeugd. Ik zelf heb ook herinneringen: zwemmen in de Jan Koen, schaatsen op de Nieuwe Vaart, veel buiten zijn, bij de boeren in de hooiberg spelen! Ik hoop dat de jeugd, jullie lezers, de  ouders, deze aangereikte handschoen aannemen! Vast wel.

Jona van der Meer

De wereld anno 2022

Ik vraag mij wel eens af in wat voor een wereld we momenteel leven?

Okay, het Corona virus is onderhand iets wat er gewoon bij hoort en waarschijnlijk nooit meer weggaat. Ik denk dat het virus straks net zo gewoon is als de griepprik, je kijkt in de winter toch ook altijd wat beter uit en kleedt je wat beter aan dan in de zomer en bij de griepprik krijg je meteen een corona prik. Wij hebben afgelopen week de booster prik gehaald, nou dat liep als een trein, super geregeld, alles even duidelijk, overal mensen die je verder hielpen voor als je het toch niet snapte, zoals bijvoorbeeld dat wij de rode pijlen moesten volgen maar ineens de rode pijlen op waren!!!

Maar ik ben toch blij dat de booster erin zit, heb er wel lang over na moeten denken omdat ik al zoveel heb en je niet weet wat het doet op termijn, maar ja dat zien we dan wel weer.

Maar toen afgelopen dagen de rel rondom The Voice of Holland, The Voice Kids en The Voice Senior ontstond viel ik toch wel even van mijn stoel. Wat verschrikkelijk. Het was natuurlijk al wat langer aan de gang met Marco Borsato maar dat nu ook andere juryleden en het hoofd van de band zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag en dat dan ook nog volmondig toegeven doet Nederland en alle andere landen waar de Voice wordt uitgezonden toch wel op zijn grondvesten trillen. Er zijn inmiddels al aangiften gedaan en hoewel wij natuurlijk maar één kant van het verhaal horen denk ik altijd waar rook is, is vuur en het programma wordt niet voor niets van de buis gehaald. Het heeft ons de laatste dagen wel heel wat gespreksstof gegeven. Als we dan over de grenzen gaan en we komen in Engeland bij Prins Andrew terecht die al zijn Koninklijke titels kwijt is omdat hij, samenspannend met Jeffrey Epstein, ook allerlei grensoverschrijdende capriolen (ik noem het niet bij naam maar we weten allemaal wat daarmee bedoeld wordt) uithaalde dan denk ik wel eens de wereld is zo langzamerhand compleet doorgedraaid.

En toch gaat het leven gewoon door, het nieuwe kabinet is geïnstalleerd, met een knikje van de koning in plaats van een hand, de maatregelen tegen het Covid virus zijn weer versoepeld en voor de nieuwe minister van financiën begint haar ambtsperiode meteen goed met een bedreiging door een man met een brandende fakkel voor haar huis en heeft ze nu permanente bewaking.

Maar….het kapperscafé is weer open en mijn moedertje is op haar dooie akkertje met haar rollator lopend naar de Bles gegaan om eindelijk weer een permanentje te laten zetten en zo weer met een keurig gekapt koppie zondagmorgen in de kerk te zitten, in haar eigen leunstoel die ze vanaf november zo gemist heeft. Inmiddels is er ook een nieuwe eigenaar gevonden voor de Bles, wij wensen hem vanuit Hoogmade heel veel succes. En zo raak ik wel eens in de war, maar als ik dat al raak hoe moet dat dan met de mensen die nog een kwart eeuw ouder zijn dan wij, waaronder mijn eigen moedertje? Maar goed, ieder heeft zo zijn eigen beslommeringen. Ik kreeg van de week de uitslag van de foto’s die ik van mijn gebroken pols had laten maken, ter controle maar ook omdat ik nog zoveel pijn blijf houden. De plaat met schroeven zitten in principe goed, maar door de botontkalking heeft het weinig houvast en duurt het lang voordat het zich goed kan hechten. De stand van mijn pols was wel goed maar helaas werd er nog een breuk ontdekt die in november over het hoofd is gezien. Aan de buitenkant van mijn pols waar die knokkel zit blijkt dus nog een breuk te zitten. Maar daar kunnen ze niet goed bij en daar doen ze dus ook niets aan, moet vanzelf helen en ik mag wel rekenen op een jaar, ook weer dankzij de botontkalking. Mijn wederhelft had afgelopen week ineens een ontsteking ter grootte van een tennisbal in zijn mond en na veel vijven en zessen via de tandarts en een kaakkliniek zijn in het ziekenhuis al zijn ondertanden getrokken. Nou waren dat er niet zo heel veel meer, maar toch, echt prettig was het niet. En zo rommelen we maar door, kijken wat deze week weer brengt. Hij begint in elk geval goed want opknapservice Marga komt vandaag een muurtje behangen en nog een behangetje oververven en daar ben ik superblij mee. Zag niet in hoe wij dat muurtje behangen zouden krijgen, een lamme en een blinde, de ene nog met de restanten van een gebroken pols en de ander met een zuurstofgebrek vanwege COPD en Longenfyzeem.

Volgende week laat ik u het resultaat zien van de make-over, van voor en na.

Lieve lezers, een hele fijne week en we geven de moed niet op!

Een hartelijke groet, Agnes Hofstede