Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Agenda openbare adviesraadvergadering

Kulturhus, donderdag 17 oktober 20.00

1.  Opening

2. Lopende projecten:

a. Bereikbaar stompwijk rondweg
b. Status Stompwijkse weg
c. Status Dr. v. Noortstraat
d. Status Kulturhus
e. Avalex en verder?
f.  Mogelijke woonlocaties, toelichting met open brief en reactie B &        W
g. N3MP en buitengebied ontwikkeling toelichten ?
h. Snippergroen

3. Presentatie preventie woning inbraak door Marian Verkerk

4. Rondvraag

5. Sluiting

Openbare Adviesraad vergadering donderdag 7 maart in Dorpshuis Stompwijk

Donderdag 7 maart is om 20:00 in het Dorpshuis te Stompwijk de 1e openbare Adviesraadvergadering van dit jaar. In het najaar 2018 hebben we vanuit Stompwijk onderwerpen opgehaald waaraan we de komende Adviesraad periode willen werken. Op basis van de 4 w’s (Wonen, Welzijn, Wegen, Werken) hebben we de punten tot thema’s uitgewerkt.

Wij willen deze Adviesraadvergadering gebruiken om met vertegenwoordigers van de (coalitie) partijen in gesprek te gaan om te kijken hoe wij de punten die actueel in Stompwijk zijn voortgang kunnen geven.

Wij willen U graag uitnodigen om, samen met de (fractie) partijen van Leidschendam-Voorburg hierover in gesprek te gaan.

De thema’s:

Wonen:

Inmiddels is er e.e.a. gestart met betrekking tot de bouwplannen voor de locatie Meerlaan en Dorpshuis. Al staat dat nog in de beginfase. Ook hebben we vernomen dat particuliere gronden voortgang hebben. Echter hoe kan uw partij daar verder in meedenken en helpen?

Welzijn:

De leefbaarheid en toekomst in Stompwijk en natuurlijk het buitengebied is belangrijk voor ieder. We willen een mooi en veilig dorp om te wonen. Punten hierbij zijn het uitbreiden van de sociale voorzieningen en het respecteren van het kleinschalige dorpse karakter. Het vitaal houden van verenigingsleven en het verbeteren van digitale voorzieningen (ook in het buitengebied) zijn hierbij speerpunten. Een mogelijkheid is het investeren in een sociaal punt van de gemeente in het Kulturhus? Wat zijn jullie speerpunten hierin?

Wegen:

De realisatie van de rondweg is gestart. Het project moet nog wel de Dr. v. Noortstraat tot een mooi geheel maken, waar we al mee bezig zijn. Punten van aandacht hierbij zijn het realiseren van parkeermogelijkheden om de Dr. v. Noortstraat te ontlasten en het onderhouden van het bestaande wegennet. Daarnaast het verbeteren van de verkeersveiligheid in Stompwijk en het buitengebied (o.a. fietspad Oosteinde). En hoe gaan we om met de 2e rotonde voor de aansluiting van de rondweg op de n206? Kunnen we het sluipverkeer tegengaan? Daarnaast is er een motie geweest rondom het verbeteren van het openbaarvervoer van Stompwijk naar Leidschendam. Is een lijndienst hier nu wel de juiste oplossing voor? Of moeten we het Woej busje promoten als vorm van vervoer op maat.Wij horen graag uw mening en wat kunnen we hier voor goede oplossingen uit extraheren.

Werken:

Stompwijk is een dorp met een actief verenigingsleven. Maar dit kunnen we alleen in stand houden als de mensen ook in of om Stompwijk kunnen wonen en werken. O.a.

–     Het stimuleren van de werkgelegenheid en sociale activiteiten in het dorp.

–     Het stimuleren van bestaansrecht voor bedrijven in Stompwijk en het buitengebied.

–     Het ontwikkelen en stimuleren van recreatieve voorzieningen en toerisme.

–     Het zoeken naar oplossingen voor de verkeer intensieve bedrijven aan de    Stompwijkse weg en de Dr. Van Noortstraat. Kunnen we met het herbe-    stemmen van landbouwbedrijven in het buitengebied als dragers van het  agrarisch gebied nieuwe werkgelegenheid creëren?

De komende openbare Adviesraad willen we gaan gebruiken om te kijken hoe we, samen met de politieke partijen, deze punten kunnen omzetten in concrete acties. Ofwel, hoe kunnen we aansluiting vinden tussen de thema’s uit Stompwijk en de standpunten van de (coalitie) partijen.

Het programma van de avond is:

20:00 uur Opening en kort toelichting op lopende zaken

20:15 uur Toelichting thema’s plenair

20:30 uur Begin discussie avond over de thema’s van de kern Stompwijk en het buitengebied in groepen (per coalitiepartij)

21:30 uur Einde plenaire bespreking punten

22:00 uur Samenvatting en afronding avond

Denk en praat mee over de toekomst van Stompwijk! U bent van harte welkom!

Namens de Adviesraad,

Leo Oliehoek, secretaris

Openbare Adviesraad vergadering 17 mei

Donderdag 17 mei is er een openbare Adviesraadsvergadering. Voor de 1e keer zal dan de nieuwe Adviesraad in actie zijn. Er lopen vele projecten en samen met de bewoners van Stompwijk willen we graag naar de toekomst kijken.

Een korte blik op de onderwerpen die zeker op de agenda zullen staan:

  • Bereikbaar Stompwijk—Rondweg
  • Kulturhus
  • Meeslouwerpolder
  • Omgevingsvisie / Toekomstvisie LV
  • Fietspad Oosteinde
  • Avalex
  • Woning behoefte onderzoek: Nieuwe woningen voor zowel jong als oud – en zowel huur als koop
  • Driemanspolder ontwikkelingen
  • Voorzieningen algemeen – ouderen – jongeren

Iedereen is van harte welkom.

Vergeet het dus niet in uw agenda te zetten.

Namens Adviesraad,

Leo Oliehoek

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk 12 april

Datum: donderdag 12 april, 20.00 uur

Locatie: Dorpshuis te Stompwijk
Zustersdijk 18,
2266 EW  Stompwijk

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  dhr. KlaasTigelaar.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

Secretaris Adviesraad Stompwijk

Ank van der Poel- van Santen

adviesraad-stompwijk@outlook.com

Uitnodiging Adviesraad

Wij nodigen u van harte uit voor de openbare Adviesraadvergadering op woensdagavond 14 juni in de ‘Bles’.

De onderwerpen die aan bod komen zijn; Avalex en de nieuwe manier van inzamelen, de stand van zaken van het Kulturhus, en het woonbehoefteonderzoek.

Wij hopen op deze manier iedereen de mogelijkheid te geven om zich goed te informeren en zich uit te spreken over belangrijke onderwerpen die momenteel in Stompwijk spelen.

Namens Adviesraad Stompwijk,

Ank van der Poel (secretaris)