Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Uitnodiging

Dinsdag 30 november – Dorpspunt

Energietransitie:

wat betekent het voor Stompwijk en waar liggen onze kansen?

Het onderwerp is actueel. Kranten en televisieprogramma’s bestoken ons dagelijks met verhalen over klimaatverandering en de noodzaak om in te grijpen. Daarnaast zien we de energieprijzen de pan uitrijzen. Overkomt ons dat nou allemaal zomaar, of kunnen we er ook zelf iets aan doen?

De Adviesraad is al langer bezig om met verschillende groepen na te denken over de toekomst van Stompwijk en het buitengebied, maar het wordt tijd dat we er met iedereen over praten. En dat we daarbij aandacht besteden aan de kansen die de energietransitie ons kan bieden. Hiervoor werken we onder meer samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV), een inwonersinitiatief dat kennis en ervaring heeft op het gebied van het versterken van de eigen gemeenschap en de energievoorziening.

De Adviesraad en EC-LV nodigen u graag uit om over deze onderwerpen van gedachten wisselen. Tijdens een vrij toegankelijke avond willen we kijken of we in Stompwijk en het buitengebied van Stompwijk initiatieven kunnen ontwikkelen. Omdat dit voor veel mensen een nieuw onderwerp is willen we aan drie zaken aandacht besteden.

De energietransitie, waarom is er zo’n transitie, wat is de bedoeling en hoe geeft de overheid er leiding aan? De landelijke overheid stelt de kaders, maar de regio’s en gemeenten moeten het doen.

Wat voor soort hulp en advies is beschikbaar? De gemeente heeft op haar beurt een plan met enkele wijken als speerpunt. Er zijn veel commerciële partijen die hulp bieden. Maar er zijn ook initiatieven van burgers die samen de energietransitie oppakken. Daar zijn steeds meer voorbeelden van in andere gemeentes.

Welke vragen leven er nu onder ons in Stompwijk als het gaat om de energietransitie en kunnen we ook dingen samendoen?

Voor wie is deze avond?

Deze avond is voor iedereen die over dit onderwerp nadenkt. En wie doet dat niet? We zijn op zoek naar voorbeelden, voortrekkers, initiatiefnemers en vooral naar nieuwsgierigen.

Meld u graag even aan via de mail (adviesraad@stompwijk.nl) en vergeet uw QR code niet, want die is ook deze avond verplicht.

Programma

Dinsdag 30 november – Dorpspunt

19:15 uur Inloop

19:30 uur Presentatie: De Energietransitie

20:10 uur Interview met de voorzitter van EC-LV

20:30 uur Koffie

20:45 uur Uiteen in groepen, onderwerp: ‘Wat kunnen we samen doen?’

21:30 uur Belangrijkste punten uit de groepen

21:50 uur Peiling belangstelling voor vervolg

22:00 uur Einde avond

Tip

Ter voorbereiding en om inspiratie op te doen kunt u thuis alvast kijken naar de film Het paradijs op aarde begint in Nederland:

www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20210423-nieuwe-film-over-energietransitie-het-paradijs-op-aarde-begint-in-nederland.

Voor meer informatie over EC-LV zie de website: Energy Common Leidschendam-Voorburg | Samen naar een duurzame toekomst (ec-lv.nl).

Uitnodiging Adviesraadvergadering

Denkt U aan de openbare vergadering op 4 november in het Dorpspunt

De Adviesraad nodigt u uit voor een nieuwe openbare bijeenkomst. Na een (niet vrijwillige) pauze van 2 jaar is het weer de hoogste tijd om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten over lopende projecten en ontwikkelingen. Tevens zal tijdens deze vergadering de nieuwe verordening rondom de Adviesraad aan de orde komen en niet te vergeten de aankomende verkiezingen.

Als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht in deze vergadering, dan verzoeken wij u dit voor de vergadering kenbaar te maken aan de Adviesraad: adviesraad@stompwijk.nl 

Binnenlopen 19:30, aanvang 20:00.  Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten.  Denkt u aan de coronacheck!

Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging Openbare Adviesraad vergadering op 4 november

Bij deze wil de Adviesraad u uitnodigen voor een nieuwe openbare Adviesraad bijeenkomst. Na een (niet vrijwillige) pauze van 2 jaar is het weer de hoogste tijd om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

Op basis van onderstaande agenda zullen wij u bijpraten over de lopende projecten en ontwikkelingen. Tevens zal tijdens deze vergadering de nieuwe verordening rondom de Adviesraad aan de orde komen en niet te vergeten de aankomende verkiezingen.

Onderstaande agenda zullen we hiervoor aanhouden:

Binnenlopen 19:30, aanvang 20:00

Agenda:

1. Opening

2. Inspreken

3. Verslag afgelopen periode

4. Projecten

A. Woningbouw

B. Gebiedsvisie

C. Bereikbaar Stompwijk

5. Update Adviesraad in corona tijd

A. Discussie over identiteit

B. Overleg met B&W gemeente

C. Communicatie

D. Statuten / verordening overleg

6. Verkiezingen adviesraad  2022

7. Wat verder ter tafel komt

8. Slot

Als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht in deze vergadering, dan verzoeken wij u dit voor de vergadering kenbaar te maken aan de Adviesraad.

De vergadering zal plaatsvinden in het Dorpspunt.

Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten.

Adviesraad Stompwijk

Agenda openbare adviesraadvergadering

Kulturhus, donderdag 17 oktober 20.00

1.  Opening

2. Lopende projecten:

a. Bereikbaar stompwijk rondweg
b. Status Stompwijkse weg
c. Status Dr. v. Noortstraat
d. Status Kulturhus
e. Avalex en verder?
f.  Mogelijke woonlocaties, toelichting met open brief en reactie B &        W
g. N3MP en buitengebied ontwikkeling toelichten ?
h. Snippergroen

3. Presentatie preventie woning inbraak door Marian Verkerk

4. Rondvraag

5. Sluiting

Openbare Adviesraad vergadering donderdag 7 maart in Dorpshuis Stompwijk

Donderdag 7 maart is om 20:00 in het Dorpshuis te Stompwijk de 1e openbare Adviesraadvergadering van dit jaar. In het najaar 2018 hebben we vanuit Stompwijk onderwerpen opgehaald waaraan we de komende Adviesraad periode willen werken. Op basis van de 4 w’s (Wonen, Welzijn, Wegen, Werken) hebben we de punten tot thema’s uitgewerkt.

Wij willen deze Adviesraadvergadering gebruiken om met vertegenwoordigers van de (coalitie) partijen in gesprek te gaan om te kijken hoe wij de punten die actueel in Stompwijk zijn voortgang kunnen geven.

Wij willen U graag uitnodigen om, samen met de (fractie) partijen van Leidschendam-Voorburg hierover in gesprek te gaan.

De thema’s:

Wonen:

Inmiddels is er e.e.a. gestart met betrekking tot de bouwplannen voor de locatie Meerlaan en Dorpshuis. Al staat dat nog in de beginfase. Ook hebben we vernomen dat particuliere gronden voortgang hebben. Echter hoe kan uw partij daar verder in meedenken en helpen?

Welzijn:

De leefbaarheid en toekomst in Stompwijk en natuurlijk het buitengebied is belangrijk voor ieder. We willen een mooi en veilig dorp om te wonen. Punten hierbij zijn het uitbreiden van de sociale voorzieningen en het respecteren van het kleinschalige dorpse karakter. Het vitaal houden van verenigingsleven en het verbeteren van digitale voorzieningen (ook in het buitengebied) zijn hierbij speerpunten. Een mogelijkheid is het investeren in een sociaal punt van de gemeente in het Kulturhus? Wat zijn jullie speerpunten hierin?

Wegen:

De realisatie van de rondweg is gestart. Het project moet nog wel de Dr. v. Noortstraat tot een mooi geheel maken, waar we al mee bezig zijn. Punten van aandacht hierbij zijn het realiseren van parkeermogelijkheden om de Dr. v. Noortstraat te ontlasten en het onderhouden van het bestaande wegennet. Daarnaast het verbeteren van de verkeersveiligheid in Stompwijk en het buitengebied (o.a. fietspad Oosteinde). En hoe gaan we om met de 2e rotonde voor de aansluiting van de rondweg op de n206? Kunnen we het sluipverkeer tegengaan? Daarnaast is er een motie geweest rondom het verbeteren van het openbaarvervoer van Stompwijk naar Leidschendam. Is een lijndienst hier nu wel de juiste oplossing voor? Of moeten we het Woej busje promoten als vorm van vervoer op maat.Wij horen graag uw mening en wat kunnen we hier voor goede oplossingen uit extraheren.

Werken:

Stompwijk is een dorp met een actief verenigingsleven. Maar dit kunnen we alleen in stand houden als de mensen ook in of om Stompwijk kunnen wonen en werken. O.a.

–     Het stimuleren van de werkgelegenheid en sociale activiteiten in het dorp.

–     Het stimuleren van bestaansrecht voor bedrijven in Stompwijk en het buitengebied.

–     Het ontwikkelen en stimuleren van recreatieve voorzieningen en toerisme.

–     Het zoeken naar oplossingen voor de verkeer intensieve bedrijven aan de    Stompwijkse weg en de Dr. Van Noortstraat. Kunnen we met het herbe-    stemmen van landbouwbedrijven in het buitengebied als dragers van het  agrarisch gebied nieuwe werkgelegenheid creëren?

De komende openbare Adviesraad willen we gaan gebruiken om te kijken hoe we, samen met de politieke partijen, deze punten kunnen omzetten in concrete acties. Ofwel, hoe kunnen we aansluiting vinden tussen de thema’s uit Stompwijk en de standpunten van de (coalitie) partijen.

Het programma van de avond is:

20:00 uur Opening en kort toelichting op lopende zaken

20:15 uur Toelichting thema’s plenair

20:30 uur Begin discussie avond over de thema’s van de kern Stompwijk en het buitengebied in groepen (per coalitiepartij)

21:30 uur Einde plenaire bespreking punten

22:00 uur Samenvatting en afronding avond

Denk en praat mee over de toekomst van Stompwijk! U bent van harte welkom!

Namens de Adviesraad,

Leo Oliehoek, secretaris