Categoriearchief: gemeente

Leidschendam-Voorburg steunt signaal gemeenten voor meer balans in coronamaatregelen

Het is vijf voor twaalf voor ondernemers in Leidschendam-Voorburg en de rest van het land. Daarom geven een groot aantal gemeenten gezamenlijk een signaal aan het kabinet. Wethouder Astrid van Eekelen (Economie): “De coronamaatregelen raken de samenleving hard. Iedereen wordt geraakt: ondernemers, de cultuursector, het onderwijs en de zorg. Dagelijks hoor ik wat de gevolgen van de maatregelen voor onze inwoners zijn en wat dit met hen doet. De nood is hoog en de rek is eruit. Dat geldt zeker voor onze ondernemers. We hopen dat Nederland onder voorwaarden weer open gaat. Het is goed dat we als gemeenten een duidelijk signaal geven aan het kabinet en dat we dit samen doen.”

Benedikte Zijlstra, voorzitter MKB Leidschendam-Voorburg: “De grenzen zijn bereikt. De emotionele en economische impact van een nog langere lockdown is te groot. Het water staat de ondernemers aan de lippen. Ik begrijp dat we in een spagaat zitten, maar zo doorgaan is geen optie. Ik denk dat het goed mogelijk is om alle sectoren weer te openen, weliswaar met in achtneming van de basisregels. Ook de horeca moet een kans krijgen hun werk te doen. Net als winkelen op afspraak zou dineren met reservering moeten kunnen. Je kan een langere lockdown niet meer verlangen van onze (horeca) ondernemers!”

De gemeenten willen dat het kabinet bij het nemen van maatregelen meer aandacht heeft voor het evenwicht tussen de verschillende sociale, maatschappelijke en economische effecten. Zij pleiten met elkaar voor het veilig openstellen van de samenleving door samen met partijen in de samenleving te kijken wat wel veilig kan en mogelijk is. En als er maatregelen zijn, dan moeten er gelijktijdig steunpakketten komen die dekkend zijn en gelijk bijdragen aan een sterkere economie en samenleving.

Corona gaat niet zomaar weg. Daarom is het belangrijk om na te denken over beleid op de lange termijn en te waken voor een situatie waarin we van lockdown naar lockdown gaan. Een beleid dat ondernemers duidelijkheid geeft en perspectief voor de toekomst biedt. De gemeenten roepen op dit samen met kabinet en sectoren uit te werken.

Schatzoeken,

hoe vind je tweedehands parels?

We mogen weer! De winkels zijn weer open! We kunnen weer lekker shoppen en genieten van al die gekochte spulletjes uit de échte winkel! Niet meer de klik van de muis, maar eerst aanraken, naar de kassa, en afrekenen!   

Ook de kringloopwinkels zijn weer open om te snuffelen naar ‘nieuwe’ hebbedingen of hoognodige items. In deze tijd waarin duurzaamheid hoog in het vaandel staat een mooi initiatief.

Dit boek geeft een heel goed inzicht in het shoppen in de kringloop. Met handige tips, en heel wat adressen in het land. Verschillende stijlen, komen ter sprake, maar ook hoe nep van echt is te onderscheiden. Wat is vintage en wat is gewoon leuk om te hebben..

Maar daarbuiten ook gewoon leuk om te bekijken en door te bladeren.

5 Mensen die hun huis hebben ingericht hebben met kringloop en 2e hands spulletje laten je binnen kijken en geven tips en tricks… 

Te reserveren bij de bibliotheek. 

Hulp bij geldzaken in de buurt

Inwoners met vragen over geldzaken, rekeningen die niet betaald kunnen worden of schulden, kunnen vanaf nu elke maandagochtend terecht bij het PING-loket in de bibliotheek in Leidschendam.

Wethouder Floor Kist: “Soms is het gemakkelijker om je vragen direct aan iemand te stellen. Bij het PING-loket kunnen inwoners terecht met al hun financiële vragen. De medewerkers kunnen direct vragen beantwoorden en ondersteuning bieden. Zo wordt het voor inwoners nog makkelijker om hulp te vragen.”

Samenwerking

De afkorting PING staat voor Persoonlijk IN Geld. Het loket is een initiatief van Kredietbank Nederland, de schuldhulpverlener van de gemeente, in samenwerking met het Sociaal Servicepunt.

Afspraak maken

Het PING-loket is iedere maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur geopend in Bibliotheek aan de Vliet aan het Fluitpolderplein 5 in Leidschendam. Vanwege de coronamaatregelen is het nodig om voor het bezoek een afspraak te maken via het Sociaal Servicepunt. Dit kan via telefoonnummer 070 205 700 00 of e-mail info@sociaalservicepunt.nl.

Meld je vrijwilliger of organisatie (of allebei!) aan voor de Vliet Awards vrijwilligersprijzen!

De Vliet Awards (prijzen voor vrijwilligers en sporters) zijn er weer! Laat de hele gemeente Leidschendam-Voorburg weten wat maakt dat jij ongelooflijk trots bent op jouw (jonge) vrijwilliger en/of organisatie. Welk fantastisch werk jullie doen en daarmee het verschil maken.

Het liefst zou je ál je vrijwilligers willen voordragen. Heel begrijpelijk, want iedereen is op zijn/haar manier natuurlijk goud waard. 

Spreek dat vooral uit naar je vrijwilligers: geef aan dat je, door nu voor deze ene persoon te kiezen, er aandacht komt jullie mooie werk. En dat deze persoon als ambassadeur fungeert die al je vrijwilligers vertegenwoordigt!

Dus: meld nu jouw (jonge) vrijwilliger en/of organisatie aan. Dit kan t/m zondag 23 januari.

Herinnering

Beste bewoners,

Hierbij herinneren wij u eraan dat u nog tot en met 16 januari 2022 uw reactie kunt geven op de verschillende (verkeerskundige) varianten en inrichtingsprofielen voor de Doctor van Noortstraat.

Dit kan:

via het invullen van het contactformulier op www.lv.nl/DvN of via

het sturen van een e-mail naar ondersteuningPMA@lv.nl

Wat gebeurt er met uw reactie

Onze antwoorden op alle reacties zetten wij in een verslag en gebruiken we bij de uitwerking van de voorkeursvariant naar een schetsontwerp. Wij plaatsen het verslag (geanonimiseerd) op www.lv.nl/DvN

U kunt het verslag ook per e-mail toegezonden krijgen. Laat het ons dan weten via het contactformulier op www.lv.nl/DvN of via e-mail aan

ondersteuningPMA@lv.nl

Vragen

Heeft u vragen over dit bericht, dan kunt u daarover contact opnemen met de omgevingsmanager van Bereikbaar Stompwijk, de heer Ad de Hoon, via telefoonnummer 06 53 79 44 55.

Werkzaamheden Veenpoldersweg

Vanaf 17 januari start aannemer KWS Infra met de afbouwwerkzaamheden aan de Veenpoldersweg. Deze betreffen de aanleg van het kruispunt Veenpoldersweg/Huijssitterweg en van het wegvak parallel aan de Westeinderweg. De eerste weken gaat het voornamelijk om grond- en drainagewerkzaamheden. Vanaf medio februari wordt er geheid en beton gestort. Bij elkaar duren de werkzaamheden tot en met de openstelling van de weg ongeveer 5 tot 6 maanden.

Het bouwverkeer wordt vanaf beide zijden door middel van borden via de Veenpoldersweg geleid. Dit betekent dat er in beginsel geen bouwverkeer voor deze werkzaamheden over de Doctor van Noortstraat rijdt.

Gedurende de periode van de werkzaamheden dient u rekening te houden met een tweetal (zo kort mogelijke) afsluitingen. Een afsluiting is nodig om het kruispunt Veenpoldersweg/Huijssitterweg te kunnen maken, de andere voor de aanleg van het kruispunt Veenpoldersweg/Westeinderweg. Over de precieze tijd en periode van afsluiting wordt u nader geïnformeerd. De omleidingen daarvoor worden met borden aangegeven.

Heeft u vragen over dit bericht, dan kunt u daarover contact opnemen met de omgevingsmanager van Bereikbaar Stompwijk, de heer Ad de Hoon, via telefoonnummer 06 53 79 44 55.

Boekbespreking

Ooit, lang geleden, in 1997, las ik dit boek voor het eerst en was maakte diepe indruk! Niet alleen de verhaal was/is raak, ook de schrijfstijl! 

Een wat ouder boek maar het (meerdere keren) lezen zéker waard! 

Louise Hoogenboom 

Lulu Wang,

Het Lelietheater

Lulu Wang (1960) is geboren in Peking (Beijing). Ze kwam op 25 jarige leeftijd naar Nederland, waar ze docent Chinees was/is aan de Hogeschool van Maastricht. “Het lelietheater” schreef zij direct in het Nederlands. Het boek is vertaald in o.a het Duits, Noors, Zweeds, Engels, Portugees, Spaans en Japans. 

Korte beschrijving van de achterflap.. 

Het lelietheater speelt zich af in de jaren 1971-1974, de periode waarin de Culturele Revolutie in het China van Mao Zedong haar hoogtepunt beleefde. In een zeer eigen en sprekende stijl beschrijft Lulu Wang deze turbulente wereld gezien vanuit Lian, een meisje van 12-13 jaar. Vol verbazing beziet Lian het gedrag van de volwassenen om haar heen. Onder hen bevinden zich niet alleen verklikkers en opportunisten, sadisten en machtswellustelingen, maar ook mensen die zichzelf opofferen en mensen die hun integriteit niet verliezen. Het is tevens het pijnlijke maar reële verslag van een onmogelijke vriendschap tussen twee meisjes uit verschillende kasten.

Lian behoort tot de eerste kaste; haar ouders zijn intellectuelen, en om die reden verbannen naar strafkampen.

Lian is op een kostschool geplaatst. Nadat bij Lian een huidziekte is geconstateerd krijgt ze toestemming om weer bij haar moeder te wonen. In het kamp weet ze zich omringd door de crème de la crème van de Chinese intellectuelen. Ze krijgt onder meer les van de beroemde professor Qin; haar lessen vertelt ze door aan de kikkers en krekels in een achter het kamp gelegen meer, dat ze tot ‘lelietheater’ heeft omgedoopt. 

Kim behoort tot de derde kaste: haar ouders zijn straatarm en wonen in de ‘modderbuurt’ van Peking. Ondanks Mao’s ‘verheffing’ van de laagste kasten is Kim de verschoppelinge op de school van Lian; ze wordt tot op het bot vernederd door haar klasgenoten. Op het moment dat Lian de brug naar de vriendschap heeft geslagen,  verdwijnt Kim van school om op een verschrikkelijke manier wraak te nemen… 

Te reserveren bij de bibliotheek aan de Vliet 

Klein Chemisch Afval

Klein Chemisch Afval (KCA) bevat stoffen die schadelijk zijn voor gezondheid en milieu. Denk aan producten zoals batterijen, spaarlampen, accu’s, verf, frituurvet en medicijnen. Om te voorkomen dat deze producten in het huisvuil terecht komen, kunnen inwoners van gemeente Leidschendam-Voorburg dit afval naar de KCA-wagen brengen.

En heb je kapotte kleine elektrische apparaten in huis? Ook die kun je er inleveren!

Dit kan aan de Meerlaan in Stompwijk van 14.00 tot 15.30 uur elke 3e zaterdag van de maand:

15 januari

19 februari

19 maart

16 april

21 mei

18 juni

16 juli

20 augustus

27 september

15 oktober

19 november

17 december

Woonzorgvisie voor langer thuis wonen met een zorgvraag

De Woonzorgvisie 2030 maakt het mogelijk dat inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen – met de nodige ondersteuning. De visie verbindt de opgaven voor wonen, zorg en welzijn met de trends en ontwikkelingen op dit gebied voor de komende 10 jaar.

Wethouder wonen Floor Kist: “In de woonvisie staan ook concrete opgaven over waar we zorgwoningen willen hebben en hoeveel. Maar schenkt ook aandacht aan de randvoorwaarden die nodig zijn om zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om inwoners met een lichamelijke of verstandelijke handicap. Samen met maatschappelijke organisaties gaan we met deze visie aan de slag met de opgaven voor wonen, zorg en welzijn.”

Toenemende vergrijzing

Een van die opgaven waar de Woonzorgvisie op ingaat is de toenemende vergrijzing in de samenleving. Een grote groep ouderen is goed in staat om zelfstandig te leven. Andere ouderen hebben daarbij ondersteuning nodig. Door bijvoorbeeld zorg bij of aan huis te leveren, kan deze groep inwoners langer thuis blijven wonen.

Integrale wijkaanpak

Ook wil de gemeente investeren in een integrale wijkaanpak. Iedere wijk is anders en inwoners willen steeds vaker invloed hebben op thema’s als wonen, zorg en ondersteuning. Door particuliere initiatieven te stimuleren en ondersteunen, krijgen inwoners met een zorgvraag de mogelijkheid om mee te doen met het ontwikkelen van een passende woonvorm.

Uitvoering

De komende tijd gaat de gemeente samen met maatschappelijke organisaties werken aan de uitvoering van activiteiten die voortvloeien uit de Woonzorgvisie.

Samenwerking

Voor het opstellen van de Woonzorgvisie werkte de gemeente samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, welzijns- en zorgorganisaties en vertegenwoordigers van het convenant huisvesting kwetsbare groepen.