Categoriearchief: gemeente

Aandacht voor acceptatie LHBTQI+ met respect voor elkaars verschillen

Elk jaar laten we met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day zien dat in de gemeente Leidschendam-Voorburg iedereen zich overal veilig en geaccepteerd moet kunnen voelen, op wie je ook valt en hoe je je ook voelt. Op school, op het werk, op straat, in de zorg, in de sport, bij je familie of waar dan ook. En dat we elkaars verschillen respecteren.

Maandag hees wethouder Floor Kist samen met van vertegenwoordigers van diverse organisaties de inclusieve regenboogvlag op het gemeentehuis: ”Coming Out Day is een dag is een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuele, transgenders en intersekse mensen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie. Altijd en overal. Sommige mensen vinden het belangrijk om openlijk ‘uit de kast’ te kunnen komen, anderen kiezen voor een eigen manier die rekening houdt met persoonlijke omstandigheden. Het één is niet beter dan het ander. Laten we een beetje meer rekening houden met elkaar.”

Onder meer de Raad van Kerken, het COC Haaglanden, Politie, Sport en Welzijn, Woej en de Adviesraad Sociaal Domein waren erbij. Daarnaast de middelbare scholen Veurs Voorburg en leerlingen van de Gender-Sexuality Alliance van het Gynasium Novum.

Daarna was er ruimte voor een kopje koffie en een goed gesprek.

Regenbooggemeente

Leidschendam-Voorburg is sinds 2012 een regenbooggemeente. Als Regenbooggemeente ontwikkelen we beleid voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTQI+’s). We zetten ons actief in voor de acceptatie, emancipatie, en veiligheid van LHBTQI+’s.

Fotograaf: Esther van Eijk

Coronaprik in Stompwijk

Heeft u nog geen coronaprik gehad? U kunt zonder afspraak terecht bij de prikbus van GGD Haaglanden. Deze komt vrijdag 8 oktober naar Stompwijk. In de prikbus kunt u zowel het Janssen-vaccin als het Pfizer-vaccin krijgen.

Janssen-vaccin: Hiervan is maar 1 prik nodig. Dit vaccin kunt u krijgen als u 18 jaar of ouder bent.

Pfizer-vaccin: Iedereen vanaf 12 jaar mag dit vaccin krijgen. Als u in de prikbus een Pfizer-vaccin krijgt, wordt er meteen een afspraak gemaakt voor de tweede prik. Bij Pfizer heeft u namelijk 2 prikken nodig met minimaal 21 dagen tussen de eerste en de tweede prik.

Praktische informatie

Datum: vrijdag 8 oktober 2021
Tijd: 9:00u tot 16:00u
Locatie: Doctor van Noortstraat 88, Stompwijk (parkeerterrein van de Sint-Laurentiuskerk in Stompwijk)

Een afspraak maken is niet nodig. Neem wel uw identiteitsbewijs en een mondkapje mee.

Gemeente Nieuwsflits

Winterterrassen en overkappingen mogelijk 

De gemeente staat tijdelijke terrasuitbreidingen en overkappingen toe met een versnelde procedure. Hiermee wil de gemeente horecaondernemers en sportverenigingen ondersteunen om de winterperiode goed door te komen. Wel moet een terrasverruiming of overkapping van tevoren worden gemeld bij de gemeente. De tijdelijke regeling tijdens de winterperiode geldt voor 1 november 2021 tot en met 31 maart 2022.

Subsidie verenigingen voor organiseren activiteiten

Om een impuls te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) stelt de gemeente Leidschendam-Voorburg ook in het seizoen 2021-2022 weer subsidie beschikbaar. Wijkverenigingen, scoutinggroepen en culturele verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Met de MVV-subsidie wil de gemeente verenigingen ondersteunen bij het aanpassen van hun activiteiten in de coronaperiode zodat zoveel mogelijk activiteiten weer kunnen opstarten.

Extra banen en een dekkend mobiliteitsnetwerk in 2030

In de periode 2021-2030 zet de gemeente in op 2.000 extra banen in de gemeente. Om ruimte voor werkgelegenheid te scheppen is 5% van alle nieuwbouw bestemd voor ondernemers en MKB. Om Leidschendam-Voorburg voor iedereen bereikbaar te houden kiest de gemeente voor een dekkend mobiliteitsnetwerk met ruimte voor auto, fiets, lopen, ov en deelmobiliteit. Daarnaast zal de bestaande infrastructuur beter benut worden.

Begroting 2022: Sociaal en economisch herstel

Wethouder financiën Jan-Willem Rouwendal: “Als college sluiten we onze raadsperiode graag met een structureel sluitend saldo af. Dat is gelukt, maar financieel blijven het onzekere tijden. Komende jaren ligt de focus ook bij het bouwen van een sterkere samenleving, die in de toekomst beter het hoofd kan bieden aan nieuwe uitdagingen.”

Wapens thuis? Lever ze in! 

Wapenbezit neemt vooral onder de jeugd en jongvolwassenen de laatste jaren toe. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Om wapenbezit tegen te gaan organiseren het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM van 11 tot en met 17 oktober een inleveractie. Ook onze gemeente doet hieraan mee.

Kunstwerk maken bij Alles voor Elkaar

Vindt u het leuk om samen met anderen creatief bezig te zijn? Wijkleercentrum Alles voor Elkaar wil op vrijdag 15 oktober ter ere van de ABCD Popeldag een kunstwerk maken met gemengde kunstvormen. Iedereen die wil komen helpen, is van harte welkom.

Plantenasiel Voorburg geeft planten een nieuwe thuis

Het begon met een liefde voor planten en duurzaamheid en is in 2 jaar opgebloeid tot een gezellige en groene oase in de buurt: het plantenasiel van Marjon Gerritsen en haar buurvrouw Jojanneke Kant aan de Overburgkade in Voorburg. Wilt u van uw plant af, heeft u stekjes of potten over, óf bent u toe aan nieuw groen? Het plantenasiel geeft bloemen en planten een nieuwe thuis.

Boekbespreking

 In de reeks boekbesprekingen deze week Shuggie Bain, Het debuut van Douglas Stuart, in de spotlichten! 

Douglas Stuart groeide op in Glasgow en werkt in New York. Hij schreef 10 jaar aan zijn autobiografische debuut ‘Shuggie Bain’. Na afwijzingen van 32 uitgevers haalde ‘Shuggie Bain’ de shortlist van de National Book Award en de Kirkus Prize en won het de grootste literaire prijs, de Booker Prize. 

Ikzelf kon het boek niet wegleggen…! 

Te reserveren bij de bibliotheek aan de Vliet. 

Hugh ‘Shuggie’ Bain brengt in de jaren tachtig zijn jeugd door in een vervallen sociale huurwoning in Glasgow. Agnes, zijn moeder, is alles voor Shuggie. 

Zij behoudt haar trots door er altijd goed uit te zien. Toch zoekt ze steeds vaker troost in drank.  Shuggie probeert intussen uit alle macht normaal te zijn, ook al ziet iedereen dat hij ‘anders’ is dan de andere
jongens. Agnes steunt haar zoon, maar haar verslaving begint alles te overschaduwen,  zelfs de liefde voor haar Shuggie. 


Volgens ‘Washington Post’ ;

‘Shuggie Bain’ geeft een stem aan de wanhopige, weerloze liefde die kinderen kunnen voelen voor hun ouders… 

The ‘New York Times Book Review’ zegt;

Dit boek vervult je met verbijstering en verwondering…. 

(aldus de tekst op de achterflap)

Openingstijden tijdens herfstvakantie

Tijdens de herfstvakantie is de bibliotheek in het Dorpspunt op maandag, dinsdag en donderdag gesloten. We zijn dan alleen open:

woensdagavond van 18.30 — 19.30 uur

vrijdagochtend van   9.30 — 10.30 uur

Minder stress en meer overzicht door aanvulling op schuldenaanpak

Snel weer grip op de financiële situatie door een aanvulling op de schuldenaanpak. Dat wil de gemeente bereiken door schulden van inwoners over te nemen en om te zetten in een lening. Vanaf 1 oktober zet de gemeente daarvoor saneringskredieten in naast schuldbemiddeling.

Bij een saneringskrediet onderhandelt de schuldhulpverlener van de gemeente met schuldeisers over het af te lossen bedrag. Wanneer schuldeisers akkoord gaan, ontvangen zij direct het geld. Het resterende bedrag van de schuld wordt kwijtgescholden. De schuldhulpverlener van de gemeente neemt de schuld over en zet hem om in een lening. Hierdoor heeft de inwoner nog maar 1 schuldeiser en betaalt hij of zij in 3 jaar de lening af. Het terug te betalen bedrag valt lager uit dan de oorspronkelijke schuld. Dit zorgt voor overzicht en rust bij de inwoner.

Wethouder Floor Kist over de voordelen voor inwoners: “Wanneer je meerdere schulden hebt, dan kan dit voor een hoop stress zorgen. Gevolg is dat problemen alleen maar groter worden. Met deze nieuwe werkwijze geven we inwoners sneller rust en de ruimte om hun problemen op te lossen en te werken aan hun toekomst. We hopen hiermee ook de drempel om hulp te vragen bij schuldhulpverlening te verlagen.”

Voordelen voor schuldeisers en -verlener

Ook voor schuldeisers en de schuldhulpverlener van de gemeente biedt een saneringskrediet voordelen. Er is duidelijkheid over het openstaande bedrag en de schuld wordt direct ingelost, waardoor een dossier veel sneller gesloten kan worden. Voor de schuldhulpverlener betekent dit minder administratie, waardoor er meer tijd overblijft voor begeleiding van inwoners.

Inwoners met financiële zorgen en vragen kunnen contact opnemen met schuldhulpverlening via 070 300 8834.

Subsidie voor verenigingen voor organiseren activiteiten

Om een impuls te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV), stelt de gemeente Leidschendam-Voorburg ook in het seizoen 2021-2022 weer subsidie beschikbaar. 

Wijkverenigingen, scoutinggroepen en culturele verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Wethouder welzijn Floor Kist: “Door corona waren mensen het afgelopen jaar veel thuis en waren er weinig activiteiten. Gelukkig gaat de samenleving langzaam weer open en kunnen we elkaar weer ontmoeten. Verenigingen zijn een belangrijke ontmoetingsplek en met de subsidie kunnen ze activiteiten organiseren waar iedereen aan mee kan doen.”

Met de MVV-subsidie wil de gemeente verenigingen ondersteunen bij het aanpassen van hun activiteiten in de coronaperiode zodat zoveel mogelijk activiteiten weer kunnen opstarten en geeft de gemeente een impuls aan de ontwikkeling van de brede maatschappelijke rol van een vereniging.

Een nieuwe start

Ieder jaar benoemt de gemeente een ander thema voor de MVV-subsidie. Voor het seizoen 2021-2022 ligt de nadruk op het weer opstarten van het verenigingsleven na de lange periode van coronabeperkingen. Iedereen moet weer mee kunnen doen! De vier thema’s waar dit jaar MVV-subsidie voor kan worden aangevraagd:

1.         Herstel na anderhalf jaar corona-beperkingen

2.         Inclusief verenigen (‘iedereen doet mee’)

3.         Wijkgerichte vereniging

4.         Positieve en gezonde vereniging

Aanvragen kan tot en met 21 juni 2022. Ook voor activiteiten die in 2021 al hebben plaatsgevonden en die passen in de subsidieregeling is het nog mogelijk subsidie aan te vragen. Doe dit dan wel uiterlijk in december 2021. Kijk voor meer informatie over MVV, voorbeelden, spelregels, de voorwaarden en aanvragen op www.lv.nl/mvv

2000 extra banen en een dekkend mobiliteitsnetwerk in het Leidschendam-Voorburg van 2030

In de periode 2021-2030 zet de gemeente in op 2.000 extra banen in de gemeente. Om ruimte voor werkgelegenheid te scheppen is 5% van alle nieuwbouw bestemd voor ondernemers en MKB. Om Leidschendam-Voorburg voor iedereen bereikbaar te houden kiest de gemeente voor een dekkend mobiliteitsnetwerk met ruimte voor auto, fiets, lopen, OV en deelmobiliteit. Daarnaast zal de bestaande infrastructuur beter benut worden. Op deze manier wil Leidschendam-Voorburg ruimte geven aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wonen, mobiliteit, economie en duurzame energie én tegelijk haar kernwaarde als groene woongemeente behouden. Dit staat in twee binnenkort in de Raad te behandelen bouwstenen voor de omgevingsvisie: Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid.

Vitale economie

De banengroei zal naar verwachting vooral zichtbaar zijn in de voor Leidschendam-Voorburg toonaangevende sectoren: zakelijke dienstverlening, retail en zorg. Dit vraagt om nieuwe ruimte voor werkgelegenheid. Daarom wordt gemeentebreed tenminste 5% van nieuwbouw en gebiedsontwikkeling gereserveerd voor niet-wonen functies zoals economische en maatschappelijke voorzieningen. Nabij OV-knooppunten en winkelgebieden stuurt de gemeente op extra economische functies, zoals kleine kantoren en voorzieningen. Verder zet de gemeente in op behoud van de vijf bedrijventerreinen, kleinschalige bedrijfsruimte in de wijken, levendige kernwinkel­gebieden, recreatie en toerisme en een groen buitengebied met ruimte voor economie en recreatie.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Om een vitale gemeente te blijven is het van belang ook in de toekomst breikbaar te zijn. Met de komst van nog meer woningen en arbeidsplaatsen, wordt er meer gereisd en neemt de druk op de wegen en het OV toe. Om goed op deze ontwikkelingen te kunnen inspelen, zet de gemeente in op twee sporen: de bestaande infrastructuur beter benutten en alternatieve vervoerswijzen stimuleren. Denk daarbij aan schonere (elektrische) voertuigen, deelmobiliteit, fietsen en lopen. Extra communicatie moet gebruikers een bewuste en afgewogen keuze laten maken voor een vorm van mobiliteit. Nieuwbouw bij OV-knooppunten en snelfietsroutes zal een stimulans zijn om gebruik te maken van deze vervoerswijzen.

Omgevingsvisie
Om goede keuzes te maken hoe in de toekomst met de beschikbare ruimte om te gaan, werkt Leidschendam-Voorburg aan een omgevingsvisie. Die is verplicht in het kader van de Omgevingswet waarmee de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling wil vereenvoudigen en samenvoegen.


Een omgevingsvisie geeft richting om de juiste besluiten te kunnen nemen en wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Om tot een omgevingsvisie te komen heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg dit jaar vier bouwstenen opgesteld:

Groene woongemeente

Lokale energiestrategie en transitievisie warmte

Economie en bedrijvigheid

Mobiliteit en bereikbaarheid.

De bouwsteen Groene woongemeente is op 13 juli 2021 door de raad vastgesteld. De bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en Bereikbaarheid worden ter besluitvorming in november aan de raad voorgelegd, gevolgd door de bouwsteen Lokale energietransitie en transitievisie warmte.

Participatie
Voor het opstellen van de bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid is voortgebouwd op de opbrengsten van het uitgebreide participatie­proces uit het Kompas van de Leefomgeving van 2019. Daarnaast zijn strategische partners op de hoogte gebracht van het proces en gevraagd om input.

De bouwstenen Economie en bedrijvigheid en Mobiliteit en bereikbaarheid worden eind 2021 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. De raadsvoor­stellen zijn te vinden op www.lv.nl/gemeenteraad, ingekomen raadsstukken, 22 september 2021.

Na de raadsverkiezingen in 2022 zullen de keuzes uit de bouwstenen per wijk met inzet van bewoners, ondernemers en organisaties én gemeente verder worden uitgewerkt tot een omgevingsvisie.

Meer informatie en een film over de omgevingsvisie is te vinden op:

www.ingesprekmetlv.nl/omgevingsvisie

We maken Leidschendam-Voorburg klimaatbestendig, helpt u mee?

Om de kans op wateroverlast door hevige buien en hittestress bij heet zomers weer te verminderen, is actie nodig. Daarom stelt de gemeente het Water- en Rioleringsplan 2022-2027 op. Floor Kist, wethouder water en groen: “Het is belangrijk vooruit te kijken en te zorgen dat het watersysteem in onze gemeente klaar is voor de toekomst.”

Piekbuien worden heviger en komen vaker voor. Met uitzondering van de strook ten zuidoosten van de Vliet is Leidschendam-Voorburg een bijna vlak gebied. Wateroverlast zoals in Zuid-Limburg, de Eifel en de Ardennen is hier niet te verwachten. Maar soms is 10 centimeter hoogteverschil voor het water al voldoende om zich te verzamelen op een wat lager punt en daar woningen en bedrijven in te stromen. Dit bleek zo de afgelopen zomer.

Een klimaatbestendig Leidschendam-Voorburg

Het is dus zaak ook Leidschendam-Voorburg klimaatbestendig te maken, zodat bij wateroverlast en extreme neerslag de riolen niet overstromen en er geen straten en huizen blank komen te staan. Ook de gevolgen van droogte, hitte en grondwaterstanden nemen toe. In het Water- en Rioleringsplan 2022-2027 staat op hoofdlijnen hoe de gemeente komende jaren de wettelijke taken op het gebied van afvalwater, regenwater, oppervlaktewater en grondwater gaat uitvoeren.

De maatregelen moeten leiden tot een duurzaam en robuust ingericht watersysteem, dat schoon en gezond is. Het moet over voldoende capaciteit beschikken om wateroverlast tegen te gaan en verdroging te voorkomen. Water geeft kwaliteit aan de ruimtelijke omgeving en bevordert de biodiversiteit.

Wat kunt u als inwoner doen?

De gemeente staat voor een grote uitdaging, waarin het ook de inwoners van Leidschendam-Voorburg nodig heeft. We kunnen het niet alleen. De helft van de grond ligt op particulier terrein. Met uw hulp kunnen we onze doelen sneller bereiken en wie weet bereiken we zelfs meer! De gemeente geeft nog altijd 25% subsidie op de aanleg van een groen dak. Op de website www.klimaatkrachtig.nl zijn meer mooie voorbeelden te vinden, van hoe u kunt bijdragen. Eerder al vroegen wij inwoners om ideeën voor het beter omgaan met water of het toevoegen van groen in de wijk. Uit de inzendingen zijn 3 winnaars geselecteerd, die onlangs thuis werden verrast met een mooie prijs.

Vergroenen en regenwater afkoppelen

Veel aandacht in onze gemeente gaat uit naar vergroenen. “Waar mogelijk moeten we tegels vervangen voor groen, zodat de bodem het regenwater goed kan opnemen”, aldus Kist. Daarmee verminderen we de kans op wateroverlast. Daarnaast biedt dat kansen om op maat klimaatbeplanting aan te brengen voor extra schaduw, verdamping of biodiversiteit. Het soort boom is namelijk belangrijker voor de aanpak van klimaateffecten dan het aantal bomen. In straten waar we de riolering vervangen, koppelen we het regenwater gelijk zoveel mogelijk af van de vuilwaterriolering. Kist: “Dat kost wat, maar levert op de langere termijn een kostenbesparing op. Regenwater is schoon water, dat hoeft niet gezuiverd te worden in de rioolwaterzuivering. Bovendien gaat het schone regenwater dan zo de bodem in, zeker in droge zomers kan de natuur elke regendruppel die valt goed gebruiken.”

Verhoging rioolheffing

Door de forse investeringen voor de klimaatverandering, zal de rioolheffing de komende jaren stijgen. Met die verhoging behoort de heffing in onze gemeente nog steeds tot de middenmoot van gemeenten in de omgeving.

Begroting 2022: Sociaal en economisch herstel

In een tijd van sociaal en economisch herstel kiest het college van burgemeester en wethouders er in de Programmabegroting 2022-2025 nadrukkelijk voor om geen zaken ‘stuk te bezuinigen’. Het treft wel noodzakelijke maatregelen, zodat er aan het einde van de raadsperiode een structureel sluitende begroting ligt.

Wethouder financiën, Jan-Willem Rouwendal: “Als college sluiten we onze raadsperiode graag met een structureel sluitend saldo af. Dat is gelukt, maar financieel blijven het onzekere tijden. We weten nog niet precies wat de effecten van de coronacrisis zijn, welke ondersteuning we van het kabinet kunnen verwachten en we staan aan de lat voor een aantal grote opgaven, zoals de energietransitie en Omgevingswet. Komende jaren ligt de focus ook bij het bouwen van een sterkere samenleving, die in de toekomst beter het hoofd kan bieden aan nieuwe uitdagingen.”

De gemeente Leidschendam-Voorburg legt onder meer aandacht op het begeleiden van ondernemers, die hard door de crisis zijn geraakt en op het versterken van de bestaande winkelgebieden. Maar ook op groepen inwoners die door de crisis verder achterop zijn geraakt, zoals kinderen en jeugd, en inwoners die te maken hebben met eenzaamheid. Daarnaast is er de komende jaren bijzondere aandacht voor Leidschendam-Noord. De gemeente werkt in het programma Sterk voor Noord samen met inwoners en maatschappelijke partners aan verbetering van de wijken, met als doel een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord.

De begroting wordt in het najaar aangevuld met een nota van wijziging, die ook aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. Hierin is onder andere de meest recente informatie verwerkt over de bijdrage die de gemeente uit het gemeentefonds van het Rijk ontvangt. Op 9 november 2021 is het raadsdebat en de besluitvorming over de begroting en de nota van wijziging gepland. De hele begroting leest u op www.lv.nl/begroting2022.

Blijverslening voor levensloopbestendig maken van woningen

Inwoners die hun woning levensloopbestendiger willen maken, kunnen een lening aanvragen bij de gemeente. Met een blijverslening kunnen inwoners tegen een lage rente aanpassingen aan hun woning financieren zodat zij langer zelfstandiger thuis kunnen blijven wonen. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van een slaap- of badkamer beneden of aan het verwijderen van drempels.

Wethouder Floor Kist: “De blijverslening helpt de zelfredzaamheid van inwoners vergroten. Mensen kunnen meer doen om langer zelfstandig thuis te wonen.” De blijverslening heeft als voordeel dat de bewoner zelf bepaalt wanneer, hoe en met welke kwaliteit de aanpassingen worden uitgevoerd, dus zonder tussenkomst en indicatie van de gemeente. De blijverslening is één van de actiepunten uit het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen dat eerder dit jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.

De ontwerp Verordening Blijverslening Leidschendam-Voorburg ligt van 5 oktober t/m 2 november 2021 ter inzage voor inspraak. Daarna kan de gemeenteraad de definitieve verordening vaststellen.