Categoriearchief: ingezonden

Afsluitingen en wijziging verkeerssituatie Veenpoldersweg

In verband met de aanleg van het nieuwe kruispunt Westeinderweg/Veenpoldersweg is de Westeinderweg gedurende de periode van 30 mei tot en met 10 juni (2 weken) afgesloten voor doorgaand verkeer. De bewoners en bedrijven aan de Westeinderweg zijn tijdens deze werkzaamheden via een aangegeven omleidingsroute bereikbaar.

In de periode van 13 juni tot en met 17 juni wordt de bebording aan en rond de Veenpoldersweg aangepast aan de definitieve verkeerssituatie. Vanaf de openstelling op 22 juni kan deze weg worden gebruikt als doorgaande route van en naar de N206. Daaraan gekoppeld zijn een verbod voor vracht- en landbouwverkeer in de Doctor van Noortstraat en de afsluiting van de Huyssitterbrug voor alle autoverkeer.

In verband met de nieuwe aanleg van het kruispunt Huijssitterweg/Veenpoldersweg is de Huijssitterweg gedurende de periode van 20 juni tot en met 24 juni (1 week) afgesloten. Vanaf 22 juni is de doorgaande route via de Veenpoldersweg tijdens deze werkzaamheden wel open. Bewoners en bedrijven aan genoemde wegen zijn tijdens deze werkzaamheden bereikbaar.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Gerwin van Silfhout, projectleider van KWS (06 52 61 59 97) of ondergetekende (06 53 79 44 55).

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg

Ad de Hoon

Omgevingsmanager Bereikbaar Stompwijk

Hallo lieve kinderen,

Hoe gaat het met jullie? Vast wel goed, denk ik! Mooi zo, want weten jullie dat Keesje en Annie weer bij opa en oma aan het logeren zijn? Nu zitten ze gezellig met een kopje thee en koekje met elkaar te praten!

Het is even stil en dan zegt opa: “Zeg, weten jullie dat er heel veel is om dankbaar voor te zijn? Bijvoorbeeld, dat wij nu van die vervelende corona-regels af zijn en weer vrij zijn en ruimer kunnen ademen! Zo zijn er nog meer leuke dingen geweest, o.a.: Eerste H. Communie, Koningsdag, Onderscheidingen voor de mensen die zijn voorgedragen voor een Lintje! Heel fijn om te krijgen, vooral als je het niet hebt verwacht! Verder de Maerten-sponserloop, de jubilarissen en mensen die deze mensen verrassen door een misintentie aan  te vragen ook uit dankbaarheid, de bloembakken in het dorp van nieuwe bloemen voorzien en  nog vele andere gebeurtenissen, waar een mens heel blij van wordt! Dat zijn allemaal zegeningen, waar wij niet zomaar aan voorbij mogen gaan maar er zeer dankbaar voor moeten zijn! Laten wij met z’n allen onze God danken daarvoor en ook al die mensen die zich ervoor hebben ingezet, een ander blij te maken! Dank U Heer, voor zoveel goeds en moois en dank u alle lieve mensen!” “Ja, op school hebben wij het ook zo goed en wij leren er heel veel! We hebben over Paasfeest geleerd en ook over Hemelvaart” zegt Keesje! “Toe  opa” zegt Annie, vertelt u iets hierover?” “Goed hoor!” en opa begint te vertellen: “Ja, zoals jullie weten, wordt er met Pasen het feest gevierd, dat Jezus uit het graf is opgestaan! Met het feest van Hemelvaart, vieren wij dat Jezus terug naar de hemel gaat om bij Zijn Vader te zijn, Dat is God, die ook onze Vader is. Vóórdat  dat alles gebeurde, bleef Hij nog een poos op aarde. Zo wandelde Hij met Zijn apostelen in Jeruzalem en sprak heel ernstig tot hen: “Luister” zei Hij, “jullie moeten in Jeruzalem blijven en wachten op de H. Geest. Ja, Ik ben nu nog met jullie, maar Ik ga spoedig terug, naar Mijn Vader in de Hemel. Dan komt de H. Geest bij jullie, om jullie te helpen en te leren hoe jullie over de Here Jezus, dus over Mij, over de hele aarde kunnen vertellen!

Intussen waren Jezus en Zijn vrienden al op de Olijfberg aangekomen. Daar nam Jezus afscheid van hen, zette Zijn Hand boven de hoofden van de apostelen, zegende hen en………toen gebeurde het! Jezus Zijn voeten raakten los van de grond en langzaam ging Jezus…….al hoger, hoger en hoger, totdat er een wolk kwam aandrijven en Jezus op de wolk, nog hoger en hoger ging totdat Hij was verdwenen! De  apostelen bleven kijken, totdat er opeens twee mannen in witte kleren voor hen stonden. Deze mannen zeiden: “Waarom kijken jullie zo naar de Hemel? Jullie weten toch dat Jezus later weer terug komt op aarde? Dan zullen alle mensen Hem zien! De mensen die van Hem houden, zullen voor altijd bij Hem in de Hemel mogen blijven, maar zij die niet van Hem houden zullen de straf van hun eigen zonden zelf moeten dragen! Opeens waren de apostelen heel blij, omdat ze wisten dat Jezus ook in de Hemel, goed voor hen zou blijven zorgen! Ze gingen toen gauw naar Jeruzalem terug, om daar te wachten op de H. Geest!

“O” zegt Annie, “dan is het Pinksterfeest!” “Goed van jou” zegt opa, “maar daar vertel ik een andere keer weer over! Vergeet  niet al jullie zegeningen te tellen en dankbaar voor te zijn. Daar maak je niet alleen jezelf blij, maar ook anderen, omdat je dan kracht en plezier in krijgt anderen te blijven helpen, maar daar zijn de mensen in Stompwijk al heel goed in hoor, Chapeau!, Nou, kindertjes, genoeg gepraat hoor en nu lekker naar de speeltuin!” “Hiep-Hoi” roepen Keesje en Annie en……….roetsj….weg zijn ze!

Ja, lieve kinderen, dat was ’t ook weer over Annie, Keesje, opa en oma! Okay, tot de volgende keer, maar …. eerst even dit:

* Vertel eens wat:

   Vertel over jouw zegeningen

* Creatief bezig zijn:

  Schrijf over Jezus en laat andere mensen dat ook lezen!

* Muziek:

  Tik in op You-Tube:     Wij zullen gaan (suusijs)

Dat was ’t, Gods zegen, veel succes en veel liefs!

Groetjes, Olivia (voorleesjuf)

De lente leeft

De bomen zitten vol in blad

Merels zingen het ochtend ritueel

Vogels broeden in nesten

heggen bomen, en in steden

Op het land leeft alles voort

Met hazen, reiger en waar de weide vogel hoort

De tulpen en andere bloemen verrijken het land en tuinen in de zomer tijd

Op de Barbecue zal het eten buiten worden voorbereid

Met de vakantie vliegen net zoveel mensen uit als de vogeltrek

Om hun ei even kwijt te kunnen in een andere stek

Op Schiphol in de rij hoort er allemaal bij

Terwijl Nederland zo mooi is van Groningen tot Maastricht

En minder kans om even te zijn opgelicht

Wybo Suijten

Bericht uit Uganda

Onze Gofund actie is succesvol verlopen. We hebben het streefbedrag binnen gehaald en kunnen nu aan het werk. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd willen wij hartelijk danken.

Eind juni, als het regenseizoen is afgelopen, gaan we beginnen met het uitgraven van de put en ik ga nu op zoek naar een geschikte leverancier voor de pomp, de zonnepanelen en de elektrische installatie. Dat is nog een sport op zich, want het aanbod is hier groot, maar de kwaliteit is niet altijd even goed. Omdat er niet veel controle is wordt Oost Afrika vaak gebruikt om producten af te zetten die in Europa of Amerika zijn afgekeurd. Met zonnepanelen kan het bijvoorbeeld zijn dat er in een bepaalde serie 20% fouten zijn vastgesteld. Dan komt die serie Europa zeker niet binnen maar hier wordt het zomaar op de markt gedumpt. Gelukkig heb ik inmiddels aardig wat kennis van zaken op dit gebied en ook voldoende apparatuur om panelen en andere onderdelen van het systeem te controleren. Zodoende kan ik met redelijke zekerheid goede spullen aanschaffen maar dat vraagt aandacht en onderhandelen.

Ik zal jullie verder op de hoogte houden van het verloop van het project. We hebben inmiddels ook een website: JOMF.org. Dat is het begin van ons bestaan als officiële stichting hier in Uganda. Bijgaand een foto, gisteren genomen van ons team. Zij treden regelmatig op in kerkdiensten als koor en gisterochtend stonden ze klaar voor vertrek.

Groeten, Loek en Annet