Categoriearchief: instellingen

Aanmelden leerlingen Maerten van den Veldeschool

Wordt uw kind dit of volgend schooljaar (2022-2023) vier jaar en u heeft hem of haar nog niet aangemeld bij ons op school?

Dan verzoeken we u vriendelijk dit binnenkort te doen. We kunnen dan rekening houden met het aantal kleuters dat het komende jaar onze school zal komen bezoeken. De aanmeldformulieren zijn te vinden op onze website, www.maertenvandenvelde.nl, of verkrijgbaar op school.

Wilt u meer informatie of een (digitale) rondleiding?

Neem dan gerust contact met ons op. Ons telefoonnummer is

071 5801667, ons mailadres is info@maertenvandenvelde.nl.

Nieuws van Stichting Amigos

De opbrengst van de statiegeldbonnen actie in de COOP was in de maand december: € 88,95 GRACIAS!

2e Hands crea-kaarten van kerst, verjaardag of jubileum gevraagd! Wij maken hiervan weer nieuwe kaarten en verkopen ze voor het goede doel.

Lia de Jong-Zwetsloot,

Stichting Amigos

VrouwActief ….. januari

Wij wensen alle leden een prachtig jaar met gezellige avonden toe, maar zoals jullie al begrepen zullen hebben gaat de eerste avond van het nieuwe jaar niet door. Aad Janson zou ons op 11 januari komen vertellen over de polders waarin wij wonen, hoe dat allemaal ontstaan is. Dat is zeker interessant en we stellen het dus maar uit tot een volgende mogelijkheid.

Wat februari gaat brengen en of het dan wel mogelijk is, we weten het nu nog niet. Een vrolijke avond met de Notes staat op het programma.

We houden jullie op de hoogte.

Namens het bestuur, Ria Luiten

Betonnen dek moet Veenpoldersweg redden

Een betonnen dek op palen moet er voor zorgen dat de Veenpoldersweg (rondweg rond Stompwijk-centrum) over een lengte van 250 meter voldoende stabiliteit krijgt. Het dek wordt 7,5 meter breed en 40 tot 75 centimeter dik. Over de hele lengte komen er palen onder (drie of vijf) die 17,5 tot 19,5 meter de grond (rietveen) in gaan. Dat blijkt uit de aanvraag voor een omgevingsvergunning zodat de werken begin 2022 kunnen starten. Ze gaan ongeveer een half jaar duren. De Veenpoldersweg is eigenlijk al lang klaar. Omdat de ondergrond over 250 meter te slap bleek, is de weg onbruikbaar voor (zwaar) verkeer. De gemeente heeft inmiddels vergunning verleend voor het aanbrengen van het betondek.

De Bles

Het populaire restaurant De Bles in Stompwijk heeft een nieuwe eigenaar: Reno Hilgersom, onder meer ook de man achter restaurant PuuRR in Leidschendam. De Bles zal vanwege de overname pas in het weekeinde van 15/16 januari weer open gaan, mits toegestaan op grond van coronamaatregelen.

Eind november maakte eigenaar Jeroen de Gier bekend zijn restaurant voorlopig te sluiten vanwege de coronamaatregelen en het effect dat die hadden op zijn zaak: het was niet meer lonend open te zijn. De Gier sprak toen over een ‘tijdelijke’ sluiting. Nu klinkt het verhaal heel anders:

“Na ruim 6 jaar mijn ziel en zaligheid in De Bles gestoken te hebben, heb ik besloten om er mee te stoppen. Van 2016 t/m 2019 hebben we met elkaar geprobeerd om het bedrijf op te bouwen. Dat bleek moeilijker dan ik bij aanvang verwacht had, maar we waren op de goede weg. 2020 had ons jaar moeten worden. Iedereen weet hoe dat omsloeg in maart van dat jaar.’’

“Na twee jaar vol coronamaatregelen is de koek op. In september was ik nog positief gestemd en hebben we zelfs nieuw meubilair gekocht omdat we het geloof hadden keihard aan de bak te gaan en te herstellen van anderhalf jaar corona. De terugkeer van corona met bijbehorende maatregelen kwam eind oktober als een donderslag bij heldere hemel.’’

“We hebben geprobeerd om de puzzel te leggen een manier te vinden om hier bovenop te komen, maar met het uitblijven van een helder perspectief en grote onwetendheid wat er volgende winter zal gaan gebeuren heb ik besloten dat niet langer af te wachten.’’

“Samen met de pandeigenaren zijn we afgelopen weken opzoek gegaan naar een horecaondernemer die het stokje over wil nemen, want het zou toch wel een groot gemis zijn als we de deuren definitief zouden sluiten. Met veel blijdschap en vertrouwen kan ik aankondigen dat we een opvolger gevonden hebben die met veel enthousiasme en ervaring met De Bles aan de slag gaat.’’

“De Bles zal worden toegevoegd aan de horecagroep van Reno Hilgersom en daarmee het 5e horecabedrijf van Reno worden. Voor De Bles is het enorm goed nieuws dat het bedrijf zich nu aansluit bij een veel groter horecabedrijf zodat kennis, expertise en flexibiliteit nu ook ingezet kunnen worden in en voor De Bles. De overdracht vindt plaats op 1 januari. Reno en zijn team zullen zelf in de komende periode gaan uitwerken hoe ze verder gaan met De Bles en nemen daar de eerste twee weken van 2022 in ieder geval de tijd voor. Hierdoor zijn er in en rondom De Bles de periode tot 14 januari tijdelijk geen activiteiten. Samen met Reno werk ik komende weken aan een soepele fijne overdracht voor de Bles en alle medewerkers.’’

“Ik wil hierbij graag iedereen bedanken die de afgelopen jaren op een positieve manier zijn steentje heeft bijgedragen aan het succes van De Bles. Uiteraard ook alle gasten die De Bles bezocht hebben of die ons onvoorwaardelijk gesteund hebben in de coronacrisis. Ook wil ik graag Reno feliciteren met een mooi nieuw bedrijf met zeer rijke historie, hem bedanken dat hij verder wil gaan waar ik stop zodat het bedrijf niet verloren gaat en ik wil hem heel veel succes wensen om De Bles naar een volgende fase te brengen.’’

Bericht van Facebook

Wat is het ongelofelijk snel gegaan! De dag voor Kerst kwamen wij tot een akkoord en vandaag op Nieuwjaarsdag is de sleuteloverdracht van De Bles al een feit.

De Bles is in ieder geval gesloten t/m 14 januari 2022, dit geeft ons de tijd om in alle rust onze plannen voor de toekomst uit te werken.

Namens Jeroen bedankt voor alles de afgelopen jaren en namens Reno: We hopen jullie in de toekomst te mogen blijven ontvangen en wensen Jeroen succes met zijn nieuwe uitdaging! 

Wij houden jullie op de hoogte.

Happy New Year en hopelijk tot snel!  

Reno Hilgersom, Jeroen de Gier & Team de Bles

Nieuwe problemen geluidoverlast A4 bij Vlietland

Er zijn nieuwe problemen ontstaan bij de aanleg van geluidwerende voorzieningen langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. De verhoging van aan aarden wal langs de snelweg tussen de Vinkesloot (bij het badstrand Vlietland) en de Jan Bakkersloot (bij het klimeiland) gaat voorlopig niet door.

Dat schrijven de gedeputeerden Anne Koning en Frederik Zevenbergen in een prief aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Aanleiding vormt een offerte van  Comol5, het bouwconsortium voor de RijnlandRoute (verbinding A4-A44). Die is vele malen hoger dan de voor de werken uitgetrokken 400.000 euro.

De wal van 1,5 meter zou naar 3 meter opgehoogd moeten worden. Er was voor Comol5 gekozen omdat die toch al in het gebied werken. Nu de vraagprijs vele malen hoger is dan voorzien wordt bij de provincie naar andere oplossingen gekeken zoals: andere ligging van de wal, latere aanleg, gebruik ander materiaal, bouw van een geluidscherm.

Dat zoeken naar en uitwerken van andere oplossingen zorgt echter voor vertraging bij de uitvoering  van de werken.

Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de plaatsing van een geluidscherm vanaf de Jan Bakkersloot tot bij de Vogelplas de geluidoverlast voor mensen die in Voorschoten wonen nauwelijks beperkt. Dit omdat het te ver van de weg staat. Het scherm dempt wel verkeersgeluid voor fietsers en voetgangers in Vlietland.

Kerst op de Maerten van den Veldeschool

Afgelopen donderdag hebben we met alle kinderen op school een mooi kerstdiner gehad en vrijdag het jaar gezellig kunnen afsluiten met een kerstkoekje en warme chocolademelk. Zonder de hulp van de oudervereniging had dit niet zo’n leuke afsluiting van het jaar kunnen zijn. Super bedankt.  

Naast deze activiteiten hebben wij het met de kinderen natuurlijk gehad over de geboorte van Jezus en het kerstverhaal voorgelezen. Daarnaast hebben veel kinderen een mooi lichtpuntje gemaakt voor iemand die dit goed kan gebruiken in deze onzekere tijd.  

Ondanks de eerdere start van de vakantie hebben wij er op school een mooi kerstfeest van gemaakt.  

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een geweldig 2022. We gaan er met elkaar een mooi jaar van maken.  

Met vriendelijke groet,

Jolijn Vermeij 

Roep om actie geluidscherm A4

De provincie Zuid-Holland moet nu eindelijk werk maken van de bouw van een geluidscherm langs de A4 ter hoogte van natuur- en recreatiegebied Vlietland. Het scherm moet 3,5 kilometer lang en minimaal 3 meter hoog worden en vlak bij de weg worden geplaatst. Alleen dan is een échte geluidwering mogelijk. Ter hoogte van de Vogelplas hoeft geen scherm te komen. Dat scheelt € 1,7 miljoen. Dat geld kan besteed worden aan de rest van het scherm.

Dat stelt het Actieomité Stop Geluidsoverlast A4 in een brief aan Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland. Op 20 februari 2019 namen Provinciale Staten (PS) een motie aan over de komst van een adequate geluidwerende voorziening langs de A4.  Daar werd vijf miljoen euro voor vrijgemaakt.

Op 10 maart 2021 werd besloten tot de uitwerking van een voorkeursvariant van GS. Die voorkeursvariant ligt echter niet vlak langs de A4 vanwege bezwaren van grondeigenaren Gasunie en Rijkswaterstaat. Nu wordt een tracé uitgewerkt dat vaak tientallen meters van de weg af ligt.

Onderzoek van het bureau Sweco heeft echter uitgewezen dat alleen een scherm vlak langs de weg tot een merkbare geluidsreductie in Vlietland en het oostelijk deel van Voorschoten kan leiden. Alle andere varianten zijn volstrekt ontoereikend is voor een adequate beperking van de geluidsoverlast.

Er zal dus een heroverweging van de voorkeursvariant moeten plaatsvinden, aldus het Actiecomité. En wel:

= een schermlocatie vlak langs de A4, te verplaatsen bij een mogelijk latere verbreding,

= meer creativiteit en doorzettingsvermogen en zo nodig overleg met Rijkswaterstaat en/of het ministerie van Infrastructuur om, recht doende aan eisen van de Gasunie en Rijkswaterstaat, tot een aanvaardbare schermlocatie te komen. Te denken valt aan een lichte en goedkopere constructie, minder risico van grondzettingen, uitvraag bij verschillende uitvoerende bedrijven, enzovoort,

= dekking van de meerkosten door het laten vervallen van een scherm ter hoogte van de Vogelplas. Dit peperdure onderdeel is minder urgent gegeven het feit dat vrijwel niemand in dit gebied verblijft, behou- dens doorgaande fietsers en een zeer beperkt aantal wandelaars. Bovendien is het verkeersgeluid in dit gebied niet of nauwelijks van betekenis voor inwoners van Voorschoten en hebben inwoners van Stomp wijk grote bezwaren tegen een scherm op deze plek.

Faillissement bouwer Kulturhus weer bij rechter

De rechter in Den Bosch buigt zich opnieuw over het faillissement van de bouwer van het Kulturhus in Stompwijk, SSB. Aanleiding is een door de curator tegen de belastingdienst aangespannen geding over de teruggave van btw dat bij de werken werd berekend.

De belastingdienst stelt zich op het standpunt dat SSB opdrachtnemer was van de gemeente Leidschendam-Voorburg en dat er dus sprake was van een prestatie waarover btw betaald moet worden.

De curator, mr. C. Uitdehaag, stelt dat de belastingdienst het contract tussen de gemeente en SSB voor de bouw onjuist uitlegt. Het ging om een zogenoemde DBMFO-overeenkomst: Design Build Finance Maintain Operate, een publiek-private samenwerking waarbij alle aspecten van een project integraal worden geregeld.

SSB werd op 7 mei 2019 failliet verklaard. Er staat nu een schuld van € 948.135 uit: € 466.305 naar de belastingdienst, de rest van talloze andere schuldeisers waaronder onderaannemers bij de bouw van het Kulturhus, en de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Woej is de welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Leidschendam-Voorburg en Stompwijk

Bij Woej kunt u terecht voor activiteiten, cursussen, advies en ondersteuning. Woej biedt binnen onze gemeente onder andere ouderenwerk, mantelzorgondersteuning, hulp bij financiën, administratie en juridische vragen. Daarnaast zijn er tal van activiteiten waar u aan deel kunt nemen op een van de wijk- en dienstencentra zoals gezamenlijke eetprojecten, sportieve en creatieve activiteiten, computer- en taallessen en nog veel meer. Door ons grote aanbod en kleine team van professionals zijn de lijnen kort en kunnen wij samen met u en eventueel uw netwerk maatwerk leveren.

De vervoersdienst

Bent u niet meer zo mobiel? Wilt u er toch eens uit? Naar familie, vrienden of winkelen? Moet u naar de huisarts of tandarts? Woej biedt u vervoer van deur tot deur binnen Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Op aanvraag rijden de chauffeurs ook naar plaatsen buiten de gemeentegrenzen.

Woej Vervoer
Prins Frederiklaan 7
2263 HX LEIDSCHENDAM

Heeft u vervoer nodig?

Bel tussen 9.00 – 11.00 uur via 070 – 205 47 80