Categoriearchief: Kerk

Eerste Heilige Communieviering

H. Laurentiuskerk te Stompwijk

Zodra wij mogelijkheden zagen zijn wij half mei gestart met de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie. Doordat de datum van de communieviering op 20 juni kwam te staan hadden wij in tegenstelling tot voorgaande jaren een korte voorbereidingsperiode maar we hebben alles erin kunnen doen. Mila Hansen, Amy Janson, Maaike van Santen, Fenna Hogervorst en Nick van Boheemen (foto v.l.n.r. gemaakt door Fotografie Carmen) waren dit jaar de communicanten. In het thema “Van harte” hebben de kinderen ieder een groot hart versierd. Zij zijn van harte welkom in de kerk.

Op een aantal woensdagmiddagen en een zondagochtend hebben zij gewerkt aan wat de communie betekent voor de kinderen en voor de kerk. Het verhaal van Jezus is hierbij uitgebreid aan de orde gekomen. We hebben diverse knutsels gemaakt en een toneelstuk met elkaar gedaan over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het is een hele gezellige tijd geweest en we hebben veel mooie verhalen met elkaar gedeeld.

Wij feliciteren Nick, Amy, Fenna, Maaike en Mila VAN HARTE met hun communie.

De werkgroep EHC Stompwijk-Zoeterwoude, Stef, Margreet en Wendy

Beste Buurtactie Stompwijk op Koningsdag

Op Koningsdag hebben de kinderen van ons dorp bij de H. Laurentiuskerk cupcakes versierd. De cupcake actie, die mede mogelijk is gemaakt door Maatschappelijke Diensttijd/Beste Buurtacties, was een groot succes.

Tientallen kinderen hebben in tijdsloten, cupcakes versierd en hierna weggebracht bij ouderen in ons dorp. Die ontvingen een kleurrijk versierde cupcake en hebben er hopelijk heerlijk van kunnen genieten. 

Team Cupcake Actie Heilige Laurentius,  Patricia, Stef, Wendy en Ingrid  

Koningsdag cupcake actie

Hallo kinderen van Stompwijk, 

Koningsdag 2021 zal er anders uitzien door corona. Toch willen we een klein beetje Koningsdaggevoel geven aan de ouderen en jongeren van ons dorp.

Jij kunt ons daarbij helpen door op Koningsdag cupcakes te komen versieren bij de Laurentiuskerk. Deze cupcakes worden daarna door jou weggebracht naar de ouderen in ons dorp.

Natuurlijk mag je zelf ook een cupcake meenemen.

Vind je het leuk om cupcakes te komen versieren op Koningsdag? Meld je dan vóór 24 april  aan via koorstompwijk@outlook.com Na aanmelding hoor je hoe laat je naar het kerkplein kunt komen (om drukte te voorkomen). Dit zal zijn tussen 10.00 – 12.00 uur. Bij slecht weer is het in de kerk. Mogen we op jou rekenen? We zien je graag! 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Maatschappelijke Diensttijd | Beste Buurtacties. 

We zijn nog bezig om de actie mogelijk uit te breiden met een plantje en/of iets extra’s voor de kinderen.

Tot Koningsdag! 

Team Cupcake Actie Heilige Laurentius,

Patricia, Stef, Wendy en Ingrid 

Pluim voor de bosgroep

foto: Petra

Een welverdiende pluim voor de vrijwilligers van de bosgroep die afgelopen zaterdag en vandaag het ’bos van de pastoor’ weer eens piekfijn in orde aan het maken zijn. Vooral oud, maar ook jong zijn gezamenlijk aan de klus.

Met groot materiaal is er gewerkt. Ook de koffie, broodjes en soep hebben goed gesmaakt, dus ook complimenten voor degenen die daar voor gezorgd hebben. 

Zo maken we er samen wat moois van. Super!            

Marianne Turk

Gezocht Buxustakjes

Komende zondag is het Palmpasen en daar horen palmtakjes bij. Traditiegetrouw zijn dit takjes van de buxus. Deze altijdgroene struik staat symbool voor leven dat de dood overwint. Helaas hebben we allemaal gemerkt dat de buxus toch niet tegen alles bestand is. De buxusmot heeft vorig jaar enorm huisgehouden. Hele hagen zijn opgegeten en doodgegaan. Het gevolg is dat we rond de kerk nu veel te weinig takjes hebben om met Palmpasen aan iedereen uit te delen. Dus wie heeft er nog een buxus staan met wat takjes die er afgeknipt kunnen worden. Een klein beetje is ook al goed, want alle kleine beetjes helpen.

U kunt de takjes brengen op woensdag– of vrijdagochtend tussen 10 en 12 of even bellen (071-5801604) zodat we ze komen halen (u eventueel ook helpen met afknippen).

Het team van de Laurentius

Uitloting obligaties Laurentiuskerk Stompwijk

In 2009 hebben veel mensen aan de Laurentius kerk geld geleend om de restauratie van de kerk en de pastorie te bekostigen. Dit werd mogelijk gemaakt door aankoop van obligaties die niet op naam maar op nummer staan. De obligaties hebben een looptijd van maximaal 13 jaar. De aflossing geschiedt bij uitloting van het laatste cijfer van het uitgiftenummer. De negende loting heeft inmiddels plaatsgevonden.  Het cijfer drie (3) is uitgeloot. Vanaf 2012 tot en met 2020 zijn er negen cijfers uitgeloot te weten de cijfers nul (0), een (1), twee (2), drie (3), vijf (5), zes (6), zeven (7), acht (8) en negen (9). De uitgelote obligaties kunnen elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur ingeleverd worden op de pastorie van de kerk in Stompwijk. Na inlevering wordt het verschuldigde bedrag overgemaakt op de bankrekening.

Tot slot nogmaals een hartelijk dank voor uw medewerking.

Beheercommissie Laurentiuskerk

Beste ouders van de kinderen uit groep 4,

Je eerste communie doe je rond je zevende levensjaar bij de katholieke kerk (groep 4 basisschool). Dit wordt gedaan om kinderen kennis te laten maken met het geloof. Dit bestaat uit drie stappen. Namelijk de doop, de communie en het vormsel.

Als je als ouder je kind hebt laten dopen, geef je daarmee aan dat je je kind wilt laten opgroeien in de traditie van de kerk. Je wilt dat je kind een plaats krijgt in deze kerk. Ouders kunnen zich het moment waarop hun kind werd gedoopt, vaak nog goed herinneren. De kinderen zelf weten er meestal niets meer van. Toch willen wij hen laten weten dat zij ook bij de kerk horen. Dat zij binnen de kerk een zelfstandige plaats innemen. Vandaar dat wij de Eerste Communie vieren.

Zoals u zult begrijpen is het vanwege de huidige corona maatregelen nog niet mogelijk om een echte planning op te stellen. Maar we willen, zodra het mogelijk is, de voorbereidingen wel gaan opstarten.

Via dit schrijven willen wij u, als ouders van de kinderen, hierop  attent maken. Door het invullen van de onderstaande strook kunt u aangeven of u uw zoon of dochter wilt opgeven voor de Eerste Heilige Communie. 

De kinderen zullen op dit sacrament voorbereid worden door een aantal bijeenkomsten op de zondagochtend/woensdagmiddag. Daarnaast zult u als ouders aan de hand van een werkboek ook thuis met uw kind hieraan werken.

Graag gegevens e-mailen voor 1 februari naar de werkgroep ofnaar het secretariaat van de kerk. U kunt het natuurlijk ook aan ons doorgeven.

Namens de werkgroep alvast bedankt.

Stef Verburg
Wendy van Steekelenburg
Of email keeswendy@hetnet.nl

Geestelijke communie tijdens lockdown

Het hele land bevindt zich op dit moment in een lockdown. Veel beweging van persoon naar persoon wordt afgeraden. Ook in de kerk willen we ons steentje bijdragen om bewegingen zoveel mogelijk te beperken. Daarom hanteren we gedurende de lockdown de zogenaamde geestelijke communie. Als u naar de kerk komt draagt u bij binnenkomst en bij het weggaan een mondkapje. En tijdens de viering kunt u, zonder mondkapje, op uw plaats blijven zitten.

Weer ’normaal’ aanmelden op vrijdag

De feestdagen, met al zijn extra vieringen, zijn  achter de rug. In de komende periode hebben we weer alleen een viering op zondagochtend. Deze is met maximaal 30 bezoekers. Op vrijdag kunt u zich telefonisch voor deze viering aanmelden of u kunt een email sturen. Doe het wel op tijd want
dertig personen is niet zo heel veel en vol = vol!

Dank voor alle vrijwilligers tijdens alle ‘feest’-vieringen

De afgelopen periode hebben we flink wat extra vieringen gehad vanwege de feestdagen. Het waren vieringen met een klein aantal mensen, maar ze waren er niet minder mooi en inspirerend door.

Maar minder mensen betekent niet minder werk. Daarom heel veel dank voor al de vrijwilligers die dit hebben mogelijk gemaakt.  En natuurlijk ook dank aan alle aanwezigen die zich keurig aan alle RIVM richtlijnen hebben gehouden. We zijn heel blij dat dit mogelijk is geweest.

Marianne Turk

De kerk en een jaar met corona

Stille nacht, heilige nacht

In de kerk hebben we natuurlijk, net als iedereen, met de gevolgen van het coronavirus te maken gekregen. In het voorjaar moest de kerk een tijdlang helemaal dicht. Gedurende een paar uur in de week konden mensen binnenlopen om een kaarsje te branden of even te bidden. Het leverde heel bijzondere momenten op. Zo heel stil in een kerk zitten en je gedachten de vrije loop laten gaan is heel bijzonder.

Met Palmpasen kwam pastoor Broeders de palmtakjes zegenen met slechts een handjevol mensen erbij. De dag erna konden mensen een palmtakje, een kerkboekjes voor Pasen en voor de Kruisweg en een kaars op komen halen. Met het boekje voor de Kruisweg kon deze persoonlijk gelopen worden. En met het boekje voor Pasen kon een viering op TV gevolgd worden. Op Paaszaterdag kwam de pastoor weer naar Stompwijk om de Paaskaars in te wijden. In voorgaande jaren gebeurde dat in Zoeterwoude omdat we in Stompwijk geen paaswake hebben. Nu gebeurde het weer in onze eigen kerk. En chauvinistisch als we zijn voelde dat toch wel goed.

In het begin dachten we allemaal dat het een kwestie van een paar weken of maanden zou zijn. Inmiddels weten we beter. Er is al heel wat afgebeden en je vraagt je wel eens af of het wel helpt. Bidden blijkt geen enkele garantie te geven dat je er wel goed doorheen komt. Het geeft wel kracht om te blijven hopen dat het ooit weer beter wordt en dat we er samen wel doorheen komen.

Ondanks, of misschien wel door, corona is er een boel saamhorigheid. Er wordt veel creativiteit van iedereen gevraagd. Waar in andere jaren je een standaard draaiboek van de plank kon pakken voor een bepaalde gebeurtenis of feest, moet je nu bij alles wat je doet nadenken of het wel kan en hoe je dingen moet regelen.

We zijn heel blij dat we toch best veel hebben kunnen doen. Er zijn speciale boekjes gemaakt, missaaltjes en kaarsen rondgebracht. Bij de vieringen met weinig mensen is het een hele organisatie om mensen aan te laten melden en presentielijsten te maken. In de kerk is ervoor gezorgd dat de plaatsen waar mensen kunnen zitten, met voldoende afstand, zijn gemerkt. Er zijn desinfecterende middelen, er wordt grondiger schoongemaakt en er wordt voldoende tijd tussen vieringen aangehouden zodat er geventileerd kan worden. Een heel gedoe, maar we zijn heel blij dat we dat kunnen doen zodat er toch nog iets mogelijk is in de kerk.

Het is heel jammer dat er niet meer mensen in een viering mogen zijn. Daar voel je je soms schuldig over, maar het is wat het is en we moeten er mee dealen. De heilige Corona stierf de marteldood en zo erg hebben wij het dus nog lang niet.

De lezing van zondag 20 december vertelt van Maria, die als ongetrouwde jonge vrouw zomaar te horen kreeg dat ze een zoon zou krijgen. Waarschijnlijk zat zij daar op dat moment ook niet echt op te wachten, maar zij accepteerde wat kwam en maakte er het beste van. Wij kunnen weinig anders doen dan haar voorbeeld volgen en het beste maken van de situatie waar wij mee geconfronteerd worden.

Dit jaar geen gevulde kerk op kerstavond en maar een klein aantal mensen bij de andere vieringen. Maar we gaan er wel mooie vieringen van maken. En verder hopen we dat het volgend jaar weer beter wordt en we weer met veel meer mensen bij elkaar mogen zijn.

Iedereen een heel zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar gewenst  

Marianne

Geen….Kerststukjes maken!

Al heel veel jaren vraag ik uw hulp bij het maken van de kerststukjes voor de oudere en zieke parochianen. Maar u zult het begrijpen, met een grote groep in het Dorpspunt alles klaarmaken daarvoor, is dit jaar vanwege corona niet zo handig. U krijgt dus dit jaar geen Kerststukje van ons……. maar, we vergeten u niet! De wijkcontacten komen wel bij u langs als u ziek bent, de 80 gepasseerd, of uw partner overleden is het afgelopen jaar. Een gezellig bezoekje in huis zal niet gaan, we houden gepaste afstand.

En de overige parochianen krijgen weer een mooie kerstkaart in de bus.

Met vriendelijke groet, Annie van Rijn