Categoriearchief: Kerk

Berichten van de kerk

Donderdag Rozenkransgebed

Ook komende donderdag bidden we om 19.00 uur weer het Rozenkransgebed. We beginnen met het zingen van een mooi Marialied. U bent van harte welkom om mee te komen doen. Heeft u nog geen rozenkrans? Dan hebben wij een mooie Rozenkrans  uit Lourdes in de aanbieding.

Voorbereiding Vormsel, meld je nu aan!

De voorbereiding voor het sacrament van het H. Vormsel gaat weer van start. Jongeren vanaf groep 8 kunnen hier aan meedoen. Meld je aan bij Marianne Turk (marianneturk2016@gmail.com of tel. 06-30627336) en je krijgt alle informatie.

Gezocht foto’s en informatie

Het weekend van 2 en 3 juli  is het weekend van de sacramenten. Er wordt een fietstocht georganiseerd langs de verschillende kerken van onze parochie (dus door Zoeterwoude en Leiden heen). In elke kerk wordt iets tentoongesteld over één sacrament. Onze kerk wil iets laten zien over het sacrament van het huwelijk. We zijn op zoek naar trouwfoto’s voor deze tentoonstelling. Maar nu eens niet van het bruidspaar op het beroemde bruggetje, maar op het moment van het ‘sacrament’ zelf. Dus van het moment dat geloftes worden uitgesproken, ringen worden uitgewisseld of de priester het bruidspaar de zegen geeft. Heeft u zo’n foto? Als wij een kopie mogen maken zouden we dat heel leuk vinden. Laat het weten.

Van een familielid kreeg ik een vraag over pater J. Klemann, die tussen 1961 en 1965 in Stompwijk aan het werk is geweest. Het is voor mijn tijd, maar zijn er misschien iets ouderen die nog wel iets van hem kunnen vertellen? Hij heeft, vóór hij naar Stompwijk kwam, in de missie gewerkt. Hij is geboren in 1891, dus was een zestiger in de tijd dat hij in Stompwijk was.
Namens zijn familie dank als u in uw geheugen wilt duiken.

Het Heilig Vormsel is zaterdag 5 november, doe mee met de voorbereiding!

Bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende heeft, onder voorbehoud, toegezegd om op zaterdag 5 november 2022 in onze parochie het H. Vormsel te komen toedienen. Daarom willen we graag weer gaan beginnen met de voorbereidingen voor dit bijzondere gebeuren. Kinderen vanaf groep 8 kunnen meedoen, dus ook uit de brugklas en verder. Misschien zijn er kinderen die door omstandigheden vorig jaar niet mee hebben gedaan.

Voor de zomer plannen wij een paar bijeenkomsten en na de zomer plannen wij nog een aantal bijeenkomsten( 3 of 4), een Are You Ready dag en een oefenavond. Wanneer en waar deze bijeenkomsten plaats vinden hoort u zo snel mogelijk.

Wie mee wil doen kan zich aanmelden. Graag vóór 30 mei. Dan nodigen wij u uit voor een ouderavond via Zoom op dinsdag 31 mei van 20.00-21.00 uur.

Voor meer informatie en het opgeven van uw tiener is contactpersoon van de Laurentius:
Marianne Turk: marianneturk2016@gmail.com of 06 30627336

Rozenkransgebed op donderdagavond

Op donderdagavond bidden we om 19.00 uur weer het rozenkransgebed. Voor wie nog niet zo bekend is met het Rozenkransgebed is er een handleiding beschikbaar en eventueel zelf een rozenkrans. Laat onbekendheid u dus niet weerhouden om mee te komen doen. We bidden voor heel veel noden in de wereld en dat is hard nodig.

Marianne Turk

Rozenkrans bidden: meimaand Mariamaand

Het is weer meimaand, Mariamaand!

Op donderdagavond om 19.00 uur bidden wij weer de
Rozenkrans. Er zijn vele problemen in de wereld,
laten wij Maria vragen om steun.

U bent van harte welkom om mee te bidden.
Weet u niet hoe het Rozenkransgebed gaat of heeft u geen rozenkrans?

We hebben een instructie gemaakt en Rozenkransen zijn beschikbaar! Dus laat het u niet weerhouden om te komen. Omdat het komende donderdag 5 mei is zijn de gebeden gericht op Vrede. 

Marianne Turk

Eerste Heilige Communieviering H. Laurentiuskerk te Stompwijk

Dit jaar hebben Lieke van Leeuwen, Sanne v.d. Meer, Noah Zwaan, Isabel Luk, Zara Wennekers, Sem v.d. Meer, Rowan Osinga, Luuk Mooijman, Nick Vurens (foto v.l.n.r.) en Sjoerd Berk gewerkt aan de voorbereidingen voor het deelnemen aan de Eerste Heilige Communie. Sjoerd heeft de eerste communie samen met zijn broer in de Sint Jan in Zoeterwoude gedaan en de rest in Stompwijk.

(Fotografie Carmen)

Op een aantal woensdag middagen en zondagochtenden is er rondom het thema ‘Samen Groeien, Samen Bloeien’ gewerkt aan wat de communie betekent voor de kinderen en voor de kerk. Het verhaal van Jezus is hierbij uitgebreid aan de orde gekomen. Het is een hele gezellige tijd geweest en we hebben veel mooie verhalen met elkaar gedeeld.

Op 2e paasdag, maandag 18 april om 11.30 uur heeft  de viering plaatsgevonden met als voorganger pastoor Broeders. 

Wij bedanken iedereen die ons geholpen heeft met deze mooie viering.

De werkgroep Eerste H. Communie

Kerkberichten

Dopen: Inhaal doopviering komt er aan!

In de coronatijd was het helaas niet altijd mogelijk om doopvieringen te organiseren. En natuurlijk al helemaal geen groot feest er omheen. Wij hebben gemerkt dat er hierdoor een inhaalslag nodig is. Dus willen jullie je kindje alsnog laten dopen, ook al is hij of zij al wat ouder? Geen probleem, jullie zijn van harte welkom. Wij gaan er een leuke viering van maken. Er is al een voorbereidingsavond gepland op maandag 16 mei om 20.00 uur in de pastorie. Aanmelden kan via het secretariaat of via sintlaurentius@hotmail.com

Pasen

Het is weer Pasen en dat betekent, behalve een indrukwekkende kruisweg op Goede Vrijdag en een mooie viering op Eerste Paasdag, ook weer een nieuwe Paaskaars. Pastoor Broeders heeft hem gezegend. Dat deed hij met hulp van een aantal communicanten. Met de nieuwe kaars kunnen we weer een jaar vooruit.

Eerste Communieviering

Vanochtend, tweede Paasdag, was de viering waarin negen kinderen hun Eerste Heilige Communie deden. Foto’s volgen ongetwijfeld nog, maar hierbij al felicitaties voor: Lieke van Leeuwen, Rowan Osinga, Sem van der Meer, Noah Zwaan, Zara Wennekers, Sanne van der Meer, Isabel Luk, Luuk Mooijman en Nick Vurens  met deze mijlpaal. Het was een feest. Grote dank aan allen die dit hebben mogelijk gemaakt.

Zondag 24 april EMS-viering

Komende zondag is er weer een viering met het EMS-koor.
We horen het verhaal van de ‘ongelovige’Thomas’ en we
mogen nadenken over het ongelooflijke van de schepping en van al wat leeft. U bent van harte welkom om mee te komen bidden en zingen.

Marianne Turk

Palmtakjes zijn gezegend

Pastoor Broeders

Afgelopen vrijdagavond zijn de palmtakjes door pastoor Broeders gezegend.

Tijdens de viering op zondagochtend zijn ze aan de Palmpasenstokken bevestigd en aan alle aanwezigen uitgedeeld. Heeft u nog geen takje en heeft u er wel belangstelling voor, laat het ons snel weten. Er zijn er nog een paar over, maar niet heel veel.

Palmpasenstokken

Palmpasenviering als vanouds feestelijk

Zondag 10 april was de viering van Palmpasen. Heel veel kinderen hadden een Palmpasenstok gemaakt. In een grote processie kwamen zij de stokken de kerk in brengen. Wat een feest om weer zoveel kinderen in de viering te zien. En wat waren de mensen blij die een Palmpasenstok ontvingen. Heel veel dank aan al degene die dit hebben mogelijk gemaakt.

Inhaalslag met Doopviering

In de coronatijd was het niet altijd mogelijk om doopvieringen te organiseren en natuurlijk al helemaal geen groot feest er omheen. Wij hebben gemerkt dat er hierdoor een inhaalslag nodig is. Dus zou je je kindje alsnog willen laten dopen, ook al is hij of zij al wat ouder? Geen probleem, jullie zijn van harte welkom! Wij gaan er een leuke viering van maken. Er is reeds een voorbereidingsavond gepland op maandag 16 mei om 20.00 uur in de pastorie. Aanmelden kan via het secretariaat, of via sintlaurentius@hotmail.com

Palmpaasviering zondag 10 april

Vele kinderen hebben vorige week donderdag een Palmpaasstok versierd en kwamen hiermee afgelopen zondag naar de Palmpaasviering. In een prachtige processie werden de stokken de kerk in gebracht. Wat altijd weer een gezellig en leuk gezicht is. In allerlei kleuren versierde stokken met de traditionele haantjes, pinda’s, rozijnen en heel wat lekkers eraan vastgemaakt. Tezamen met het koor was het een mooie viering. Na de kerk zijn alle Palmpaasstokken naar de mensen gebracht die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, in welke vorm dan ook.

Onze speciale dank gaat wederom uit naar Nicolien van de hobbyclub die elk jaar weer klaar staat met alle knutselspullen en zorgt dat het versieren weer gesmeerd loopt. Ook evenveel dank aan AVS Stompwijk,  die weer een groot aantal kruizen heeft geleverd. TOP.

Werkgroep Eerste H. Communie

Ps. Volgend jaar willen we natuurlijk weer mooie Palmpaasstokken gaan maken. Dus als u een stok over heeft, dan kunt u deze bij de hobbyclub of bij de kerk inleveren, zodat wij deze opnieuw kunnen gebruiken.

Zondag Palmpasen

Zondag 10 april is het Palmpasen. Het EMS koor is volop aan het repeteren om er een feestelijke viering van te maken. We hopen dat veel kinderen een Palmpasenstok gaan maken. Wij krijgen dan weer een mooie optocht van alle kinderen met de versierde stokken. Na de viering worden de Palmpasenstokken uitgedeeld aan mensen die wel een opkikkertje kunnen gebruiken.

Tijdens de viering worden er ook palmtakjes uitgedeeld. Van oudsher vraag je met een palmtakje bescherming over je hus of stal of wat dan ook. Palmtakjes zijn eigenlijk takjes van de buxusplant (gekozen omdat deze altijd groen blijven). Als u nog wat buxustakjes over heeft, dan horen we dat graag want na de verwoestende acties van de buxusmot hebben we zelf niet veel.

We hopen dat veel mensen en vooral ook kinderen de Palmpasenviering mee komen doen.

Marianne Turk en het EMS koor

Kom Palmpasenstokken maken bij de hobbyclub

Zondag 10 april is het Palmpasen

Het is al een heel oud gebruik om Palmpasen stokken te maken. Heel vroeger vierde men het begin van de lente. Daarmee heeft de versiering van de Palmpasen stok waarschijnlijk eerst te maken gehad. Tegenwoordig worden de Palmpasen stokken uitgedeeld na de Palmpasenviering aan oudere en zieke mensen in het dorp of in de familie om wat extra aandacht te geven.

Daarom gaan we donderdag 7 april, tussen 18.30 uur en 19.45 uur weer Palmpasen stokken maken. Dit gebeurt in het Dorpspunt. Alle kinderen uit Stompwijk en omgeving zijn welkom om een Palmpasenstok te maken.

Wij hebben stokken en papier om de Palmpasenstok te versieren. Als dit klaar is mag je hem meenemen en thuis afmaken door er nog wat snoepgoed en fruit aan te hangen.

De kosten van dit alles zijn € 1,50. Hiervoor wordt ook een broodhaantje voor op de Palmpasenstok besteld.

Het broodhaantje kun je ophalen op het kerkplein op zondagochtend 10 april tussen 10.45 uur en 10.55 uur zodat ze lekker vers zijn. Om 11.00 uur is de viering van Palmpasen. Het zou leuk zijn als alle kinderen meelopen in de processie in de kerk. Na deze viering mag je de Palmpasenstok zelf wegbrengen naar iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken.

Groetjes en hopelijk tot ziens,

de werkgroep Eerste Heilige Communie en de Hobbyclubleiding

Veel rommel door de storm

Ook bij de kerk heeft de storm de nodige schade en rommel veroorzaakt. Elders leest u het verhaal over de eeuwenoude boom. Maar ook op het kerkhof is alles wat los zat weggewaaid. Zelfs de tuinstoelen zijn in een boom beland. We gaan proberen alles wat nog heel is te verzamelen zodat u het weer op het juiste graf kunt plaatsen. Kom, als u dat wilt, na afloop van alle stormen even kijken hoe het graf van uw geliefden er bijligt.

Marianne Turk