Categoriearchief: Uncategorized

Stompwijk heeft een zwembad

Ik fietste op de Meer en Geerweg bij 25 graden en zag de jeugd lekker bezig. Toen ik zei dat ik de foto naar de Dorpsketting zou sturen, gingen ze nog harder te keer in ’t water.

Foto en tekst Jan van der Sman

Aanvulling:

Toen ik dit zei tegen mijn collega, hoorde ik het volgende: Maarrrrrr . . . je weet niet hoeveel troep er hier wordt achtergelaten! En inmiddels is ook het hek verbogen. Zo heeft alles twee kanten. Wees blij dat er van het  land gebruik gemaakt kan worden, maar ruim dan ook op. Dit geldt natuurlijk ook voor de speeltuin waar afgelopen week weer het nodige afval verzameld is.

Wie zou hier nu een oplossing voor weten, aan de opvoeding kan het bijna niet liggen.  Ik ken geen ouders die zeggen: gooi hier je troep maar neer!

Ik denk dat het meer gemakzucht is in combinatie van ‘lekker belangrijk’.

Kortom wie het weet mag het zeggen.

Stuur uw idee in!

Vele ideeën maken het dorp schoner.

Petra

Boerenlandpaden

Het broedseizoen is ten einde en dat betekent dat de Boerenlandpaden weer toegankelijk zijn voor wandelaars. Coöperatie De Groene Klaver heet wandelaars van harte welkom, maar vraagt ook om op te letten onderweg. In de weilanden zijn nog weidevogels met jonge pullen aanwezig. De wandelschoenen kunnen dus weer uit het vet, maar wees voorzichtig onderweg..

Boerenlandpaden liggen in het landelijk gebied rondom Leiderdorp, Zoetermeer, Zoeterwoude en Hazerswoude. De gemarkeerde wandelroutes hebben verschillende afstanden en lopen dwars door de weilanden van leden van agrarisch collectief De Groene Klaver, die hun percelen vrijwillig openstellen. De paden zijn alleen toegankelijk voor wandelaars. Honden en fietsers zijn niet toegestaan.


Afgelopen periode waren de Boerenlandpaden afgesloten om de weidevogels de kans te geven hun eieren ongestoord uit te broeden en hun jongen groot te brengen. Nu zijn de paden weer opengesteld en krijgen wandelaars dé kans om de polder in optima forma te beleven. Vergeet je verrekijker en fototoestel niet om herinneringen vast te leggen


Het onderhoud van de paden ligt in handen van agrarisch collectief De Groene Klaver. Het kan voorkomen dat je tijdens het wandelen een markering van de route mist of dat een opstapje kapot is. We horen dit graag via

info@degroeneklaver.nl, zodat we dit kunnen verhelpen.


Meer informatie over de Boerenlandpaden is te vinden op

 www.degroeneklaver.nl

Wegontwerp voor Doctor van Noortstraat Stompwijk klaar

Er ligt een wegontwerp klaar voor de herinrichting van de Doctor van Noortstraat in Stompwijk. Dit ontwerp heeft de gemeente gemaakt op basis van ideeën en wensen van betrokken bewoners en bedrijven en de Adviesraad Stompwijk. Ook zijn de waterveiligheidsopgaven van het hoogheemraadschap van Rijnland er in opgenomen.

De gemeente gaat de Doctor van Noortstraat op verschillende delen verhogen en als 30 km-weg inrichten voor uitsluitend bestemmingsverkeer. Het doorgaand verkeer kan via de nieuwe Veenpoldersweg rijden, die in juni van dit jaar wordt opengesteld. Dit betekent een flinke afname van het autoverkeer door de woonkern van Stompwijk en meer ruimte voor de fietser en voetganger.

Doctor van Noortstraat in nieuw jasje

Astrid van Eekelen, wethouder project Bereikbaar Stompwijk: “De komst van de Veenpoldersweg biedt ons de gelegenheid om de Doctor van Noortstraat in een nieuw jasje te steken en verkeersveiliger te maken. Met de vaststelling van het wegontwerp worden de uitgangspunten voor de Doctor van Noortstraat bepaald.”

Deze zomer werkt de gemeente het ontwerp nader uit. “Dat doen we niet alleen”, aldus Van Eekelen. “We gaan opnieuw met de inwoners en de Adviesraad Stompwijk in gesprek. Samen met hen onderzoeken we of er aanvullende wensen en ideeën zijn over het verder verbeteren van de leefomgeving, die we in het ontwerp kunnen meenemen. Dan kunnen we in 2023 aan de slag!” Patrick Luk, Adviesraad Stompwijk: “Het is fijn dat we betrokken worden bij de herinrichting van de straat en dat we kunnen meedenken over het ontwerp. Ieder heeft zo zijn eigen ideeën en wensen. Door dit gezamenlijk op te pakken, ontstaat een ontwerp waar groot draagvlak voor is.”

Raad besluit op 5 juli
De raad besluit op 5 juli 2022 over het wegontwerp. Naast dit wegenproject gaat de gemeente in 2023 ook ondergrondse werkzaamheden in de Doctor van Noortstraat verrichten. Onder meer wordt een groot deel van het rioleringsstelsel vervangen.

Meer informatie over de herinrichting en het wegontwerp staat op www.lv.nl/dvn.

VrouwActief ….. einde seizoen

Afgelopen dinsdag 10 mei was alweer de afsluiting van ons seizoen 2021-2022. We begonnen met de jaarvergadering geopend door voorzitster El, daarna de mededelingen en de verslagen van de secretaris en de penningmeester. Vanwege de corona hebben we drie avonden (december, januari en februari) niets kunnen organiseren, maar de andere avonden hebben we gelukkig  toch wel veel leuke dingen kunnen doen met onze leden. We hadden steeds met een aardige bezetting van rond de 40 vrouwen, met een uitschieter op de bloemschikavond naar maar liefst 50 deelneemsters. Een teken dat iedereen er weer zin in had om wat te ondernemen in maart. Wij bedanken de kascommissie Marja (aftredend) en Marijke voor de controle en we hebben in Helmi een nieuw lid gevonden om dit volgend jaar mede te doen. El en Ria waren aftredend maar zijn herkozen om hun taken nog een termijn te doen. Bij de rondvraag werden we bedankt voor de communicatie naar de leden en gaf men aan dat de geste in december erg op prijs was gesteld.

Cees in actie, privé archief

Na de vlotte vergadering even snel aan de koffie want Cees stond al in de coulissen om zijn verhaal te doen over zijn werk als commentator bij de NOS tijdens de Olympische Spelen afgelopen jaar in China. Een heel team was daar gestationeerd en Cees vertelde hoe hij een spoedcursus verslaggever kreeg, niet rustig een middag in de studio maar direct live tijdens de 3 daagse EK shorttrack. In China was alles vanwege de Corona zeer streng afgebakend tussen het verblijf en de stadions, ook de contacten met de atleten was zeer beperkt. Wij kregen mooie beelden te zien van het immense stadion waar de shorttrackers reden en wat een afstand voor een commentator om in die wirwar van shorttrackers de juiste informatie door te geven aan de mensen thuis. Wij kijken er nu toch wel anders naar.

Het 2e deel van zijn presentatie ging over de Invictus games. Wat een organisatie, in 2020 stond alles klaar en moest het afgelast worden, uiteindelijk kon het in april 2022 doorgaan en wat is er een werk verzet om het tijdelijke overdekte stadion waar start en eind, maar ook alles wat daartussen werd georganiseerd plaats vond, in een aantal weken op te bouwen, heel het Zuiderpark werd omgetoverd om een week lang te fungeren als verblijf voor alle atleten en hun twee meegenomen familieleden/buddy’s die een extra steun konden zijn voor de deelnemers die ofwel lichamelijk ofwel geestelijk uit een oorlogsgebied zijn gekomen. Indrukwekkend zoals Cees zijn ontmoetingen en ervaringen met sommige deelnemers met ons deelde. Het sporten is voor de meeste deelnemers een manier om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij, het meedoen aan dit evenement is dan ook veel belangrijker dan het winnen.

De winst is weer een doel in het leven te hebben! Cees bedankt dat jij ons al die mooie verhalen met een kwinkslag zoals alleen jij dat kan, hebt willen vertellen.

Namens bestuur VrouwActief, Ria Luiten

Berichten van de kerk

Donderdag Rozenkransgebed

Ook komende donderdag bidden we om 19.00 uur weer het Rozenkransgebed. We beginnen met het zingen van een mooi Marialied. U bent van harte welkom om mee te komen doen. Heeft u nog geen rozenkrans? Dan hebben wij een mooie Rozenkrans  uit Lourdes in de aanbieding.

Voorbereiding Vormsel, meld je nu aan!

De voorbereiding voor het sacrament van het H. Vormsel gaat weer van start. Jongeren vanaf groep 8 kunnen hier aan meedoen. Meld je aan bij Marianne Turk (marianneturk2016@gmail.com of tel. 06-30627336) en je krijgt alle informatie.

Gezocht foto’s en informatie

Het weekend van 2 en 3 juli  is het weekend van de sacramenten. Er wordt een fietstocht georganiseerd langs de verschillende kerken van onze parochie (dus door Zoeterwoude en Leiden heen). In elke kerk wordt iets tentoongesteld over één sacrament. Onze kerk wil iets laten zien over het sacrament van het huwelijk. We zijn op zoek naar trouwfoto’s voor deze tentoonstelling. Maar nu eens niet van het bruidspaar op het beroemde bruggetje, maar op het moment van het ‘sacrament’ zelf. Dus van het moment dat geloftes worden uitgesproken, ringen worden uitgewisseld of de priester het bruidspaar de zegen geeft. Heeft u zo’n foto? Als wij een kopie mogen maken zouden we dat heel leuk vinden. Laat het weten.

Van een familielid kreeg ik een vraag over pater J. Klemann, die tussen 1961 en 1965 in Stompwijk aan het werk is geweest. Het is voor mijn tijd, maar zijn er misschien iets ouderen die nog wel iets van hem kunnen vertellen? Hij heeft, vóór hij naar Stompwijk kwam, in de missie gewerkt. Hij is geboren in 1891, dus was een zestiger in de tijd dat hij in Stompwijk was.
Namens zijn familie dank als u in uw geheugen wilt duiken.

Paashaas

De paashaas was vroeg dit jaar. Vorige week spotte ik hem, hoe kan het ook anders, op het Hazepad.

Hij kwam net van een eieren verstop klus bij een vriend met kleinkinderen.

Dat is immers de hoofdtaak van de Paashaas.

Leuk als de onderstaande eieren in de mandjes gekleurd worden. Knip het hierna uit en hang in de Paastakkenboom.

Potgrondactie groot succes!

Wij willen u bedanken voor het afnemen van de potgrond en tuinaarde. Dankzij u was de potgrondactie een groot en uitverkocht succes!

Dank ook voor de vele bestellingen!

Via deze weg willen we ook onze sponsors van de potgrondactie bedanken:

· Kwekerij Meeslouwer

· Loon- en verhuurbedrijf P. van Leeuwen & zonen

· 123 hekken

· Firma Goeman

Onze volgende optreden is 11 juni, meer informatie komt binnenkort. Wij hopen u dan te mogen begroeten.

Met muzikale groeten, Fanfare Juliana