Categoriearchief: Uncategorized

Klaas Tigelaar zwaait Leidschendam-Voorburg uit

Na een ambtsperiode van 5 jaar nam Klaas Tigelaar eind augustus afscheid van Leidschendam-Voorburg. Maandag 30 augustus bracht hij een afscheidsbezoek aan verschillende organisaties en dinsdagavond 31 augustus was er een afscheidsbijeenkomst op het Gemeentehuis in Leidschendam.   Door de coronamaatregelen is er gekozen voor een alternatieve invulling van het afscheid en mochten er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Klaas Tigelaar: ”Ik heb de afgelopen 5 jaar met veel inwoners en organisaties in Leidschendam-Voorburg kennis gemaakt en ben overal hartelijk ontvangen. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie ontmoetingen, betrokkenheid, inzet voor elkaar, voor de buurt, bij verenigingen en bij het organiseren van activiteiten die de gemeente tot een bloeiend geheel maken. Ik vind het ontzettend jammer dat ik niet iedereen persoonlijk heb kunnen ontmoeten om afscheid te nemen.”  

Gemeentelijke onderscheiding UBU
Tijdens het afscheid werd hij onder andere toegesproken Commissaris van de Koning Jaap Smit. Hij heeft Klaas Tigelaar de afgelopen jaren ervaren als een goede burgemeester met wie het prettig samenwerken was, met name ook in zijn rol als voorzitter van Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.
Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer, bedankte hem namens de buurgemeenten voor zijn inzet en prettige samenwerking in de regio, die het afgelopen jaar nog intenser was door de afstemming en uitvoering van de coronamaatregelen.
Jeroen van Rossum sprak hem toe namens de gemeenteraad en roemde hem als een echte burgervader, een burgemeester die graag onder de mensen was, oprechte aandacht had en een luisterend oor. Een energiek bestuurder met liefde voor het openbaar bestuur en inwoners. Met sterk leiderschap, niet zozeer door luid leiderschap, maar door ontmoeten, verbinden en een stille kracht te zijn, met rust en scherp op het juiste moment. Ook werd hij verrast met een gemeentelijke onderscheiding, de UBU*, voor zijn inzet voor de Leidschendam-Voorburgse gemeenschap. Deze werd door locoburgemeester Astrid van Eekelen uitgereikt.  

Afscheid van het openbaar bestuur Na bijna vijf jaar heeft hij afscheid genomen en start hij per 1 september 2021 als voorzitter van het college van bestuur van de Laurentius Stichting, een stichting voor katholiek onderwijs en opvang gevestigd in Delft. De afgelopen twintig jaar vervulde hij verschillende functies in het openbaar bestuur. Hij werkte als raadslid en wethouder in Alphen aan den Rijn en was burgemeester in Oud-Beijerland. Na het burgermeesterschap in Leidschendam-Voorburg vervolgt Tigelaar zijn loopbaan nu in het onderwijsveld, waar hij eerder werkzaam was.   *De UBU is de naam van het kleurrijke kunstwerk van de Haagse kunstenaar Jan Snoeck (1927-2018). Het kunstwerk staat in het groot aan de Via Donizetti in Voorburg.  


Fotograaf: Michel Groen      

Aftrap herinrichting

Doctor van Noortstraat in Stompwijk

27 juli 2021

Wandeling Doctor van Noortstraat

“Dit is wel een hele originele en directe vorm van bewonersparticipatie”, was vorige week de reactie tijdens een rondwandeling door de Doctor van Noortstraat. De wandeling vormde de aftrap van de herinrichting van deze straat, het derde deelproject van Bereikbaar Stompwijk.

Woensdag 21 juli verzamelde zich onder leiding van wethouder Astrid van Eekelen een tiental deelnemers voor de rondwandeling. Na een korte introductie door de wethouder ging het gezelschap, voorzien van een veiligheidshesje en een flesje water vanwege de tropische temperatuur, op pad. Wensen en ideeën voor de herinrichting van de Doctor van Noortstraat werden gedurende de hele wandeling geuit, bijvoorbeeld over parkeren, langzaam verkeer, één- of tweerichtingsverkeer, wateroverlast en kwaliteit van de nieuwe inrichting. Voorts werd stilgestaan bij bijzondere plekken, zoals het haventje, Het Dorpspunt, het kerkplein en woningbouwlocaties.

Ophalen wensen en ideeën

De gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland willen graag de wensen en ideeën weten die bewoners van Stompwijk hebben om van de Doctor van Noortstraat een woonstraat te maken. Deze en de nog volgende wandelingen moeten daaraan bijdragen. Tevens vinden hierover gesprekken plaats met de belangrijkste sleutelorganisaties binnen het dorp.

Het is helaas niet meer mogelijk om u aan te melden voor de volgende wandelingen. Wilt u wel uw wensen en ideeën doorgeven? Dat kan tot en met 31 augustus via de website van de gemeente.

Schetsontwerp in meerdere varianten

Mede op basis van de wensen en ideeën die bewoners doorgegeven hebben, wordt een schetsontwerp voor de herinrichting opgesteld, in meerdere varianten. De verwachting is dat die in oktober klaar is en de bewoners erop kunnen reageren. Het einddoel van het planproces is de vaststelling van het schetsontwerp door de gemeenteraad en het bestuur van het hoogheemraadschap in december 2021.

 
 

Fietsenroute

Na mijn bezoek aan de supermarkt vanmiddag, staan er vier meiden enthousiast te zwaaien en ze steken hun duim omhoog wanneer ze de blauwe fiets bewonderen. Ze vinden de fietsen hélémaal geweldig en ze hebben vanmiddag de ‘fietsenroute’ gelopen. De allerleukste vinden ze de groene aan het begin van het ‘Van Santenfietspad’, die komt er voor hen als winnaar uit de bus. Ja ze poseren graag voor een foto én ik heb al weer twee sponsoren van planten binnen voor het geval er nog meer fietsen komen…..

Petra

Links Bernadet en Wilma Janson en rechts Ria en Thea Janson.

21-2-1967 Herman 21-2-2021

                                                                       

Dag lieve broer,

21 februari was je geboortedag.

Slechts 4 x hebben we deze kunnen vieren met jouw erbij, dit jaar is het de 50e keer dat we het hebben moeten herdenken zonder jou.

Zomaar ineens was je weg, kwijt, niemand kon je vinden. Totdat de buurman je vond in het water van de Stompwijkse vaart. Paniek, verdriet, familieleden die geen telefoon hadden en op de hoogte gesteld werden per telegram, het was een chaos. Zelf heb ik je eigenlijk niet gekend, ik was pas ruim een half jaar toen je ons verliet.

Maar altijd ben je deel uit blijven maken van ons gezin, je naam werd
genoemd, verhalen over je verteld en vergeten werd je niet. Papa en mama verwerkten het beiden op hun eigen manier en vooral mama heeft het zwaar gehad toen papa op veel te jonge leeftijd overleed. Toen moest ze alles alleen doen. Maar ze deed het, ze zette haar schouders eronder en ging door met leven, hoe moeilijk ook. Grote bewondering heb ik daarvoor. Troost is dat
papa en jij al vele jaren samen zijn maar liever hadden we natuurlijk gehad dat we je 54e verjaardag met ons complete gezin hadden kunnen vieren.
Toen je overleed is er gezegd dat je kennelijk in de hemel harder nodig was dan hier op aarde. Dat hopen we dan ook maar, dat je daar tot steun kan zijn en ons verdriet hier daardoor kan verzachten.

Het klinkt misschien raar maar toch, fijne verjaardag broer en we nemen een gebakje bij de koffie, op jouw veel te korte leven.

Je zusje, Agnes 

4 feb 19.00 Uur digitale infobijeenkomst verbreding A4

Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding van de A4 tussen knooppunt Burgerveen en de aansluiting met de N14. Het contact met omwonenden en belanghebbenden vinden wij erg belangrijk. Namens het project A4 Burgerveen-N14 nodig ik u daarom als bewoner in de directe omgeving van de A4 graag uit voor een digitale informatiebijeenkomst op donderdag 4 februari om 19:00 uur. Hoe u zich kunt aanmelden voor deze bijeenkomst leest u onderaan deze brief.

Project A4 Burgerveen-N14

In de zomer van 2020 is de structuurvisie A4 Burgerveen-N14 gepubliceerd, waarin het project, inclusief de effecten op de omgeving, op hoofdlijnen wordt beschreven. Momenteel worden het ontwerp en de effectstudies verder uitgewerkt in de planuitwerkingsfase. Meer informatie over wat er in deze fase gebeurt en ook de meest recente planning kunt u terug vinden op onze website:
www.a4burgerveen-n14.nl.

Ter hoogte van Stompwijk wordt de weg naar buiten toe verbreed met 1 extra rijstrook in beide rijrichtingen. Ook wordt het Kniplaan-viaduct over de A4 vervangen.

Aanmelden digitale bijeenkomst

In verband met de Covid-19-pandemie zijn wij helaas gebonden aan maatregelen. We organiseren daarom een digitale bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om u als inwoner van de directe omgeving van de A4 te informeren over de actuele status van het ontwerp en wat dit voor u kan betekenen. Hiervoor gebruiken wij een digitale omgeving, waarin we live een aantal presentaties zullen geven. U kunt hierop reageren en vragen stellen, die we tijdens de bijeenkomst of achteraf zullen beantwoorden. We vragen u om aan te melden door een e-mail te sturen naar A4-Burgerveen-N14@rws.nl met daarin uw e-mailadres, uw naam en woonadres. Wij zullen u voorafgaand aan de bijeenkomst een link sturen waarmee u kunt deelnemen en verdere informatie over de digitale vorm. Let op: in een eerder bericht staat een foutief e-mailadres genoemd.

We zullen uw contactgegevens uitsluitend gebruiken om u over het project te informeren. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dit aangeven in uw bericht.

Alternatieven

Wilt u liever op een andere manier geïnformeerd worden over het project, dan kunt u contact met ons opnemen via A4-Burgerveen-N14@rws.nl of 0800-8002.