BIBLIOTHEEK-NIEUWS

I.v.m. de kermis is de bibliotheek gesloten op vrijdag 19 juli, zaterdag 20 juli en maandag 22 juli. In augustus is de bibliotheek iedere dinsdag en zaterdag
gesloten. Met de stempeldatum is rekening gehouden.

· Meer lenen:

– Als u met vakantie gaat, mag u meer boeken lenen, n.l. 12 i.p.v. 7 boeken. U kunt dan echter géén andere materialen lenen (het max. dat u thuis mag hebben blijft 12).

· Uitleentermijn:

– In de periode maandag 8 juli t/m zaterdag 10 augustus is de uitleentermijn 6 we-ken i.p.v. 3 weken. Vanaf maandag 12 augustus is de uitleentermijn weer 3 weken.

(***N.B. de uitleentermijn voor de overige materialen blijft gehandhaafd.)

Gaat u buiten deze periode met vakantie en wilt u meer boeken voor een langere periode lenen? Meldt het aan de uitleenbalie.

· Vragen? Met uw vragen over de dienstverlening van de bibliotheek in de vakantieperiode kunt u terecht bij de informatiebalie.

Wij wensen U een zonnige vakantie!
Bibliotheek Leidschendam Bibliotheek Stompwijk

Fluitpolderplein 12, tel 0703275084 Zustersdijk 21, 0715801132

Zin in Taizé?

Taizé is een klein frans dorp, ongeveer 950 km hier vandaan. Na de Tweede Wereldoorlog is daar door frère Roger Schutz een oecumenische broedercom-muniteit gesticht. Vele duizenden jongeren uit heel de wereld trekken er jaarlijks naar toe om langer of korter met de broeders samen te zijn. Je verblijft er niet in een klooster, maar kampeert er of slaapt op stapelbedden. Het maakt niet uit of je wel of niet bij een kerk betrokken bent. Wel wordt van je verwacht dat je aan het programma deelneemt. O.a. is er driemaal per dag een viering met de broeders in de kerk. Twee keer per dag neem je deel aan een groepsgesprek, waarbij je iets over jezelf, van de ander en van God kunt leren. Ook zijn er allerlei hand- en spandiensten te verrichten. Je zult vele landen Het leven daar is, zoals zovelen zeggen een ”bijzondere ervaring”, waar-bij rust, eenvoud, gezelligheid en ontmoeting centraal staan. Heb je zin in Taizé? Dit jaar is de reis gepland van 20 tot 27 oktober. Je kunt je opgeven tot 20 september. Meer informatie is te vinden op www.taize.fr of op de folders achter in de kerk, waarbij ook een inschrijfformulier is toegevoegd.
Bea Olyhoek

HALLO NACHTEGAALTJES

A.s zaterdagmiddag 13 juli gaan we, bij goed weer, naar de EZELTJESWEIDE in Bleiswijk. Iedereen verwachten we om half een op het kerkplein. Wij zorgen overal voor, dus je hoeft geen snoep of geld mee te nemen. Je kunt ezeltje en/of pony rijden. En er zijn ook nog andere dieren. Dus trek kleren aan die tegen een stootje kunnen. Naast de ezeltjesweide ligt het Zeeltje. Daar gaan we nog midget golfen. Dan willen we zo rond 17.30 terug zijn. Als iets niet duidelijk is mag je altijd even bellen.
Agnes van Boheemen 070- 3274123, Truus den Hollander 071-5802928

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK

Woensdag 10 juli 9.00 uur: eucharistieviering
Zaterdag 13 juli 19.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pater L. Sep
Zondag 14 juli 11.00 uur: eucharistieviering m.m.v. het Parochiekoor,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 17 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering

IN ONDERTROUW: Jonathan Moyle (uit Engeland) en Carla Madureira
Louro (uit Mozambique), wonende Huyssitterweg 44, gaan trouwen op 20 juli
in Portiers, Frankrijk.

GEBEDSINTENTIES
Woensdag 10 juli 9.00 uur: Niek van Santen, Arie en Kees Olsthoorn
Zaterdag 13 juli 19.00 uur: Theodorus Oudshoorn, overleden ouders Oudshoorn-
Alkemade, overleden ouders Wijnhoven en Kleihorst, voor een behouden tocht,
Wim Theuns, Nel Spruijt-van Boheemen, Koos v.d. Poel, Willem v.d. Kroft,
Greet v.d. Hulst-van Santen, Niek van Santen
Zondag 14 juli 11.00 uur: Rinus v.d. Burg, Kees de Jong, Reinier Wensveen,
Adrianus Knijnenburg, Johanna Maria Knijnenburg-v.d. Lubbe, overleden
ouders van Vliet-van Leeuwen, overleden familie van Es, uit dankbaarheid
b.g.v. een 75e jarige, Dries Granneman, Bep Granneman-Knijnenburg,
overleden ouders Vreeswijk-van Leeuwen, Arie en Kees Olsthoorn, Adriana
de Heij-Janssen, jaargetijde Jan Juffermans, Magda van Santen-van Paassen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Willem v.d. Kroft, Greet v.d. Hulst-van Santen,
Niek van Santen, Koos v.d. Poel

LECTOR COMMUNIE-UITDEELHULP
Zaterdag 13 juli J. van Rijn geen
Zondag 14 juli M. Turk R. Odijk

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 13 juli 19.00 uur: Christus Dienaar, Eigentijdse viering
Zondag 14 juli 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

LET OP!!! De komende weken vervallen de volgende vieringen vanwege de vakantie:

woensdag 17 juli zaterdag 20 juli
woensdag 24 juli zaterdag 27 juli
woensdag 31 juli zaterdag 10 augustus
woensdag 7 augustus zaterdag 24 augustus

Dorp van het dorstige hert