Parochieberichten

Telefonische bereikbaarheid:
Pastorie Dr. van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604
Pastoor B. van der Plas tel. 071-5801215
Koster A. Hilgersom tel. 071-5801563
Openingstijden parochiesecretariaat
Maandag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
Verzorging begrafenissen en crematies
De heer C.G.J. Onderwater, tel. 079-3422906 of mobiel 0655976947

PAROCHIEBERICHTEN STOMPWIJK
Woensdag 17 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 20 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 21 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas
Woensdag 24 juli 9.00 uur: geen eucharistieviering
Zaterdag 27 juli i.v.m. de vakantie geen eucharistieviering
Zondag 28 juli 11.00 uur: eucharistieviering met samenzang,
voorganger pastoor v.d. Plas

IN ONDERTROUW: Jonathan Moyle (uit Engeland) en Carla Madureira
Louro (uit Mozambique), wonende Huyssitterweg 44, gaan trouwen op 20 juli
in Portiers, Frankrijk

GEDOOPT: Bart van Santen, Oostvlietweg 37, op 14 juli 2002

OVERLEDEN: Pastoor P.C.M. Mussert (Oude Wetering) op 9 juli 2002

GEBEDSINTENTIES
Zondag 21 juli 11.00 uur: Martien v.d. Bos, Johannes Olsthoorn, Jaap van Es,
overleden ouders Turkenburg-v.d. Kroft, jaargetijde Kees de Jong, overleden
ouders van Santen-Overdevest, Cor Janson, Alice Boon-Willems, Aad Luk,
Magda van Santen-van Paassen, jaargetijde Adrianus en Wilhelmina
van Wijk-Ham, Wim Theuns, Arie en Kees Olsthoorn, Nel Spruijt-
van Bohemen, Adriana de Heij-Janssen, Toos van Boheemen-
Warmenhoven, Ben Spaans, Piet Reichholdt, Willem v.d. Kroft,
Greet v.d. Hulst-van Santen, Niek van Santen, Koos v.d. Poel
Zondag 28 juli 11.00 uur: jaargetijde Leo Mooyman, familie Mooyman-
van Veen, Magda van Santen-van Paassen, Wim Theuns, Arie en Kees
Olsthoorn, Kees van Dijk, Nel Spruijt-van Boheemen, Adriana de Heij-
-3-
Janssen, Toos van Boheemen-Warmenhoven, Kees Verhagen, Ben Spaans,
Piet Reichholdt, Koos v.d. Poel

LECTOR COMMUNIE-UITDEELHULP
Zondag 21 juli R.v.d.Ham C. Bergen
Zondag 28 juli P. van Haaster L. Turkenburg

KERKDIENSTEN ZOETERWOUDE
Zaterdag 20 juli 19.00 uur: St. Jan, gezongen viering
Zondag 21 juli 9.30 uur: Christus Dienaar, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis
Zaterdag 27 juli 19.00 uur: Christus Dienaar, gezongen viering
Zondag 28 juli 9.30 uur: St. Jan, hoogmis
9.30 uur: Emmaus, hoogmis

Stomppop 2002 is weer voorbij

Afgelopen weekend was het Stomppop weekend. In de tent op het op het parkeerterrein van Stompwijk `92 was het weer een groot feest. Op vrijdagavond begon het festijn. De eerste band was Van Katoen, deze maakte goede herrie en met dit optreden was Stomppop 2002 geopend. Daarna kwam Rosemary`s Sons op het podium. Deze band maakte goede muziek, wat door het publiek gewaardeerd werd. Als afsluiter op de vrijdag trad het Cool Down Café op. Deze formatie maakte met hun feest muziek er een groot feest van.

Op zaterdag waren de kleintjes aan de beurt. Eerst konden de kinderen kijken naar een indiaan die voor hun optrad. Daarna konden de kinderen o.a. springen op springkussens, geschminkt worden en in een ballenbad spelen.

Zondagmiddag was het natuurlijk ook weer een groot Stompwijks feest. De mensen die waren gekomen konden eerst kijken en luisteren naar Polder. Deze band komt uit Zoeterwoude en werd daarom al door veel mensen bekeken. Na Polder kondigde de presentator (Leon van Boheemen) de band Kirsten aan. Deze band maakte echte kwaliteit muziek en viel daarom goed bij het publiek in de smaak.

Stomppop 2002 werd afgesloten met een act van Eric Dikeb. Deze man kreeg met o.a. het nummer ‘De Pizzahut’ alle mensen in beweging. Foto`s van Stomppop zijn te vinden op www.stompwijk.nl. Stomppop 2002 was een groot succes en wij willen namens de Stomppop organisatie iedereen, die op welke manier dan ook zijn steentje aan dit feest heeft bijgedragen bedanken voor hun inzet.

De Stomppop organisatie

Onthouding goedkeuring

Onthouding goedkeuring Bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001”
Burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg maken ingevolge artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat aan het besluit van de gemeenteraad van Leidschendam d.d. 5 november 2001 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Landelijk Gebied 2001” goedkeuring is onthouden door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland .
Het plan heeft betrekking op het buitengebied aan de oostzijde van Leidschendam Het gebied wordt aan begrensd door de Rijksweg A4, de landscheiding en de gemeentegrenzen met Zoeterwoude en Zoetermeer.
Gedeputeerde Staten hebben tot het onthouden van goedkeuring besloten wegens strijdigheid met het streekplan Zuid-Holland West en met de Nota Planbeoordeling; bij de beoordeling van het plan zijn onder meer de onderwerpen Groenblauwe Slinger, glastuinbouw en bedrijfs-, woon- en recreatiewoning-bestemmingen nadrukkelijk aan de orde geweest.
Het besluit van Gedeputeerde Staten van 18 juni 2002 (verzonden op 25 juni 2002) en het bestemmingsplan liggen met ingang van 12 juli 2002 gedurende 6 weken ter inzage bij het Servicecentrum.
Gedurende bovenvermelde termijn van zes weken kan door:
· iedereen die zich tijdig tot Gedeputeerde Staten heeft gewend;
· iedereen die kan aantonen, dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden;
· alsmede iedereen die zich niet kan verenigen met de beslissing van Gedeputeerde Staten tot het onthouden van goedkeuring;
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

VERLOREN

Wie heeft er maandagmiddag een fietssleuteltje gevonden bij het hek naar de dijk in de Van Merodestraat? Er zaten 2 sleutelhangers aan, één uit Canada met de naam Remco. Remco v.d.Bosch, tel.5802527

Aanpassing advertentietarieven Dorpsketting

De papierprijzen stijgen door, de oplage is toegenomen en ook het aantal pagina’s per week is weer licht stijgende, bovendien worden de loonkosten, die ook met 6 tot 7 % zijn gestegen in de materialen doorberekend. Het bestuur van de Dorpsketting heeft dan ook besloten om de advertentietarieven per 1 juli aan te passen. De tarieven zullen er als volgt uit komen te zien :

Formaat A5 Oude prijs in € Nieuwe prijs in €
1/8 pagina 3,50 4,00
¼ pagina 5,70 6,50
½ pagina 11,40 12,50
¾ pagina 17,00 19,00
1/1 pagina 22,50 25,00

93e Stompwijks feest in aantocht

Vriendelijk verzoek aan de Nooit-Gedacht hulptroepen.
Maandag 15 juli aanstaande (volgende week dus) gaan op het feestterrein voor de organisatie en haar trouwe fans van Stompwijks beroemdste feest de schouders er daadwerkelijk weer onder. Vooraf aan de dagen is er veel werk te verrichten. Onder andere de tribune opbouw, dranghekken halen en plaatsen, stelling voor de reclameborden opzetten en nog veel meer. Uiteraard is iedereen die gewoon of niet gewoon is een handje mee te helpen van harte welkom. In dit verband kunnen we een flink aantal potige jongens en meiden uiteraard goed gebruiken. Schroom dus niet en kom gerust jullie steentje betreffende de opbouw bijdragen. Sinds jaar en dag een bezigheid dat onder het genot van een hapje en een drankje op zich al een feestelijke gebeuren is. Aanvang 19.00 uur.
Reclameborden
Bedrijven die via sponsoring het Stompwijks Feest ondersteunen en hiervoor hun reclamebord op de daarvoor bestemde stelling langs het wedstrijdterrein willen neerhangen, kunnen die op maandag 15 en dinsdag 16 juli a.s. aan de ingang vanaf 19.00 uur neerzetten.
De organisatie van harddraverij ‘Nooit Gedacht’

Dorp van het dorstige hert