Adviesraad

Contactinformatie:
Adviesraad Stompwijk
p/a L.P.M. Oliehoek
Dotterbloem 1
2266  MA Stompwijk
Emailadres: adviesraad-stompwijk@outlook.com

Missie en visie van de adviesraad Stompwijk

De adviesraad 2018 – 2022

Nicole van den Bosch
 Ik ben Nicole van den Bosch, 47 jaar oud.

Ik ben getrouwd met Maurice van den Bosch, moeder van 2 kinderen, een zoon Bas van 22 en een dochter Renée van 15 jaar.

Ik werk volledig mee in de zaak van Maurice 123hekken.nl, hier doe ik de administratie, en alles wat er gedaan moet worden.

De reden dat ik mij verkiesbaar stel voor de Adviesraad is dat ik hier met heel veel plezier woon en ik graag wil dat Stompwijk een mooi en veilig dorp blijft om te wonen en ik mij daarvoor graag wil inzetten.

 

Patrick Luk, voorzitter
Mijn naam is Patrick Luk, zoon van Wim en Henny Luk en geboren in Stompwijk. Mijn hele jeugd gewoond aan de Meerlaan en in 2000 verhuisd naar Zoetermeer met mijn vrouw Ingrid. Daarna nog 8 jaar in Stolwijk gewoond en sinds 2011 weer terug in het mooie Stompwijk! Ondertussen vader mogen worden van Daphne (8 jaar) en Isabel (3 jaar), waarvan de oudste op de Maerten van den Velde school zit. Wel leuk als je daar als beide ouders ook heb gezeten. Na de lagere school en middelbare school heb ik een agrarische opleiding en een technische opleiding gevolgd. Vanaf mijn 15e jaar werkzaam in de vrije uren bij Wildhandel Luiten. Na afronding van mijn opleiding begonnen in vast dienstverband. Nu ben ik nog steeds werkzaam bij Luiten Food en verantwoordelijk voor de inkoop van gevogelte uit Europa.

Waarom kandidaat voor de Adviesraad? Leefbaarheid en toekomst in Stompwijk is belangrijk voor ons allemaal. Kijk maar wat de laatste jaren toch bereikt is, zoals de rondweg, het Kulthurhus en de renovatie van de Stompwijkse weg. Er zijn natuurlijk nog veel wensen waar wij ons sterk voor kunnen maken, zoals woningen voor jongeren en ouderen en voorzieningen voor een goede leefbaarheid. Als burger alleen is het lastig iets te bereiken. Gezamenlijk via de Adviesraad staan we sterker en kunnen wij als aanspreekpunt van de inwoners de brug maken naar de gemeentepolitiek. Ik heb er zin in om samen Stompwijk mooier en sterker te maken.

 

Stef Verburg
Sinds 4 jaar zit ik nu in de Adviesraad Stompwijk. Woonachtig aan het laantje van de dokter. Ons huis is misschien wel het best herkenbaar aan het zwarte spoor dat door de tuin gelopen is door de hond. Fanatiek wakend over de familie probeert hij iedereen met veel herrie (met succes) weer te verjagen. Niet door hebbend dat ze toch wel doorrijden. Maar dat ter zijde.

Zoals gezegd zit ik nu 4 jaar in de Adviesraad. En ik wil mij graag beschikbaar stellen voor nog een periode van 4 jaar. Mede omdat ik het gevoel heb dat ik nog maar net ingewerkt ben in de politieke wereld die om de Adviesraad een grotere rol speelt dan ik voorheen dacht. Daarnaast is het handig om de mensen in en rondom de gemeente te kennen om ook gericht actie te kunnen ondernemen.

De komende 4 jaar hoop ik dat we verder kunnen bouwen aan Stompwijk. Er is behoefte aan woningen en er is ruimte om te bouwen. Maar nu nog zien dat er gebouwd wordt waar het dorp behoefte aan heeft.

Daarnaast is er aandacht nodig voor werkgelegenheid en sociale activiteiten in het dorp zodat we een levendig geheel blijven vormen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat het dorp actief en vitaal blijft. En niet alleen met de vele feesten en evenementen. Maar ook voor de gewone dagelijkse boodschappen en een bakkie koffie willen we in Stompwijk terecht kunnen.

Ik hoop dat we met de nieuwe adviesraad weer een leuke groep bij elkaar krijgen die de belangen van Stompwijk in het gemeentehuis goed onder de aandacht kunnen brengen. En ik denk dat ik hier mijn steentje aan bij kan dragen.

Leo Oliehoek, secretaris
Mijn naam is Leo Oliehoek, opgegroeid in het Oosteinde in een gezin met 10 kinderen. Altijd verbonden met Stompwijk gebleven. Wel half jaren 70 noodgedwongen aan de Gravin Juliana van “Stompwijklaan” gewoond in afwachting van huizenbouw in Stompwijk. Getrouwd met Petra van Es, 2 kinderen; Eva woont ook in Stompwijk en Laura in Voorburg.

32 jaar bij Nutricia in Zoetermeer gewerkt en daarna nog 15 jaar bij FrieslandCampina in Amersfoort. Voornamelijk mijn sporen verdiend in de logistiek en ICT.  Al vanaf jonge leeftijd ben ik als actief lid of bestuurlijk werkzaam in het verenigingsleven.  O.a. Jongerensociëteit Asafoetida, Stompwijkse Boys, DGL, Gyversto, Blesruiters, Stompwijk’92, Oud Prinsen/De Gaanders en last but not least de Dorpsketting. Al vanaf de oprichting in 1970 ben ik hierbij betrokken. Communicatie en informatie zijn enorm belangrijk. De Dorpsketting speelt  hierin een grote rol.  Ik ben nog steeds trots dat ik hier deel van uit mag en kan maken.

Vorig jaar september met vroegpensioen gegaan dus nu wat meer tijd om me ook daadwerkelijk voor het dorp in te zetten.  Het raakt mij enorm het dorp te zien vergrijzen en het heeft een nieuwe impuls nodig. Vooral te bedenken dat de laatste sociale woningbouw 26 jaar geleden is. Dit is toch werkelijk te gek voor woorden. Het lijkt dat de politiek nu – althans het is weer verkiezingstijd (ik noem het beloftentijd) – Stompwijk plots weer op de agenda zet. Met de Stompwijkseweg en Kulturhus wordt door de politiek volop gepronkt, maar laten we ons daarmee niet om de tuin leiden, immers dit is alleen maar achterstallig onderhoud en mag geen excuus zijn om geen verdere activiteiten te ondernemen. De rondweg vind ik een goede zaak. Niet alleen om de ontlasting van het dorp te bewerkstelligen, maar ook om de ontstane “lege plekken” tussen de rondweg stapje voor stapje te bebouwen. Wat mij betreft is het 1: huizen bouwen, 2: huizen bouwen, 3: huizen bouwen. Wel gericht op natuurlijke aanwas en voor jong en oud. Ik hoop dat ik via de adviesraad hier een bijdrage aan kan leveren.

Peter Zandbergen
Ik ben Peter Zandbergen, 48 jaar jong, getrouwd met Mariska Roeling . Heb 4 kinderen Swen, Stan, Yvet en Falco. Ik woon 25 jaar in de dotterbloem te Stompwijk.

Ik wil me net zoals de afgelopen 4 jaar weer inzetten voor de adviesraad omdat ik Stompwijk een warm hart toedraag en vind het belangrijk dat dit blijft bestaan.

Zodat we kunnen blijven verwoorden tegenover het gemeente bestuur van Leidschendam-Voorburg wat er speelt bij de inwoners van Stompwijk.

We hebben de afgelopen  4 jaar eindelijk een start gemaakt met een aantal  projecten die al jaren lang liepen en ik zou het komend 4 jaar me hiervoor weer willen inzetten om dit tot een goed einde te brengen.

Verder vindt ik het erg belangrijk er betaalbare woningen komen voor de jongeren, ouderen en jonge gezinnen.  En proberen  de voorzieningen in het dorp op peil te houden en eventueel te verbeteren.

Michel Guijt
Beste dorpsgenoten. Graag zou ik mij aan u willen voorstellen als aspirant lid van de Adviesraad van Stompwijk.

Mijn naam is Michel Guijt, 36 jaar oud. Ik woon met mijn vriendin Rachelle Lelieveld en onze, 1 jaar oude, dochter Milou in Stompwijk.
Ik ben bijna 12,5  jaar werkzaam voor de Politie Eenheid Den Haag. Momenteel ben ik werkzaam als  Generalist Gebiedsgebonden Politiewerk in het gebied van Leiden en de Bollenstreek.  Hiervoor heb ik in diverse functies gewerkt in Zoetermeer en Den Haag.
Ik voetbal zo’n 17 jaar bij Stompwijk ’92 op de zaterdag. Voor Stompwijk ’92 heb ik in het verleden ook  vrijwilligerswerk gedaan. Kantinediensten, scheidsrechter bij de senioren en daarvoor nog het leiden en trainen van jeugdelftallen en geholpen bij diverse evenementen.  Mijn vriendin  is ook jarenlang vrijwilligster bij het bekende weekendkamp voor de Stompwijkse jeugd en heeft het klaverjassen in de kantine van Stompwijk ’92 een hele tijd georganiseerd.
Ik wandel graag een rondje door onze mooie groene polders. Ik kan erg genieten van de gezelligheid en de activiteiten in ons dorp.  Bijvoorbeeld bij Stompwijk ‘92, ZZ, familiedagen en toernooien maar ook evenementen als de Stompwijkse kermis, Summerland en carnaval in Gaandrië, de evenementen bij de Bles of bij het Dorpshuis.  Ik vind het mooi dat dit allemaal in Stompwijk georganiseerd wordt voor jong en oud.

Waarom stel ik mij beschikbaar voor de Adviesraad van Stompwijk?

Het is in de eerste plaats belangrijk dat wij als dorp een stem hebben die wij mogen laten horen. Het was dan ook van belang dat de Adviesraad blijft bestaan. Dit doel hebben wij in ieder geval met de verkiesbare leden gehaald!
Ik las in de Dorpsketting de oproep voor nieuwe leden en ik ben dan ook bij diverse bijeenkomsten van de Adviesraad geweest om mij te verdiepen in welke thema’s er spelen. Ook ben ik 22 februari  aanwezig geweest op de verkiezingsmarkt welke is gehouden in het Dorpshuis. Hier waren alle politieke partijen present om te vertellen wat hun ideeën zijn voor en over Stompwijk.

Ik hoop dat ik mij, namens u, mag inzetten voor de Adviesraad  en een steentje bij mag dragen namens alle inwoners.  Het is belangrijk om te luisteren naar de ideeën en wensen van alle inwoners van Stompwijk. Voor jong en oud, voor voorstanders en tegenstanders van ideeën en spelende thema’s. Zo kan een goed en weloverwogen advies gegeven worden aan de gemeenteraad. Stompwijk heeft een heleboel te bieden en  er is al veel om trots op te zijn. Daar mogen wij ons best hard voor maken. Aan de andere kant zijn er ook thema’s waar Stompwijk in kan ontwikkelen en groeien.  Daar wil ik graag deel van uitmaken voor een mooie toekomst voor ons dorp.

Dorp van het dorstige hert