Boeren tussen steden

De documentaireserie ‘Boeren tussen Steden’ over melkveehouders in de westelijke uitloper van het Groene Hart gaat op woensdag 4 maart a.s. van start. De eerste van in totaal negen afleveringen is dan te zien op Midvliet TV en een serie andere media. Daarna is elke woensdagmorgen om 07.00 uur een nieuwe aflevering te zien op Midvliet TV. Via dat kanaal wordt de laatste op woensdag 29 april a.s. uitgezonden. 

De agrarische bedrijvigheid in het groene buitengebied tussen Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Leidschendam-Voorburg raakt steeds meer ingeklemd door verstedelijking. Die druk neemt toe door onder meer recreatie, natuurontwikkeling en strengere regels op het gebied van milieu, energie, klimaat en dierenwelzijn. Als de veranderingen in het huidige tempo doorgaan zal binnen afzienbare tijd een handjevol agrarische ondernemers overblijven.

De vraag is dus wat er de komende decennia  gaat gebeuren met dit unieke weidegebied. In de serie vertellen boeren over hoe ze hun bedrijf nu runnen en blikken ze vooruit. Voorts gaan ze in op de hindernissen, die ze vandaag en (over)morgen moeten nemen om hun bedrijf te laten overleven. Het agrarisch erfgoed van deze beroepsgroep is al deels verdwenen. Tussen stad en platteland zijn over en weer nieuwe verbindingen nodig, zodat het gebied meerwaarde kan bieden  voor zowel bewoners als naburige stadbewoners.

Dorp van het dorstige hert