Enquête buitengebied Leidschendam-Voorburg richting Stompwijk

Het buitengebied van Leidschendam-Voorburg richting Stompwijk is een levendig gebied waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Om richting te geven aan de toekomst van dit unieke gebied, gaat de gemeente een gebiedsvisie opstellen, wat onderdeel kan worden van de omgevingsvisie. Voorafgaand aan dit proces wil de gemeente Leidschendam-Voorburg graag een beter beeld krijgen bij de beleving en ervaring van dit gebied door haar gebruikers. De mening van u als betrokkene is hierbij van grote waarde. Uw antwoorden helpen ons om het beeld van dit gebied verder te ontwikkelen. Wij verwerken uw mening dan ook in de gebiedsanalyse. Deze analyse wordt later gebruikt voor het maken van de gebiedsvisie. Met die visie wordt een koers uitgezet hoe het gebied omgaat met toekomstige ontwikkelingen en mooi en vitaal blijft voor iedereen.


Graag vragen wij uw medewerking aan een digitale enquête over het buitengebied en horen graag uw mening. Op bijgaande link

https://www.lv.nl/vragenlijststompwijk

Deze enquête kunt u invullen t/m zondag 14 juni 2020. Heeft U vragen neem dan contact op met petra.ibrahim@overmorgen.nl

Dorp van het dorstige hert