Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Openbare Adviesraadvergadering

Woensdag  12 April  2023

In de Huiskamer van de Dorpspunt

20:00 uur     Inloop

20:15 uur     Opening vergadering

20:20 uur     Inspreek recht

20:25 uur     UPDATE Presentatie werkzaamheden fietspad N206 – Stompwijk 

                – Zoeterwoude door Aannemer vd leen  – de heer van Bennekom

20:35 uur     ODF – Glasvezel in Stompwijk en buitengebied

20.45 uur     Presentatie lopende projecten:

–     Bereikbaar Stompwijk + Herinrichting Doctor van Noortstraat

– Bouwplannen + Flexwoningen

– Energie transitie Update

– Tureluur

– WMO

21.45  uur Rondvraag

22:00 uur Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.  

Namens de adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk

Contact per E-mail: adviesraad@stompwijk.nl

Openbare Adviesraad vergadering donderdag  26 januari – grote zaal, Dorpspunt

20:00 uur     Inloop

20:15 uur     Opening vergadering

20:20 uur          Inspreek recht
à alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 19 januari

Spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp.

20:30 uur     Presentatie werkzaamheden fietspad N206 –

                        Stompwijk – Zoeterwoude door Koos Tijssen van Rijnland

20:45 uur Presentatie lopende projecten:

Bereikbaar Stompwijk

Herinrichting Doctor van Noortstraat

Bouwplannen

Flexwoningen

Glasvezel (buitengebied)

Energie transitie

Snippergroen / Groen beheer

Meer-en Geerweg

Tureluur

Geluidschermen A4

21.45  uur   Rondvraag

22:00 uur Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman, Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk

OPENBARE Adviesraad VERGADERING 

Contact per E-mail:

adviesraad@stompwijk.nl

Donderdag  26 januari 2023

In de grote zaal van de Dorpspunt

20:00 uur     Inloop

20:15 uur     Opening vergadering

20:20 uur     Inspreekrecht

                        › alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 19 januari

Spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp.

20:30 uur Presentatie werkzaamheden

fietspad N206 – Stompwijk  – Zoeterwoude

door Koos Tijssen van Rijnland

20:45 uur Presentatie lopende projecten:

Bereikbaar Stompwijk

Herinrichting Doctor van Noortstraat

Bouwplannen

Flexwoningen

Glasvezel (buitengebied)

Energie transitie

Snippergroen / Groen beheer

Meer-en Geerweg

Tureluur

Geluidschermen A4

21.45  uur Rondvraag

22:00 uur Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.  

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk

Openbare Adviesraad Vergadering

Op dinsdag 11 oktober,

in de huiskamer van de Dorpspunt

Het is alweer een tijdje geleden dat u heeft gestemd voor de nieuwe Adviesraad. Ondertussen hebben we niet stil gezeten en al vele gesprekken en bijeenkomsten bijgewoond. De nieuwe Adviesraad bestaat nu uit 7 leden, die op verschillende dossiers apart, maar ook met elkaar de belangen van het dorp en het mooie buitengebied vertegenwoordigen.

Het programma van de avond is:

20:00 uur Inloop

20:15 uur Opening vergadering

de Agenda/Presentatie bevat een update van veel zaken die actueel zijn zoals:

bereikbaar Stompwijk/Bouw/Energie transitie/

Snippergroen/Groen beheer/glasvezel etc.

21.15  uur Rondvraag

21:30 uur Einde met een gezellig samenzijn waar we onderling nog even bij kunnen praten 

Wij zouden het leuk vinden dat als u komt, zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van de dossiers die nu lopen binnen de Adviesraad. Ook is deze bijeenkomst een goede gelegenheid om input van u te krijgen over mogelijke zaken die wij op zouden moeten pakken als Adviesraad.

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v.d. Meer en Patrick Luk

Openbare Adviesraad vergadering

dinsdag 11 oktober 2022 in de huiskamer van de Dorpspunt

Het is alweer een tijdje geleden dat u heeft gestemd voor de nieuwe Adviesraad. Ondertussen hebben we niet stil gezeten en al vele gesprekken en bijeenkomsten bijgewoond. De nieuwe Adviesraad bestaat nu uit 7 leden, die op verschillende dossiers apart maar ook met elkaar de belangen van het dorp en het mooie buitengebied vertegenwoordigen.

Het programma van de avond is :

20:00 uur Inloop

20:15 uur Opening vergadering

de Agenda/ Presentatie bevat een update van veel zaken die actueel zijn zoals:

bereikbaar Stompwijk/ Bouw/ Energie transitie/

Snippergroen/ Groen beheer/ Glasvezel etc.

21.15  uur Rondvraag

21:30 uur Einde met een gezellig samenzijn waar we onderling nog even bij kunnen praten 

Wij zouden het leuk vinden dat als u komt, zodat wij u op de hoogte kunnen brengen van de dossiers die nu lopen binnen de Adviesraad. Ook is deze bijeenkomst een goede gelegenheid om input van u te krijgen over mogelijke zaken die wij op zouden moeten pakken als Adviesraad.

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Datum: Vrijdag 8 april, 20.00 uur

Locatie: Dorpspunt te Stompwijk

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de Loco -burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  mevr. Van Eekelen.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

Adviesraad Stompwijk

adviesraad@stompwijk.nl

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Datum: Vrijdag 8 april, 20.00 uur

Locatie: Dorpspunt te Stompwijk

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de Loco -burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  mevr. Van Eekelen.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

Adviesraad Stompwijk

adviesraad@stompwijk.nl

Uitnodiging Energietransitie

Dinsdag 22 maart

Dorpspunt

Wat betekent het voor Stompwijk en waar liggen onze kansen?

Het onderwerp is actueel. Kranten en televisieprogramma’s bestoken ons dagelijks met verhalen over klimaatverandering en de noodzaak om in te grijpen. Daarnaast zien we de energieprijzen de pan uitrijzen. Overkomt ons dat nou allemaal zomaar, of kunnen we er ook zelf iets aan doen?

De Adviesraad is al langer bezig om met verschillende groepen na te denken over de toekomst van Stompwijk en het buitengebied, maar het wordt tijd dat we er met iedereen over praten. En dat we daarbij aandacht besteden aan de kansen die de energietransitie ons kan bieden. Hiervoor werken we onder meer samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV), een inwonersinitiatief dat kennis en ervaring heeft op het gebied van het versterken van de eigen gemeenschap en de energievoorziening.

De Adviesraad en EC-LV nodigen u graag uit om over deze onderwerpen van gedachten wisselen. Tijdens een vrij toegankelijke avond willen we kijken of we in Stompwijk en het buitengebied van Stompwijk initiatieven kunnen ontwikkelen. Omdat dit voor veel mensen een nieuw onderwerp is willen we aan drie zaken aandacht besteden.

1. De energietransitie, waarom is er zo’n transitie, wat is de bedoeling en hoe geeft de overheid er leiding aan? De landelijke overheid stelt de kaders, maar de regio’s en gemeenten moeten het doen.

2. Wat voor soort hulp en advies is beschikbaar? De gemeente heeft op haar beurt een plan met enkele wijken als speerpunt. Er zijn veel commerciële partijen die hulp bieden. Maar er zijn ook initiatieven van burgers die samen de energietransitie oppakken. Daar zijn steeds meer voorbeelden van in andere gemeentes.

3. Welke vragen leven er nu onder ons in Stompwijk als het gaat om de energietransitie en kunnen we ook dingen samendoen?

Voor wie is deze avond? Deze avond is voor iedereen die over dit onderwerp nadenkt. En wie doet dat niet? We zijn op zoek naar voorbeelden, voortrekkers, initiatiefnemers en vooral naar nieuwsgierigen.

Meld u graag even aan via de mail (adviesraad@stompwijk.nl)

Programma – dinsdag 22 maart  – Dorpspunt

19:00 uur Inloop

19:15 uur Presentatie: De Energietransitie

20:10 uur Interview met de voorzitter van EC-LV

20:30 uur Koffie

20:45 uur Uiteen in groepen, onderwerp: ‘Wat kunnen we samen doen?’

21:30 uur Belangrijkste punten uit de groepen

21:50 uur Peiling belangstelling voor vervolg

22:00 uur Einde avond

Tip: Ter voorbereiding en om inspiratie op te doen kunt u thuis alvast kijken naar de film Het paradijs op aarde begint in Nederland:

www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20210423-nieuwe-film-over-energietransitie-het-paradijs-op-aarde-begint-in-nederland.

Voor meer informatie over EC-LV zie de website: Energy Common Leidschendam-Voorburg | Samen naar een duurzame toekomst (ec-lv.nl).

Uitnodiging

Dinsdag 30 november – Dorpspunt

Energietransitie:

wat betekent het voor Stompwijk en waar liggen onze kansen?

Het onderwerp is actueel. Kranten en televisieprogramma’s bestoken ons dagelijks met verhalen over klimaatverandering en de noodzaak om in te grijpen. Daarnaast zien we de energieprijzen de pan uitrijzen. Overkomt ons dat nou allemaal zomaar, of kunnen we er ook zelf iets aan doen?

De Adviesraad is al langer bezig om met verschillende groepen na te denken over de toekomst van Stompwijk en het buitengebied, maar het wordt tijd dat we er met iedereen over praten. En dat we daarbij aandacht besteden aan de kansen die de energietransitie ons kan bieden. Hiervoor werken we onder meer samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV), een inwonersinitiatief dat kennis en ervaring heeft op het gebied van het versterken van de eigen gemeenschap en de energievoorziening.

De Adviesraad en EC-LV nodigen u graag uit om over deze onderwerpen van gedachten wisselen. Tijdens een vrij toegankelijke avond willen we kijken of we in Stompwijk en het buitengebied van Stompwijk initiatieven kunnen ontwikkelen. Omdat dit voor veel mensen een nieuw onderwerp is willen we aan drie zaken aandacht besteden.

De energietransitie, waarom is er zo’n transitie, wat is de bedoeling en hoe geeft de overheid er leiding aan? De landelijke overheid stelt de kaders, maar de regio’s en gemeenten moeten het doen.

Wat voor soort hulp en advies is beschikbaar? De gemeente heeft op haar beurt een plan met enkele wijken als speerpunt. Er zijn veel commerciële partijen die hulp bieden. Maar er zijn ook initiatieven van burgers die samen de energietransitie oppakken. Daar zijn steeds meer voorbeelden van in andere gemeentes.

Welke vragen leven er nu onder ons in Stompwijk als het gaat om de energietransitie en kunnen we ook dingen samendoen?

Voor wie is deze avond?

Deze avond is voor iedereen die over dit onderwerp nadenkt. En wie doet dat niet? We zijn op zoek naar voorbeelden, voortrekkers, initiatiefnemers en vooral naar nieuwsgierigen.

Meld u graag even aan via de mail (adviesraad@stompwijk.nl) en vergeet uw QR code niet, want die is ook deze avond verplicht.

Programma

Dinsdag 30 november – Dorpspunt

19:15 uur Inloop

19:30 uur Presentatie: De Energietransitie

20:10 uur Interview met de voorzitter van EC-LV

20:30 uur Koffie

20:45 uur Uiteen in groepen, onderwerp: ‘Wat kunnen we samen doen?’

21:30 uur Belangrijkste punten uit de groepen

21:50 uur Peiling belangstelling voor vervolg

22:00 uur Einde avond

Tip

Ter voorbereiding en om inspiratie op te doen kunt u thuis alvast kijken naar de film Het paradijs op aarde begint in Nederland:

www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20210423-nieuwe-film-over-energietransitie-het-paradijs-op-aarde-begint-in-nederland.

Voor meer informatie over EC-LV zie de website: Energy Common Leidschendam-Voorburg | Samen naar een duurzame toekomst (ec-lv.nl).

Uitnodiging Adviesraadvergadering

Denkt U aan de openbare vergadering op 4 november in het Dorpspunt

De Adviesraad nodigt u uit voor een nieuwe openbare bijeenkomst. Na een (niet vrijwillige) pauze van 2 jaar is het weer de hoogste tijd om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten over lopende projecten en ontwikkelingen. Tevens zal tijdens deze vergadering de nieuwe verordening rondom de Adviesraad aan de orde komen en niet te vergeten de aankomende verkiezingen.

Als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht in deze vergadering, dan verzoeken wij u dit voor de vergadering kenbaar te maken aan de Adviesraad: adviesraad@stompwijk.nl 

Binnenlopen 19:30, aanvang 20:00.  Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten.  Denkt u aan de coronacheck!

Adviesraad Stompwijk