Categorie archieven: adviesraaduitnodigingen

Openbare Adviesraad vergadering

Donderdag 18 april, in de Grote Zaal van het Dorpspunt 

Gewijzigde agenda:

20:00 uur           Inloop

20:15 uur           Opening vergadering

20:20 uur           Inspreekrecht:
                              – alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 15 april

                              – inspreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp

20.25 uur           – Vidomes: vervallen volgt volgende keer

– Energie transitie- Werkgroep Windenergie

– Alternatief plan voor Vlietland:

  door Christen Unie – Frank Wilschut en Coert Bregman

– Bouw en sloop update

– Woonbehoefte onderzoek stand

– uitgesteld Q 2

– ODF – Glasvezel

– Dr v Noortstraat

– inloop avond

– Staat van onderhoud wegen

– Omgevingsvisie

21.45  uur Rondvraag

22:00 uur Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.  

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v.d. Meer en Patrick Luk

Contact per e-mail: adviesraad@stompwijk.nl

Uitnodiging openbare Adviesraadvergadering

op donderdag 18 april, in de grote zaal van het Dorpspunt

20:00 uur            Inloop

20:15 uur            Opening vergadering

20:20 uur            Inspreek recht
à alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 15 april ’24

Spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp.

20.25 uur            Vidomes is vervallen volgt volgende keer

                               – Energie transitie- Werkgroep WINDENERGIE

                               – Alternatief plan voor Vlietland door Christen unie – Frank Wilschut en Coert Bregman

                               – Bouw en sloop update

                               – Woonbehoefte onderzoek stand – uitgesteld Q 2

                               – ODF – Glasvezel

                               – Dr van Noortstraat – inloop avond

– Staat van onderhoud wegen

                               – Omgevingsvisie

21.45  uur           Rondvraag

22:00 uur            Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.   

Namens de adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk

Uitnodiging openbare Adviesraad vergadering 

Donderdag 16 november, grote zaal van het Dorpspunt

20:00 uur     Inloop

20:15 uur     Opening vergadering

20:20 uur     Inspreekrecht
                        – alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 14 november 

                        – spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp

20.25 uur     Update  lopende projecten

20.50 uur     Visie Adviesraad

21.15 uur     Terugkoppeling Omgevingsvisie 

21.45  uur    Rondvraag

22:00 uur     Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.  

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman, Bert Wolterbeek, Maarten v.d. Meer en Patrick Luk

Contact per e-mail: adviesraad@stompwijk.nl

Openbare vergadering Adviesraad Stompwijk 

Donderdag 16 november 2023
In de Grote Zaal van de Dorpspunt

Donderdag 26 oktober was de Omgevingsvisie avond voor inwoners waar de gemeente een presentatie hield en daarna tafelgesprekken met in totaal circa 70 mensen. Een mooie opkomst en volgens ons zijn er goede gesprekken geweest en is er input opgehaald. Onze visie van de adviesraad is hier zeker ook van belang voor de input van de Visie vanuit de Gemeente.

Graag willen we u dan ook uitnodigen voor onze volgende vergadering zodat we dit verder kunnen brengen naar een up to date visie van Stompwijk die we met de Gemeente kunnen delen.

20:00 uur            Inloop

20:15 uur            Opening vergadering

20:20 uur            Inspreek recht (alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 14 november 2023)

Spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp.

20.25 uur            Update lopende projecten

20.50 uur            Visie Adviesraad

21.15 uur            Terugkoppeling Omgevingsvisie                

21.45 uur            Rondvraag

22:00 uur            Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.   

Namens de adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman, Bert Wolterbeek, Maarten v/d Meer en Patrick Luk.

Contact per E-mail: adviesraad@stompwijk.nl

Openbare Adviesraad vergadering

donderdag 31 augustus

in de grote zaal van het Dorpspunt

20:00 uur     Inloop

20:15 uur     Opening vergadering

20:20 uur     Inspreekrecht is alleen mogelijk indien per mail aangemeld voor 21 augustus 2023. Spreekrecht is maximaal 5 minuten per onderwerp.

20.25 uur     Presentatie lopende projecten:

– Bereikbaar Stompwijk + Herinrichting Doctor van Noortstraat

– Fietspad N 206

– Verbetering Busverbinding Zoetermeer-Leiden

– Glasvezel Voortgang

– Bouwplannen + Flexwoningen

– Energietransitie Update

– Groen onderhoud + Melden

– WMO – Jongeren

– Tureluur

– Omgevingsvisie  

21:45 uur Rondvraag

22:00 uur Einde met gelegenheid voor een drankje en samenzijn.  

Namens de Adviesraad,

Koen Quint, Jurriaan van Ravenstein, Tini Lansbergen, Suzanne Huisman

Bert Wolterbeek, Maarten v.d. Meer en Patrick Luk

Inloopspreekuur Stompwijk – dinsdagavond 11 juli van 19.00-21.00 uur

Vindt u het belangrijk dat uw buurt veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de Adviesraad, gemeente of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt of wijk? Dan kunt u terecht bij de Adviesraad en de gebiedsregisseur vanuit de gemeente Raúl Garcia.

De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagde adviezen bij de gemeente neerleggen wat voor u allen van belang is en kan zijn. Ook zijn de verordeningen aangepast en zal de gemeente ons bij belangrijke zaken om advies moeten vragen.

De gebiedsregisseur, Raúl Garcia, kent uw straat, buurt en de wijk en weet wat er leeft onder inwoners. Ook staat hij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijkt hij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Kom langs en denk mee, stel punten voor en waar nodig kan iemand van de Adviesraad of de gemeente u verder helpen op deze avond. Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig.

Inloopspreekuur Stompwijk

Spreekuur met de gebiedsregisseur, wijkagent John Heij en de Adviesraad

Dinsdag 11 juli

19:00 tot 21:00 uur

Het Dorpspunt

Doctor van Noortstraat 92

Voor vragen en advies kunt u de Adviesraad bereiken via:

adviesraad@stompwijk.nl

Voor meldingen over stoepen, afval, verkeer en dergelijke kunt een melding maken via telefoonnummer 14 070 en via www.lv.nl/probleem-melden

Kijk voor meer informatie over de lopende projecten in Stompwijk op 

www.stompwijk.nl/adviesraad

5 juli Informatiebijeenkomst WarmtelinQ

Komt u naar de bewonersbijeenkomst op 5 juli?

Voor de inwoners van Stompwijk die meer willen weten over de warmtetransportleidingen van WarmtelinQ in hun gemeente organiseren we op woensdag 5 juli een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan wij in op verschillende onderwerpen, zoals wat WarmtelinQ precies inhoudt, waarom de leidingen noodzakelijk zijn en hoe het aanlegproces verloopt. Ook vertellen we meer over de huidige fase van het project en de mogelijke gevolgen hiervan voor de inwoners.

Waar en wanneer?

Inloopspreekuur Stompwijk dinsdagavond 11 juli van 19.00-21.00 uur

Vindt u het belangrijk dat uw buurt veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de Adviesraad, gemeente of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt of wijk? Dan kunt u terecht bij de Adviesraad en de gebiedsregisseur vanuit de gemeente Raúl Garcia.

De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagde adviezen bij de gemeente neerleggen wat voor u allen van belang is en kan zijn. Ook zijn de verordeningen aangepast en zal de gemeente ons bij belangrijke zaken om advies moeten vragen.

De gebiedsregisseur, Raúl Garcia, kent uw straat, buurt en de wijk en weet wat er leeft onder inwoners. Ook staat hij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijkt hij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Kom langs en denk mee, stel punten voor en waar nodig kan iemand van de Adviesraad of de gemeente u verder helpen op deze avond. Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig.

Inloopspreekuur Stompwijk

Spreekuur met de gebiedsregisseur, wijkagent John Heij en de Adviesraad

Dinsdag 11 juli

19:00 tot 21:00 uur

Het Dorpspunt

Doctor van Noortstraat 92

Voor vragen en advies kunt u de Adviesraad bereiken via:

adviesraad@stompwijk.nl

Voor meldingen over stoepen, afval, verkeer en dergelijke kunt een melding maken via telefoonnummer 14 070 en via www.lv.nl/probleem-melden

Kijk voor meer informatie over de lopende projecten in Stompwijk op 

www.stompwijk.nl/adviesraad

Inloopspreekuur Stompwijk dinsdag 11 juli

Inloopspreekuur Stompwijk – dinsdagavond 11 juli van 19.00-21.00 uur

Vindt u het belangrijk dat uw buurt veilig en leefbaar blijft? En heeft u daar vragen over aan de Adviesraad, gemeente of de politie? Of heeft u goede ideeën voor uw straat, buurt of wijk? Dan kunt u terecht bij de Adviesraad en de gebiedsregisseur vanuit de gemeente Raúl Garcia.

De Adviesraad kan gevraagd en ongevraagde adviezen bij de gemeente neerleggen wat voor u allen van belang is en kan zijn. Ook zijn de verordeningen aangepast en zal de gemeente ons bij belangrijke zaken om advies moeten vragen.

De gebiedsregisseur, Raúl Garcia, kent uw straat, buurt en de wijk en weet wat er leeft onder inwoners. Ook staat hij in contact met andere organisaties, zoals woningcorporaties, politie en jongerenwerk. Samen met u kijkt hij graag naar wat nodig en mogelijk is om uw idee uit te voeren en hoe de gemeente of andere organisaties hierbij (financieel) kunnen ondersteunen. 

Kom langs en denk mee, stel punten voor en waar nodig kan iemand van de Adviesraad of de gemeente u verder helpen op deze avond. Vooraf aanmelden voor het spreekuur is niet nodig.

Inloopspreekuur Stompwijk
Spreekuur met de gebiedsregisseur, wijkagent John Heij en de Adviesraad
Dinsdag 11 juli
19:00 tot 21:00 uur
Het Dorpspunt
Doctor van Noortstraat 92

Voor vragen en advies kunt u de Adviesraad bereiken via: adviesraad@stompwijk.nl.  

Voor meldingen over stoepen, afval, verkeer en dergelijke kunt een melding maken via telefoonnummer 14 070 en via
www.lv.nl/probleem-melden.

Kijk voor meer informatie over de lopende projecten in Stompwijk op  www.stompwijk.nl/adviesraad.