Categoriearchief: adviesraaduitnodigingen

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Datum: Vrijdag 8 april, 20.00 uur

Locatie: Dorpspunt te Stompwijk

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de Loco -burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  mevr. Van Eekelen.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

Adviesraad Stompwijk

adviesraad@stompwijk.nl

Uitnodiging voor openbare bijeenkomst Adviesraad Stompwijk

Datum: Vrijdag 8 april, 20.00 uur

Locatie: Dorpspunt te Stompwijk

Programma

Tijdens deze bijeenkomst zal allereerst afscheid worden genomen van de huidige leden van de Adviesraad Stompwijk en zal de huidige Adviesraad formeel aftreden.

Vervolgens zal de nieuwe Adviesraad worden geïnstalleerd door de Loco -burgemeester van de gemeente Leidschendam-Voorburg,  mevr. Van Eekelen.

Na de installatie van de nieuwe leden van de Adviesraad is er tijdens een informeel samenzijn gelegenheid om afscheid te nemen van de huidige leden van de Adviesraad en kennis te maken met de nieuwe leden van de Adviesraad.

Adviesraad Stompwijk

adviesraad@stompwijk.nl

Uitnodiging Energietransitie

Dinsdag 22 maart

Dorpspunt

Wat betekent het voor Stompwijk en waar liggen onze kansen?

Het onderwerp is actueel. Kranten en televisieprogramma’s bestoken ons dagelijks met verhalen over klimaatverandering en de noodzaak om in te grijpen. Daarnaast zien we de energieprijzen de pan uitrijzen. Overkomt ons dat nou allemaal zomaar, of kunnen we er ook zelf iets aan doen?

De Adviesraad is al langer bezig om met verschillende groepen na te denken over de toekomst van Stompwijk en het buitengebied, maar het wordt tijd dat we er met iedereen over praten. En dat we daarbij aandacht besteden aan de kansen die de energietransitie ons kan bieden. Hiervoor werken we onder meer samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV), een inwonersinitiatief dat kennis en ervaring heeft op het gebied van het versterken van de eigen gemeenschap en de energievoorziening.

De Adviesraad en EC-LV nodigen u graag uit om over deze onderwerpen van gedachten wisselen. Tijdens een vrij toegankelijke avond willen we kijken of we in Stompwijk en het buitengebied van Stompwijk initiatieven kunnen ontwikkelen. Omdat dit voor veel mensen een nieuw onderwerp is willen we aan drie zaken aandacht besteden.

1. De energietransitie, waarom is er zo’n transitie, wat is de bedoeling en hoe geeft de overheid er leiding aan? De landelijke overheid stelt de kaders, maar de regio’s en gemeenten moeten het doen.

2. Wat voor soort hulp en advies is beschikbaar? De gemeente heeft op haar beurt een plan met enkele wijken als speerpunt. Er zijn veel commerciële partijen die hulp bieden. Maar er zijn ook initiatieven van burgers die samen de energietransitie oppakken. Daar zijn steeds meer voorbeelden van in andere gemeentes.

3. Welke vragen leven er nu onder ons in Stompwijk als het gaat om de energietransitie en kunnen we ook dingen samendoen?

Voor wie is deze avond? Deze avond is voor iedereen die over dit onderwerp nadenkt. En wie doet dat niet? We zijn op zoek naar voorbeelden, voortrekkers, initiatiefnemers en vooral naar nieuwsgierigen.

Meld u graag even aan via de mail (adviesraad@stompwijk.nl)

Programma – dinsdag 22 maart  – Dorpspunt

19:00 uur Inloop

19:15 uur Presentatie: De Energietransitie

20:10 uur Interview met de voorzitter van EC-LV

20:30 uur Koffie

20:45 uur Uiteen in groepen, onderwerp: ‘Wat kunnen we samen doen?’

21:30 uur Belangrijkste punten uit de groepen

21:50 uur Peiling belangstelling voor vervolg

22:00 uur Einde avond

Tip: Ter voorbereiding en om inspiratie op te doen kunt u thuis alvast kijken naar de film Het paradijs op aarde begint in Nederland:

www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20210423-nieuwe-film-over-energietransitie-het-paradijs-op-aarde-begint-in-nederland.

Voor meer informatie over EC-LV zie de website: Energy Common Leidschendam-Voorburg | Samen naar een duurzame toekomst (ec-lv.nl).

Uitnodiging

Dinsdag 30 november – Dorpspunt

Energietransitie:

wat betekent het voor Stompwijk en waar liggen onze kansen?

Het onderwerp is actueel. Kranten en televisieprogramma’s bestoken ons dagelijks met verhalen over klimaatverandering en de noodzaak om in te grijpen. Daarnaast zien we de energieprijzen de pan uitrijzen. Overkomt ons dat nou allemaal zomaar, of kunnen we er ook zelf iets aan doen?

De Adviesraad is al langer bezig om met verschillende groepen na te denken over de toekomst van Stompwijk en het buitengebied, maar het wordt tijd dat we er met iedereen over praten. En dat we daarbij aandacht besteden aan de kansen die de energietransitie ons kan bieden. Hiervoor werken we onder meer samen met Energy Common Leidschendam-Voorburg (EC-LV), een inwonersinitiatief dat kennis en ervaring heeft op het gebied van het versterken van de eigen gemeenschap en de energievoorziening.

De Adviesraad en EC-LV nodigen u graag uit om over deze onderwerpen van gedachten wisselen. Tijdens een vrij toegankelijke avond willen we kijken of we in Stompwijk en het buitengebied van Stompwijk initiatieven kunnen ontwikkelen. Omdat dit voor veel mensen een nieuw onderwerp is willen we aan drie zaken aandacht besteden.

De energietransitie, waarom is er zo’n transitie, wat is de bedoeling en hoe geeft de overheid er leiding aan? De landelijke overheid stelt de kaders, maar de regio’s en gemeenten moeten het doen.

Wat voor soort hulp en advies is beschikbaar? De gemeente heeft op haar beurt een plan met enkele wijken als speerpunt. Er zijn veel commerciële partijen die hulp bieden. Maar er zijn ook initiatieven van burgers die samen de energietransitie oppakken. Daar zijn steeds meer voorbeelden van in andere gemeentes.

Welke vragen leven er nu onder ons in Stompwijk als het gaat om de energietransitie en kunnen we ook dingen samendoen?

Voor wie is deze avond?

Deze avond is voor iedereen die over dit onderwerp nadenkt. En wie doet dat niet? We zijn op zoek naar voorbeelden, voortrekkers, initiatiefnemers en vooral naar nieuwsgierigen.

Meld u graag even aan via de mail (adviesraad@stompwijk.nl) en vergeet uw QR code niet, want die is ook deze avond verplicht.

Programma

Dinsdag 30 november – Dorpspunt

19:15 uur Inloop

19:30 uur Presentatie: De Energietransitie

20:10 uur Interview met de voorzitter van EC-LV

20:30 uur Koffie

20:45 uur Uiteen in groepen, onderwerp: ‘Wat kunnen we samen doen?’

21:30 uur Belangrijkste punten uit de groepen

21:50 uur Peiling belangstelling voor vervolg

22:00 uur Einde avond

Tip

Ter voorbereiding en om inspiratie op te doen kunt u thuis alvast kijken naar de film Het paradijs op aarde begint in Nederland:

www.duurzaamgebouwd.nl/artikel/20210423-nieuwe-film-over-energietransitie-het-paradijs-op-aarde-begint-in-nederland.

Voor meer informatie over EC-LV zie de website: Energy Common Leidschendam-Voorburg | Samen naar een duurzame toekomst (ec-lv.nl).

Uitnodiging Adviesraadvergadering

Denkt U aan de openbare vergadering op 4 november in het Dorpspunt

De Adviesraad nodigt u uit voor een nieuwe openbare bijeenkomst. Na een (niet vrijwillige) pauze van 2 jaar is het weer de hoogste tijd om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten over lopende projecten en ontwikkelingen. Tevens zal tijdens deze vergadering de nieuwe verordening rondom de Adviesraad aan de orde komen en niet te vergeten de aankomende verkiezingen.

Als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht in deze vergadering, dan verzoeken wij u dit voor de vergadering kenbaar te maken aan de Adviesraad: adviesraad@stompwijk.nl 

Binnenlopen 19:30, aanvang 20:00.  Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten.  Denkt u aan de coronacheck!

Adviesraad Stompwijk

Uitnodiging Openbare Adviesraad vergadering op 4 november

Bij deze wil de Adviesraad u uitnodigen voor een nieuwe openbare Adviesraad bijeenkomst. Na een (niet vrijwillige) pauze van 2 jaar is het weer de hoogste tijd om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten.

Op basis van onderstaande agenda zullen wij u bijpraten over de lopende projecten en ontwikkelingen. Tevens zal tijdens deze vergadering de nieuwe verordening rondom de Adviesraad aan de orde komen en niet te vergeten de aankomende verkiezingen.

Onderstaande agenda zullen we hiervoor aanhouden:

Binnenlopen 19:30, aanvang 20:00

Agenda:

1. Opening

2. Inspreken

3. Verslag afgelopen periode

4. Projecten

A. Woningbouw

B. Gebiedsvisie

C. Bereikbaar Stompwijk

5. Update Adviesraad in corona tijd

A. Discussie over identiteit

B. Overleg met B&W gemeente

C. Communicatie

D. Statuten / verordening overleg

6. Verkiezingen adviesraad  2022

7. Wat verder ter tafel komt

8. Slot

Als u gebruik wenst te maken van het spreekrecht in deze vergadering, dan verzoeken wij u dit voor de vergadering kenbaar te maken aan de Adviesraad.

De vergadering zal plaatsvinden in het Dorpspunt.

Wij hopen u in groten getale te mogen ontmoeten.

Adviesraad Stompwijk

Agenda openbare adviesraadvergadering

Kulturhus, donderdag 17 oktober 20.00

1.  Opening

2. Lopende projecten:

a. Bereikbaar stompwijk rondweg
b. Status Stompwijkse weg
c. Status Dr. v. Noortstraat
d. Status Kulturhus
e. Avalex en verder?
f.  Mogelijke woonlocaties, toelichting met open brief en reactie B &        W
g. N3MP en buitengebied ontwikkeling toelichten ?
h. Snippergroen

3. Presentatie preventie woning inbraak door Marian Verkerk

4. Rondvraag

5. Sluiting