Dorpspunt contactinformatie

Alles over het Dorpspunt, over het verleden en toekomst en de komende activiteiten. Het Dorpspunt in Stompwijk is een gecombineerd gebouw met een school- gedeelte beheerd door de Maerten van den Veldeschool en een sociaal-cultureel gedeelte dat beheerd wordt door stichting Dorpshuis Stompwijk. Voor vragen over gebruik van ruimtes stuur een email naar Dorpspunt@stompwijk.nl. Tel. contact: Algehele coördinatie Leo Oliehoek, +31 6 25004605

Wilt u een gezellig feestje? Dan kunt u in het Dorpspunt terecht, neem hiervoor rechtstreeks contact op met Trees van Velzen , +31 6 42332151 voor een optie op een datum en om de details verder te bespreken.

Heb je een idee, vraag, wens, opmerking of klacht aangaande het Dorpspunt. Wij staan voor alles open: Ik wil graag iets melden! Wij zullen U zo spoedig mogelijk een antwoord sturen.

Dorp van het dorstige hert